Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis vaikų akimis

140304 tyreju medziaga vaiku akimis 22014 m. kovo 4 d. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje vykusio seminaro metu tyrėja Asta Lapėnienė pristatė tyrimų medžiagą „Vaikų akimis“, kur pabandė pažvelgti, kaip komunikacinio modelio išbandymą trijose Lietuvos ugdymo įstaigoje pamatė jų mokiniai.  

 

 

Tyrime dalyvavo 86 mokiniai, iš kurių beveik 80 proc. aktyviai dalyvavo diegiant ir išbandant komunikacinį modelį. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad vaikams labai patiko rašyti spalvotas žinutes ir ypač gauti konsultantų atsakymus į jas, dalyvauti bendrame vaikų susitikime „Sniego gniūžtė“ Rūdiškėse, kur jie išmoko bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, susipažino vieni su kitais, naudoti spalvota kepurėles (pagal E. de Bono mintijimo kepuraičių metodiką). VIenos mokyklos šeštokams patiko susitikimas su jaunesniaisiais mokyklos draugais iš penktos klasės, kur jie bendravo tylėdami, kitos mokyklos mokiniai apstulbino tyrėjus bene ryškiausiu teigiamu įspūdžiu – „keliavimu pas direktorę“. Projekto metu susiformavo nauja tradicija – siekdami įgyvendinti kokį nors sumanymą, vaikai privalo parengti jo projektą, o kad gautų direktorės pritarimą, jie turi argumentuotai pagrįsti ir apginti jį. Taigi dabar ėjimas pas direktorę moksleiviams ir jų mokytojams tapo kone atskiru projektu!  Pabaigoje tyrėjai pasidžiaugė, kad projektu buvo pasiekta daugiau nei tikėtasi, nes pavyko ne tik patobulinti komunikacijos priemones ir panaudoti jas kitame kontekste, integruoti jas į mokyklos veiklą, pasidalinti patirtimi, bet ir panaudoti komunikaciją tikslui pasiekti, pažvelgti į visą komunikacinę aplinką naujai ir kūrybiškai. 

Informacija parengta naudojantis tyrėjų Astos Lapėnienės ir Dangiros Lukšytės medžiaga „Vaikų akimis“ (2014). 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2