Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Siekiant suteikti mokytojams, mokyklų vadovams, pagalbos specialistams daugiau žinių apie alternatyvųjį ugdymą, palankios aplinkos mokymuisi ir mokymui motyvacijos stokojantiems vaikams sukūrimą, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ I etapo metu 2009-2011 m. buvo parengtos penkios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos:

1. „Alternatyvusis ugdymas švietimo sistemoje“, skirtos mokyklų vadovams;
2. „Palankios ugdymo aplinkos kūrimas alternatyvaus ugdymo institucijoje. Pagalba mokiniui renkantis mokymosi ir profesinį kelią“, skirtos pedagogams;
3. „Švietimo tikslų įgyvendinimas ir ugdymo individualizavimas bei diferencijavimas“, skirtos pedagogams;
4. „Pagalba mokiniui alternatyvaus ugdymo institucijoje ir palankios ugdymo aplinkos kūrimas“, skirtos pagalbos specialistams (socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams ir psichologams);
5. „Klasės vadovo vaidmuo, kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo kultūrą ir sprendžiant mokinių užimtumo problemas“, skirtos klasės vadovams.

Vykdant antrąjį projekto etapą 2012-2015 m. šios programos bus pakoreguotos ir atnaujintos atsižvelgiant į esamą situaciją, projekto metu vykstančio alternatyviojo ugdymo modelių išbandymo sąlygas. 

 

Lektoriai, rengiantys šias programas:

Vitalija Bujanauskienė, Rima Gutauskienė, Romutė Karpovičienė, Skaidrutė Kriukienė, Liudmila Nikolajeva, Auksė Petruškevičiūtė, Lina Ševčiukienė, Nijolė Šimkevičienė, Jolanta Vengalienė, Vitas Zabita.

Užsienio ekspertai:

Prof. Sonia Blandford, Dr. Coleen Jackson (Didžioji Britanija).

Šios ekspertės turi tarptautinį pripažinimą švietimo srityje, yra gerai susipažinusios su Lietuvos švietimo ir švietimo vadybos problemomis, turi tarptautinės patirties atliekant švietimo ir vadybos tyrimus, teikiant konsultacines paslaugas, rengiant ir įgyvendinant alternatyviojo ugdymo, formaliąsias bei neformaliąsias mokymo programas įvairių lygmenų švietimo specialistams.

Lietuvos ekspertai:

Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė („Mokyklų tobulinimo centras“).

Ekspertės turi patirties kuriant mokymosi programas švietimo vadybininkams ir pedagogams, rengiant suaugusiųjų mokymo programas, konsultuojant verslo, švietimo bei kitų sričių organizacijas.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų diegimas yra viena iš projekto „Alternatyvusis ugdymas“ veiklos sričių. Ją įgyvendina projekto partneris Panevėžio rajono švietimo centras (PRŠC).

Projekto pabaigoje pakoreguotos programos bus akredituotos PRŠC, jos bus paskelbtos projekto svetainėje www.alternatyvusisugdymas.lt ir PRŠC svetainėje www.prpsc.lt. Šalies mokyklos galės užsisakyti šias programas mokyklų bendruomenėms už mokinio krepšelio lėšas.

 

Lektorių ir ekspertų susitikimų (seminarų) tvarkaraštis ir programa

Data ir vieta Seminaro aprašymas ir medžiaga.

 

2012 m. gruodžio 13-14 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

Seminaras „Penkių programų, skirtų mokyklų bendruomenių kvalifikacijos tobulinimui, medžiagos paketų parengimas“. Seminarą veda Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė.

 

2012 m. lapkričio 29-30 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

Seminaras „Programų mokymų paketų kūrimas“. Lektorės Eglė Pranckūnienė ir Marina Vildžiūnienė. Seminaro nuotraukos.

 

2012 m. spalio 16-18 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

Seminaras „Penkių programų, skirtų mokyklų bendruomenių kvalifikacijos tobulinimui, medžiagos paketų parengimas“. Seminarą veda Chris Weathley (Didžioji Britanija), Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė.

 

2012 m. rugsėjo 13-15 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

Seminaras „Penkių programų, skirtų mokyklų bendruomenių kvalifikacijos tobulinimui, medžiagos paketų parengimas“. Seminarą veda Dr. Coleen Jackson (Didžioji Britanija). Seminaro nuotraukos.

 

2012 m. birželio 25–27 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius

 

 Seminaras „Programų mokymo paketų kūrimas". Lektorės Eglė  Pranckūnienė ir Marina Vildžiūnienė.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2