• Alternatyvusis ugdymas
  Alternatyvusis ugdymas

  – tai mokymas ir mokymasis kitokioje aplinkoje ir kitokiu stiliumi. Kiekvienas mokinys turi teisę džiaugtis mokslo pasiekimais ir siekti savo galimybes atitinkančių mokymosi aukštumų.
  Skaityti daugiau...

 • Produktyviojo mokymosi klasės
  Produktyviojo mokymosi klasės

  Dalis Kauno Rokų vidurinės mokyklos, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos dešimtokų penktadieniais neina į mokyklą. Kodėl? Nes tai vienas produktyviojo mokymosi principų!
  Skaityti daugiau...

Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Naujienos

Europos Komisija domisi lietuviška alternatyviojo ugdymo patirtimi

Kov 14 2015

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas projektas „Alternatyvusis ugdymas“ pristatytas Briuselyje. ET 2020 tematinės darbo grupės „Mokyklų politika“ (angl. School Policy) nariai domėjosi projekto patirtimi mažinant jaunimo ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos problemą.

Vasario 26–27 d. vykusiame susitikime projekto vadovė Simona Plienaitytė buvo pakviesta atstovauti Lietuvai ir pristatyti du projekto „Alternatyvusis ugdymas“ modelius: Produktyviojo mokymosi ir Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais. Šie modeliai yra jau išbandyti ir taikomi mūsų šalies bendrojo ugdymo mokyklose kaip pasiteisinusi praktika užkirsti kelią mokinių „iškritimui“ iš ugdymo proceso. Europos Komisijos lygmeniu yra svarstoma lietuvišką pavyzdį įtraukti į gerosios patirties pavyzdžių rinkinį, kuris rengiamas minėtos darbo grupės ir bus pateiktas 2015 m. gale.

S. Plienaitytė renginio dalyvius taip pat supažindino su Erasmus+ tarptautiniu projektu „Proved“. Jį vykdo keturios šalys: Graikija, Lietuva, Suomija ir Vokietija. „Proved“ projektu siekiama produktyviojo mokymosi elementus išbandyti profesiniame mokyme. Iš Lietuvos šiame projekte dalyvauja ŠAC, Kėdainių profesinio rengimo centras ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras. Šis centras taiko produktyvųjį mokymąsi bendrajame ugdyme.

Visų ES šalių narių nacionalinio lygmens atstovai reguliariai renkasi spręsti du šiuo metu Europą neraminančius klausimus: kaip mažinti mokinių ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos ir kaip gerinti mokymo kokybę tobulinant mokytojų kvalifikaciją. Atsakymų į šiuos klausimus ieškoma įgyvendinant strategijas „Europa 2020“, ET 2020 ir „Švietimo persvarstymas“ (angl. Rethinking Education). Darbo grupė „Mokyklų politika“ prisideda prie šių problemų sprendimo, rengdama sėkmingos praktikos rinkinį, kuriuo galėtų vadovautis ES valstybės narės. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovauja: ŠMM Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistė Kristina Valantinienė ir  Pedagogų veiklos skyriaus vyr. specialistė Audronė Razmantienė.

Tai jau trečias kartas, kai projektas „Alternatyvusis ugdymas“ pristatomas ES valstybėms narėms. 2013 m. birželį produktyvusis mokymasis pristatytas EK konferencijoje „Dėl Europos struktūrinių fondų remiamų gamybinės ir mokomosios praktikos programų“, o 2014 m. birželį – CEDEFOP rengtame ekspertų seminare „Profesinio mokymo vaidmuo mažinant ankstyvą pasitraukimą iš švietimo sistemos“.

Projektą „Alternatyvusis ugdymas“ inf.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2