Nuo idėjos iki labdaros koncerto

01 aukudezuteTrakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“ pasirodė straipsnis apie šaunią Rūdiškių gimnazijos penktokų idėją organizuoti labdaros koncertą, kurio metu surinktos lėšos bus skirtos knygoms mokyklos bibliotekai įsigyti. Idėja mokiniams kilo įgyvendinant komunikacinį alternatyviojo ugdymo modelį. Kaip tai nutiko, ar pavyko renginys, kas jame dalyvavo, kiek surinkta lėšų ir kaip jas ketiname išleisti prašome skaityti šiame „Trakų žems“ straipsnyje, kurį parašė gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ mokytoja-patarėja Zita Bartkevičienė, ir kurį perspausdiname ir mes.

Priešistorė

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Trakų r. Rūdiškių gimnazija dalyvauja Alternatyviojo ugdymo“ projekte. Kartu su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija ir Panevėžio specialiąja mokykla gimnazijos bendruomenėje taikomas ir išbandomas komunikacinis modelis. Jo tikslas – sustiprinti mokytojų, mokinių ir tėvų ryšius, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti. Svarbiausia sukurti tokias sąlygas, kad kiekvienas gimnazijos narys būtų išklausytas, suprastas, rastų bendraminčių, galėtų su kitais dalytis savo idėjomis ir sumanymais.

Vyksmas

Alternatyvaus ugdymo komunikacinio modelio išbandymas prasidėjo 5-6 klasių konkursu „Mokomės susikalbėti“. Šio amžiaus mokiniai projekto konsultantų, tyrėjų ir gimnazijoje susibūrusios komandos buvo pasirinkti neatsitiktinai: jie dar itin smalsūs, linksmi, nenustygstantys vietoje, kupini neįtikėtinų idėjų.

Visos konkurse dalyvaujančios klasės buvo supažindintos su projekto idėja, tikslais, dalyvavo pradinėse veiklose, teikė trišales paraiškas, pasirašytas pačių mokinių, tėvų ir mokytojų. Kiekviena klasė konkursui pateikė savo pasiūlymą ir būdus, kaip mokytis ir išmokti susikalbėti. Klasių vadovai – Bronė Aliukonienė, Vita Patinskienė, Edita Vilčevskaja, Stasys Aliukonis ir Elena Červiak visokeriopai rėmė mokinių iniciatyvas, grynino jų siūlomas idėjas, skatino veikti. Konkursą laimėjo aktyviausi – 5a ir 6a. Šios klasės pateikė gausiausią pluoštą paraiškų, labiausiai domėjosi organizuojamomis veiklomis.

Nuo idėjos iki veiksmų plano

Komunikacijos modelio įgyvendinimas grindžiamas nuolatiniu bendravimu su mokiniais, domėjimusi, kaip jie jaučiasi, kuo gyvena, ką išgyvena. Svarbu, kad mokiniai jaustųsi laukiami, pastebimi, svarbūs, norėtų dalytis savo patirtimi. Gimnazijoje susibūrusi projekto grupė – direktorė Jolanta Martyncevienė, specialioji pedagogė ir logopedė Auksė Marcinkevičienė, informatikos ir matematikos mokytoja Marija Krutikovienė ir lietuvių kalbos mokytojos Vita Patinskienė ir Zita Bartkevičienė – siekia sužadinti mokinių aktyvumą, skatina dalyvauti įvairiose veiklose. Pirmiausia visi 5-6 klasių mokiniai dalyvavo bendruose susirinkimuose, dirbo grupėse, vėliau išbandė piešimo terapiją (vadinamąją „dinaminio piešinio“ metodiką), tada klasių atstovai būrėsi į aktyvųjį susirinkimą, kuriame, kaip tikrų tikriausi ekspertai, analizavo gimnazijos sėkmes ir nesėkmes, siūlė inicijuoti vienokius arba kitokius pokyčius, kritikavo arba tiesiog džiaugėsi turį galimybę, anot jų, mokytis vienoje geriausių gimnazijų. Diskusijose gimsta puikios idėjos – taip atsitiko ir šįkart: 6a klasės mokiniai sukūrė akcijos „Švaros misija“ idėją, o 5a nusprendė paremti gimnazijos biblioteką. Vėliau jau klasėse mokiniai formulavo pasirinktos veiklos šūkius, numatė konkrečius žingsnius, rašė veiksmų planus, rengė plakatus ir savo pasiūlymus teikė gimnazijos direktorei J. Martyncevienei, kuri parėmė ir palaikė visus mokinių pasiūlymus.

