Alternatyvusis ugdymas

Alternatyvusis ugdymas. Kas tai?

Alternatyvusis ugdymas - tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių. Kiekvienas vaikas turi teisę siekti mokslo pasiekimų ir, atsižvelgiant į asmenines savybes ir gebėjimus, gali būti sėkmingai ugdomas.

Alternatyvusis ugdymas pirmiausiai suprantamas kaip būdas išlaikyti švietimo sistemoje vaikus, kuriems trūksta motyvacijos mokytis, kurie turi menkesnius gebėjimus ar mažiau galimybių. Tačiau alternatyviojo ugdymo sąvoka pritaikoma ir tais atvejais, kai vaikai yra itin gabūs. Juk pasitaiko, kad mokinys taip domisi kuria nors sritimi ar dalyku, kad savo žinių lygiu srityje gerokai lenkia ne tik klasės draugus, bet net ir pedagogus.

Pasaulyje yra daugybė alternatyviojo ugdymo formų, būdų ir metodų, bet visas jas vienija panašus – individualaus darbo su vaiku – principas. Kiekvienam mokiniui turi būti pritaikoma asmeninė ugdymo programa, pasiekimų stebėjimas, pažangumo įvertinimas.

Alternatyviojo ugdymo istorija

Alternatyvusis ugdymas pasaulyje

Alternatyviojo ugdymo galimybės Lietuvoje

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2