Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi kvalifikacijos tobulinimo programa

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vykdymo laikotarpiu išbandytas Lietuvos švietimo sistemoje anksčiau netaikytas Produktyviojo mokymosi modelis, kurį diegiant vaikams suteikiama galimybė rinktis kitokį mokymosi būdą mokykloje ir praktinio mokymosi vietose.

 

Produktyvusis mokymasis diegtas trijose Lietuvos mokyklose 2012–2013 m.m. ir 2013–2014 m.m. Jis priskirtinas prie alternatyviojo ugdymosi formų dėl pasikeitusių mokytojų ir besimokančiųjų vaidmenų (mokytojas – tai mokymosi mediatorius, pagalbos specialistas, konsultantas, projektų vadybininkas), pakitusių ugdymosi aplinkų (mokymasis mokykloje ir praktinio mokymosi vietose), alternatyvių būdų mokiniams siekti mokymosi rezultatų, asmeninės pažangos ir pagrindinio išsilavinimo. Savitai konstruojamas ugdymo turinio procesas reikalauja naujų mokytojų kompetencijų, kurių ugdymui arba tobulinimui parengta kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams, diegiantiems produktyvųjį mokymą.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2