Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Alternatyvusis ugdymas – kitoks būdas mąstyti ir veikti

Kvalifikacine AuksesKas gali būti patraukliau
paaugliui, nei žinojimas,
kad jis gali daryti tai, ką nori,
kas yra individualu, unikalu,
kas yra kitaip.

Visus mokyklų vadovus, mokyklų steigėjų, švietimo centrų atstovus, švietimo lyderius, kurie nori mąstyti ir veikti kitaip bei kurti patrauklią visiems mokyklą, kviečia tapti šios programos dalyviais projekto „Alternatyvusis ugdymas“ lektorės, švietimo konsultantės Auksė Petruškevičiūtė (Lietuvos edukologijos universiteto lektorė, šalies socialinių pedagogų asociacijos vadovė; darbo grupės prie Europos komisijos „Ankstyvasis pasitraukimas iš švietimo sistemos“ narė) ir Skaidra Kriukienė (Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, švietimo vadybos ekspertė).

Kuriant patrauklią kiekvienam vaikui mokyklą, iškyla būtinybė mąstyti ir veikti kitaip, t.y. ieškoti alternatyvių mokymosi organizavimo formų, keisti požiūrį į mokyklos tikslus, ugdymo turinį ir organizavimą pertvarkyti taip, kad kiekvienas besimokantis ne tik įgytų pagrindines XXI amžiuje būtinas kompetencijas, bet ir jaustųsi saugus, vertinamas bei galintis projektuoti savo tolimesnį gyvenimą pats

Programos tikslas - padėti programos dalyviams įgyti kompetencijų, reikalingų patrauklios, kiekvieno vaiko prigimtį ir siekius atliepiančios mokyklos, kuri gali būti apibrėžiama kaip alternatyvi, netradicinė, savita mokykla, kūrimui, siekiant kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės.

Šios programos dalyviai pagilins žinias apie alternatyvųjį ugdymą ir jo teikiamas galimybes, tobulins kompetencijas, kaip optimaliai įgyvendinti mokyklos misiją ir kurti savitą bei patrauklią kiekvienam mokiniui, jo tėvams ir mokytojams mokyklą, kurią šiandienos paaugliai įvardija kaip svajonių mokyklą.

Aktyvūs mokymosi metodai padės dalyviams dalintis patirtomis sėkmėmis ir nesėkmėmis, atpažinti ir modeliuoti mokyklos siekius, telkti kolektyvą ir socialinius partnerius bei dalintis lyderyste dėl kiekvieno vaiko mokymosi sėkmės.

Regionų, savivaldybių, mokyklų švietimo lyderiai, dalyvavę mokymuose, galės tapti alternatyvaus ugdymo skatintojais ir rėmėjais bei kurti ne tik alternatyviojo ugdymo bendruomenes, bet ir alternatyviojo ugdymo mokyklų partnerystės tinklus.

Kvalifikacinės programos trukmė 40 val. Programa gali būti išskaidyta į atskirus modulius, pateikiant pagrindines temas pagal dalyvių poreikį ir turimas kompetencijas.

Alternatyvusis ugdymas – kitoks būdas mąstyti ir veikti programa

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2