Alternatyvusis ugdymas pasaulyje

Iš Anne Sliwka straipsnio „Alternatyviojo ugdymo indėlis“

Visame pasaulyje gyvuoja daugybė alternatyviojo ugdymo formų, grindžiamų skirtingomis filosofijomis. Taigi alternatyviojo ugdymo vaizdas yra gana padrikas, todėl nėra lengva nustatyti, kiek mokinių mokosi alternatyviose mokyklose ir programose.

Dideli pasauliniai alternatyvių mokyklų tinklai, paremti ypatingomis ugdymo sampratomis, tokiomis kaip Montesori (Montessori) ar Valdorfo (Waldorf), dar vadinama Štainerio (Steiner), pedagogika, egzistuoja greta naujų alternatyviojo mokyklinio ugdymo judėjimų bei atskirų alternatyvių mokyklų.

Montesori mokyklos yra paremtos ugdymo filosofija ir metodologija, kuriai būdinga specialioji mokomoji medžiaga, įvairaus amžiaus klasės, pačių mokinių pasirenkamos užduotys, atliekamos per ilgesni laiko tarpa, palanki bendradarbiauti aplinka, kur auklėtojo vaidmenį atlieka patys mokiniai, testų ir pažymių atsisakymas ir akademinių bei socialinių įgūdžių mokymas individualiai ir mažomis grupelėmis. Daugelis tradicinių mokyklų visame pasaulyje pasiskolino tam tikrus montesori metodikos aspektus.

Valdorfo mokyklos, dar vadinamos Štainerio mokyklomis, yra pagrįstos filosofo Rudolfo Štainerio ugdymo idėjomis. Šia filosofija grindžiamas ugdymas praktikuojamas ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose 60 šalių kartu su montesori ugdymu. Pastarasis ugdymas vis dar išlieka dominuojanti alternatyviojo ugdymo forma visame pasaulyje. Ugdymo pagal Valdorfo sistemą tikslas – integruojant praktinį, meninį ir intelektinį požiūrius į visų dalykų mokymą ugdyti vaikus ir paauglius taip, kad jie taptų laisvomis, dorovingomis ir brandžiomis asmenybėmis.

Apvalaus kvadrato mokyklos (angl. Round Square Schools), kurių pasaulyje dabar veikia apie 50, paremtos eksperimentinio ugdymo idėjomis. Jų autorius Kurtas Hanas tikėjo tuo, kad mokyklos rengia mokinius gyvenimui, leisdamos su juo susipažinti per tikroviškas mokymosi situacijas, kuriamas per darbo projektus, bendruomenės paslaugas, mokymą vadovauti, tarptautinius mainus ir įvairius lauke atliekamus tyrinėjimus bei patiriamus nuotykius. Visose tokiose mokyklose pabrėžiamas mokymasis per veiklą, siekiant ugdyti kiekvieną mokinį akademiškai, fiziškai, kultūriškai ir dvasiškai palaikančioje mokyklos bendruomenės aplinkoje suteikiant jam akistatos su savimi ir savarankiškos brandos galimybių. Laisvosios ar demokratinės mokyklos organizuojamos remiantis savarankiškumo ir demokratijos principais.

Internatine Samerhil (angl. Summerhill) mokykla yra seniausia demokratinė mokykla, veikianti Pietų Anglijoje, kurią 1921 m. įkūrė škotų mokytojas A. S. Nilas.

Radikalioji demokratinė Sadberio slėnio mokykla (Sudbury Valley School), veikianti Masačusetso valstijoje (JAV), buvo pasitelkiama kaip modelis vėliau steigiamoms demokratinėms mokykloms.

Escuelas Nuevas – tai alternatyvios mokyklos, pagrįstos geresnio kaimo ir miesto pagrindinio ugdymo, skirto vaikams iš nepasiturinčių šeimų, idėja. Jos atsirado 1987 metais. Dabar Kolumbijoje, 14 kitų Lotynų Amerikos šalių, Filipinuose ir Ugandoje veikia daugiau kaip 20 000 Escuelas Nuevas. Šių mokyklų veiksmingumą pripažino net Pasaulio bankas ir UNESCO. Šių mokyklų pedagogika ypač pabrėžia pagarbą vaikų teisėms, o mokyklos veikla paremta novatoriškais ugdymo projektais, per kuriuos naudojama įvairi ugdomoji medžiaga. Skatinama taikyti bendradarbiavimu, dalyvavimu ir asmeniniu mokymu paremtus mokymo metodus. Šios mokyklos organizuojamos kaip bendruomenės mokyklos, į ugdymo procesą įtraukiančios bendruomenę ir mokinių šeimas, kurios skatinamos aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ir padėti savo vaikams mokytis.

