Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Apie INEPS

INEPS (International Network of Productive Learning Projects and Schools) – tai Tarptautinis produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklas, vienijantis 64 narius iš 19 šalių. Nepaisydami kultūrinių ir kalbinių skirtumų, jie nusprendė plėtoti bendrą produktyviojo mokymosi koncepciją. Šios koncepcijos esmė – mokytis derinant teorinių žinių įgijimą su praktine patirtimi, atsižvelgiant ir į kultūrų ar regionų išskirtinumą.

Daugiau informacijos apie INEPS anglų kalba www.ineps.org.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2