Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Vis daugiau mokyklų renkasi produktyvųjį mokymąsi

Šių mokslo metų pradžia ypatinga keletui šalies mokyklų – jos rugsėjį pasitiko atverdamos produktyviojo mokymosi klases, į kurias susirinko mokytis „kitaip“ norintys devintokai. Išbandyti šią ugdymo naujovę pasiryžo Jonavos jaunimo, Prienų „Revuonos“ pagrindinės, Ukmergės Užupio pagrindinės, Telšių suaugusiųjų mokyklos, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Ukmergės r. Siesikų gimnazijos, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenės, patikėjusios JAV ir Europoje pripažinta produktyviojo mokymosi idėja.

Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi taikymo metodika

IMG 3716 „Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje“ – teorinių įžvalgų ir praktinių pavyzdžių rinkinys, parengtas remiantis patirtimi, sukaupta trijose šalies bendrojo ugdymo mokyklose 2012–2014 m. diegiant edukacinę naujovę – produktyvųjį mokymąsi. Šioje knygoje daugiausiai atsakymų į rūpimus klausimus apie produktyviojo mokymosi įgyvendinimą ras švietimo praktikai, vadybininkai, tėvai ir mokiniai, leidinys pravers ir mokslininkams, švietimo politikams, strategams ir visiems, kurie neabejingi savitų mokymo(si) modelių kūrimui ir diegimui šiandieniniame ugdymo(si) procese. Tai pirmas išsamus leidinys lietuvių kalba apie produktyvųjį mokymąsi.

Knyga parengta ir išleista vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“. Šis leidinys pasieks visas bendrojo ugdymo mokyklas, švietimo centrus ir skyrius, pedagogines-psichologines tarnybas, aukštąsias mokyklas ir kitas švietimo įstaigas. Trumpą knygos aprašymą rasite čia.

Švietimo ir mokslo ministrė pritarė produktyviojo mokymosi diegimui 6 naujose mokyklose

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 6 naujose mokyklose duris atvers produktyviojo mokymosi klasės. Birželio 25 d. įsakymu švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašą ir sąrašą mokyklų, kurios juo vadovausis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais.

Siekdama mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir pagrindinio ugdymo programos nebaigusių mokinių skaičių ir vadovaudamasi 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė pritarė produktyviojo mokymosi diegimui Jonavos jaunimo mokykloje, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre, Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje, Ukmergės r. Siesikų gimnazijoje, Ukmergės Užupio pagrindinėje ir Telšių suaugusiųjų mokykloje. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre produktyvusis mokymasis vykdomas nuo 2012 m., kai ši mokykla tapo viena iš pirmųjų trijų, pasiryžusių išbandyti produktyvųjį mokymąsi vykdant „Alternatyviojo ugdymo“ projektą.

Skaityti daugiau...

Septynios naujos mokyklos diegs produktyvųjį mokymąsi

7

 

 

 

Lapkričio pradžioje Kaune įvyko seminaras mokyklų komandoms apie Produktyviojo mokymosi modelį (PM) ir jo diegimo galimybes. Seminare dalyvavo 20 mokyklų, svarstančių PM modelio diegimą, atstovai. Po seminaro 7 mokyklos išreiškė norą ir pateikė oficialius prašymus dalyvauti PM diegsiančių mokyklų atrankoje. Jų tarpe – jaunimo ir suaugusiųjų, pagrindinės mokyklos, daugiafunkciai centrai ir gimnazijos:

 

  • Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras;
  • Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla;
  • Jonavos jaunimo mokykla;
  • Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla;
  • Telšių suaugusiųjų mokykla;
  • Ukmergės r. Siesikų gimnazija;
  • Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla.

 

Šios ugdymo įstaigos nuo 2015 m. sausio pradės kone metus truksiančius būsimų PM mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės mokymus, per ateinantį pavasarį ir vasarą pasirengs rugsėjį PM grupių duris atverti šį mokymosi būdą pasirinkusiems mokiniams. Tai bus devintokai, nusprendę išbandyti kitokį pagrindinio išsilavinimo įgijimo būdą: dalį savaitės dienų mokytis mokykloje, o likusią dalį – praktinio mokymosi vietose (privačiose įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose ir pan.).

 

Primename, kad PM yra edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje, palaipsniui diegiama pagrindinio ugdymo programą vykdančiose mokyklose. 2012–2014 m. PM taikė 3 šalies mokyklos: Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Rokų gimnazija ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija.

 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis – edukacinė inovacija Lietuvos švietimo sistemoje. Sužinokite apie tai daugiau!

Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Alternatyvusis ugdymas“ ir projekto partnerio Panevėžio rajono švietimo centro komanda kviečia į pristatymą „Produktyvusis mokymasis – edukacinė inovacija Lietuvos švietimo sistemoje: patirtis ir tęstinumo galimybės“.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2