Be alternatyvių mokyklų, priklausančių platesniems tinklams, visame pasaulyje veikia daugybė atskirų alternatyvių mokyklų:

  • Brokvudo parko mokykla (angl. Brockwood Park School), kurią 1969 m. įsteigė indų filosofas ir pedagogas Džidu Krišnamurti, pasižymi stipriu etiniu pagrindu ir vienodą dėmesį skiria tiek akademiniams pasiekimams, tiek dvasiniam ugdymui, kurio siekiama tyrinėjant pusiausvyrą tarp laisvės ir atsakomybės, medituojant, kad būtų išsilaisvinama iš egoistiškų veiksmų ir vidinių konfliktų, bei vertinant ir tausojant gamtą.
  • Amerikos švietimo reformatorė Helena Pankhurst 1922 m. sukūrė Daltono laboratorijos planą (angl. Dalton Laboratory Plan), leidžiantį mokiniams pagal sutartį savarankiškai mokytis valstybinėje mokyklų sistemoje. Šiandien Daltono mokyklos veikia Australijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje, Rusijoje, Vidurio Europoje, Anglijoje, Vokietijoje ir Nyderlanduose.
  • Mokyklose, pagrįstose prancūzų mokytojo Selestino Frenės pedagogika, vaiko interesai ir natūralus smalsumas pasitelkiami kaip mokymosi pradžios taškas. Čia realią vaikų patirtį siekiama panaudoti kaip autentiškas mokymosi galimybes. Vaikai skatinami mokytis kartu, kuriant produktus ar teikiant paslaugas. Frenės mokyklose mokiniai supažindinami su demokratine savivalda, kad imtųsi atsakomybės už save ir už savo bendruomenę. Šiandien Frenės mokyklos veikia daugiausia Prancūzijoje, Belgijoje ir Vokietijoje, neretai kaip alternatyvios mokyklos, priklausančios valstybinei mokyklų sistemai.
  • Peterio Peterseno Jenos plano mokykla (vok. Jenaplan-Schule, kuri 1927 m. atsirado kaip pažangiojo ugdymo projektas, grindžiama trimis esminėmis idėjomis: savarankišku mokiniu darbu; gyvenimu ir mokymusi bendruomenėje; mokinių ir tėvų dalyvavimu mokyklos gyvenime. Mokomasi įvairaus amžiaus grupėmis. Tipinę dieną mokykloje sudaro 100 minučių blokas, per kurį mokiniai įgyvendina tarpdalykinius ir savarankiškai pačių pasirinktus projektus, be to, skiriama laiko apmastymams, žaidimams ir maldai. Šiandien mokyklos, grindžiamos originaliu Jenos plano modeliu, veikia Vokietijoje ir Nyderlanduose, tačiau neturi organizuoto tinklo.

Nors daugelio aptartų alternatyviojo ugdymo modelių šaknys glūdi XX amžiaus pažangiajame švietimo judėjime, dvi neseniai įkurtos alternatyvios mokyklos – Betenbergo institutas (angl. Institut Beatenberg) Šveicarijoje ir PROTIC Kanadoje – gali būti XXI amžiaus modelių pavyzdžiais, grindžiamais konstruktyviosiomis mokymosi teorijomis:

  • Betenbergo instituto dėmesio centre – mokiniu pasitikėjimas savo gebėjimais ir metapažinimas, padedantys pakloti išsilavinimo pagrindus ir skatinantys mokytis visa gyvenimą. Mokiniai mokosi vieni arba mažomis grupelėmis, įgyvendindami pačių sukurtus mokymosi projektus, o mokytojai tik juos instruktuoja, jiems pataria ir padeda. Mokinių darbas vertinamas pagal specialias rubrikas, o mokymosi procesai ir rezultatai dokumentuojami mokinių pasiekimų aplankuose. Intensyvaus mokymo kursai ir specialios mokymosi dienos siūlo struktūrines galimybes ugdyti gebėjimus ir įgyti žinių mokantis nedidelėmis grupelėmis.
  • PROTIC, alternatyvi mokykla, veikianti Kvebeke (Kanada), atsirado kaip atsakas į tėvų išreikštą poreikį šiuolaikinėms ir konstruktyvioms mokymosi formoms. Socialinių, pažintinių ir metapažinimo gebėjimų ugdymas čia organizuojamas vykdant tarpdalykinius mokymosi projektus, per kuriuos naudojamos naujausios informacinės ir ryšių technologijos. Mažomis grupelėmis mokiniai sprendžia tarpdalykines problemas, atlikdami tyrimus, tyrinėdami ir eksperimentuodami, papildomai dirbdami grupėmis ir pristatydami pasiektus rezultatus. Įsivertinimas ir bendramokslių vertinimas, naudojant specialias rubrikas ir mokinių pasiekimų aplankus, leidžia ugdyti metapažinimo gebėjimus, vertinamus kaip būtiną viso gyvenimo mokymosi sąlygą.


Daugiau apie alternatyviojo ugdymo mokyklas pasaulyje - Anne Sliwka straipsnyje „Alternatyviojo ugdymo indėlis“.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2