Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Komunikacinis modelis. Kas tai?

Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinio modelio (arba tiesiog komunikacinio modelio) tikslas – pasiekti, kad mokykloje būtų bendraujama taip, kad bet kuris bendruomenės narys suprastų, būtų išklausytas, išgirstas ir suprastas. Komunikacinio modelio esmė – sudaryti galimybes analizuoti komunikacijos procesus mokykloje, juos vertinti ir inicijuoti reikiamus pokyčius mokyklos komunikacijai gerinti. 

 

Kam skirtas komunikacinis modelis?

Komunikacinis modelis skirtas  mokykloms, siekiančioms veiksmingos komunikacijos mokyklos bendruomenėje. Taikant šį modelį bus kuriama ir išbandoma mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta tiesioginio ir virtualaus bendravimo tarp mokinių, mokytojų, administracijos ir tėvų, efektyvaus grįžtamojo ryšio palaikymo, emocijų atpažinimo, valdymo ir kt. gebėjimų plėtotei.

Kaip veikia komunikacinis modelis mokykloje?

Pirmiausia bus stengiamasi atpažinti mokyklos komunikacinę kultūrą, kuri paprastai būna savita kiekvienoje mokykloje, ir padėti mokyklų bendruomenėms pritaikyti alternatyviojo ugdymo komunikacinį modelį prie jau esančios kultūros. Komunikacinio modelio centre yra klasė ir mokinys. Komunikacijos procesai mokykloje organizuojami taip, kad būtų įtraukiamos visos grandys: patys vaikai, jų tėvai, mokytojai, pagalbos specialistai, mokyklos administracija, socialinių partnerių atstovai ir kiti. Įgyvendinant modelį vadovaujamasi skaidrumo, įvairovės, vaikų įtraukimo ir grįžtamojo ryšio principais. Labai svarbu, kad komunikacijos voratinklio (tinklo) kūrime ir įgyvendinime dalyvautų ir patys vaikai. Įgyvendinant komunikacinį modelį naudojamos visos šiuolaikinės informacinės technologijos ir komunikacijos kanalai: išmanieji telefonai, socialiniai tinklai ir pan. Tokiu būdu vaikai yra labiau motyvuojami ir pasitikintys suaugusiais, o pedagogai įgyja gerą progą pagilinti žinias apie naujausias bendravimo priemones. 

Komunikacinį modelį išbandančios ir įgyvendinančio mokyklos:

Panevėžio specialioji mokykla

 

Panevėžio specialioji mokykla

Direktorius Petras Leikauskas

Adresas Kranto 18, Panevėžys

Tel. (8 45) 58 25 93

El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

http://www.pansm.lt

Kontaktiniai asmenys:

Kristina Raščiuvienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Petras Leikauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2012 09 27 įvyko susitikimas su mokyklos bendruomene.

 

Trakų rajono Rūdiškių gimnazija 

 

Trakų rajono Rūdiškių gimnazija

Direktorė Jolanta Martyncevienė

Adresas Trakų g. 71, Rūdiškės, Trakų r.

Tel. (8 528) 57 225

El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.rudiskiug.trakai.lm.lt

Kontaktinis asmuo:

Zita Bartkevičienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2012 09 25 įvyko susitikimas su mokyklos bendruomene.

 

 Vilniaus Emilijos Pliaterytės mokykla

 

Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija

Direktorė Ona Subačienė

Adresas Žirmūnų g. 119, Vilnius

Tel. (8-5)277 07 92

El.paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.pliaterytes.lt

Kontaktinis asmuo:

Gražina Suchocka Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  


2012 10 03 įvyko susitikimas su mokyklos bendruomene.

 

2014 m. kovo 4 d. 
Vilnius

Seminaras „Veiklos planų realizavimas ir pokyčių vertinimas“

2014 m. vasario 6 d. 
Rūdiškės ir Vilnius

2014 m. vasario 7 d. 
Panevėžys

Tyrėjų konsultacijos „Individualus ir komandinis savarankiško etapo veiklos įvertinimas“

 

2013 m. gruodžio 3 d. 
Rūdiškės

Trijų mokyklų komandų, mokinių ir konsultantų susitikimas seminare „Snaigytė“

 

2013 m. rugsėjo 12 d. Panevėžys,

2013 m. rugsėjo 17 d. Vilnius,

2013 m. rugsėjo 20 d.  Rūdiškės

Seminarai „Komunikacinio modelio išbandymo savarankiškai planavimas. Planų ir pokyčių vertinimo rodiklių parengimas“

Seminarų tikslas – pasirengti mokyklos veiklos planą, kuriame numatoma realizuoti mokinio komunikavimo kompetencijos ugdymuisi palankią aplinką, skatinančią mokinius tapti visaverčiais partneriais ugdymo procese.