Nuo aukų dėžutės iki labdaros koncerto

Visi žino, kad gimnazijoje viskas sukasi apie biblioteką. Šiemet aktyviai akcijose „Šiaurės bibliotekų  savaitė 2012“, „Visa Lietuva skaito vaikams“, „Metų knygos rinkimai 2012“ dalyvavusi gimnazijos biblioteka tarsi magnetas ėmė traukti vaikus. Skaitantiems, stalo žaidimus žaidžiantiems ar tiesiog diskutuojantiems mokiniams bibliotekininkė Galina Stanievič siūlė skaityti naujas, spaustuvės dažais dar kvepiančias knygas. Skaitančių daug, o naujų knygų mažai. Taip po truputį brendo penktokų sumanymas paremti gimnazijos biblioteką.

Nors jau antrus metus biblioteka kviečia dovanoti perskaitytas knygas, 5-osios klasės mokiniai patys padarė aukų dėžutę ir pasiūlė aukoti knygoms. O jau po mėnesio, kovo 6 dieną, gimnazijos bendruomenę pakvietė į savo pačių ir bičiulių organizuojamą koncertą. Svarbu, kad mokiniai ne tik patys ėmėsi iniciatyvos, bet ir ieškojo pagalbininkų, talkininkų. Koncerto programa keitėsi, dalyvaujančių sąrašas pilnėjo ir traukėsi, bet jame netrūko šokančių (septintokės Karolina Franckevičiūtė, Simona Piatkovskaja, Evelina Zamaraitė, Rita Solovjova, Kornelija Gataveckaitė, Viktorija Mackanic), dainuojančių (Giedrė Ruseckaitė ir Gabrielė Banevičiūtė), grojančių (Roberta Adomavičiūtė, Aistis Garbštas, Paulius Vorobjovas, Arijus Chmelevskis, Robertas Osipovas, Karolis Verseckas), deklamuojančių (Ieva Matijevskytė, Odeta Aliukonytė, Arnas Sikka), menančių mįsles (Akvilė Kravčun). Žinoma, jų galėjo būti ir daugiau, tačiau vieniems mokiniams išeiti į sceną pritrūko drąsos, kiti save atrado parduodami bilietus, palaikydami tvarką (Oskaras Terešenko, Edminas Stupakas, Rytis Šilingis), rašydami skelbimus ar dalydami saldainius mįsles įminusiems koncerto žiūrovams (Vilius Ugianskas).

5a klasės mokinių ir jų bičiulių bei talkininkavusių mokytojų (Elenos Červiak, Vladimiro Sašenko ir kt.) suorganizuotame labdaros koncerte ,,Paremkime biblioteką!“ buvo surinkta 180 litų. Už šiuos pinigus bus perkamos naujausios, patiems penktokams įdomiausios knygos. Galbūt apie Harį Poterį, kurio nerealias patirtis taip norisi išgyventi tikrovėje, o gal apie raganaitę Lilę, keliančią sumaištį ir mokyklą verčiančią aukštyn kojom. Spręs patys mokiniai. Renginio vedėjos Vakarė Petrovaitė, Miglė Radzevičiūtė ir Almira Steckaitė koncertą užbaigė viltingai: „Tikimės, kad šis koncertas mus visus dar labiau priartino prie knygų ir bibliotekos. Juk tai pasaulis, pasiekiamas ranka.“ Akivaizdu, kad penktokams ranka pasiekiami tapo ir dideli sumanymai.

Zita Bartkevičienė,
Lietuvių kalbos mokytoja ir projekto ,,Alternatyvusis ugdymas“ mokytoja-patarėja

Nuotraukos iš renginio (Trakų rajono Rūdiškių gimnazijos mokyklos archyvas)

02 triuba

03 ziurovai

04 dalyviai

05 muzikante

06 skaitovas

07 skaitove

08 dalyviai

09 bilietu pardavejas

10 vakaro vedejos

 

 

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2