2013 m. gegužės 6 d. Vilnius,

2013 m. gegužės 8 d. Rūdiškės,

2013 m. gegužės 9 d. Panevėžys

Konsultacijos „Modelio išbandymo simuliaciniu būdu veiklų aprašymai ir patirtis. Metodinės medžiagos paketo parengimas“ Konsultacijų metu su kiekvienos mokyklos komanda individualiai aptariamas leidinys, kurį rengia visos modelį išbandančios mokyklos, pabaigusios simuliacinė etapą. Daugiau informacijos iš konsultacijų.

2013 m. kovo 25-26 d. Vilnius

Seminaras „Komunikacinio modelio išbandymo rezultatų aptarimas ir analizė“ Seminaro tikslas – sudaryti galimybes analizuoti komunikacijos procesus, juos vertinti ir inicijuoti reikiamus kismus bei pokyčius mokyklos komunikacijai gerinti, siekiant optimaliai realizuoti ugdymo tikslus pedagoginėje sąveikoje, mokyklos misijos įgyvendinimą, įvertinant mokyklos vidaus ir išorės kontekstus
2013 m. sausio 17 d. Kaunas, Kazio Griniaus progimnazija Konsultacija „Susipažinimas su mokinių pažangos numatymo ir pasiekimų vertinimo / įsivertinimo, pažangos matavimo ir fiksavimo metodikomis“  Konsultacijos tikslas – pasisemti patirties atvirose progimnazijos pamokose, išklausyti pranešimų, pasimokyti vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą.
2012 m. gruodžio 5-12 d. Vilnius, Rūdiškės, Panevėžys Susitikimai-konsultacijos su projekto tyrėjų komanda. Susitikimo tikslas – parengti komunikacinio modelio poveikio rezultatų fiksavimui mokyklose pagal parengtus dokumentus.
2012 m.spalio 29-30 d. Panevėžys, Panevėžio rajono švietimo centras Seminaras „Pasirengimas komunikacinio modelio išbandymui simuliaciniu būdu“ Seminaras skirtas projekto mokyklų komandoms ir klasių konkursą laimėjusių klasių auklėtojams.

 

 

Komunikacinio modelio konsultantai:

Dr. Giedra Linkaitytė

Giedra Marija Linkaitytė,
Vytauto Didžiojo universiteto docentė

Nijolė Šimkevičienė Nijolė Šimkevičienė,
Kauno Kazio Griniaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vitalija Bujanauskienė Vitalija Bujanauskienė,
Utenos švietimo centro direktorė

 

Komunikacinio modelio tyrėjų komanda:

Asta Lapėnienė, Dangira Lukšytė, Vytautas Lapėnas - Vytauto Didžiojo universitetas


Komunikacinio modelio biblioteka
:

[2013-09-30] Komunikacinio modelio savarankiškai išbandymo pokyčio vertinimo rodikliai
[2013-06-04] Alternatyvaus ugdymo institucijose Komunikacinio modelio isbandymo metodinės medžiagos paketas. Panevėžio specialioji mokykla
[2013-06-04] Alternatyvaus ugdymo institucijose Komunikacinio modelio isbandymo metodinės medžiagos paketas. Trakų r. Rūdiškių gimnazija
[2013-06-04] Alternatyvaus ugdymo institucijose Komunikacinio modelio isbandymo metodinės medžiagos paketas. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija
[2013-05-22] Komunikacinio modelio išbandymo rezultatų analizė

[2012-09-10] Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinis modelis
[2012-09-10] Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinio modelio išbandymo veiklos programa

[2011-12-31] Alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinis modelis
Šis dokumentas yra parengtas vykdant pirmąjį projekto etapą 2009-2011 m. Vykdant antrąjį projekto etapą 2012-2015 m. jis pakoreguotas atsižvelgiant į esamą situaciją, projekte dalyvaujančių mokyklų poreikius ir modelio išbandymo sąlygas.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2