Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai kurs pedagogų rengimui skirtus modulius

MRU logoPraėjusį ketvirtadienį „Alternatyviojo ugdymo“ komanda kartu su partneriais pradėjo dar vieną projekto veiklą – pedagogų programos modulių išbandymą. 2013 m. spalio 4 d. Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) pasirašė paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią MRU edukologai ir psichologai įsipareigojo parengti, įteisinti, išbandyti ir virtualiai mokymosi aplinkai pritaikyti 4 pedagogų rengimo programos modulius ir jų medžiagos paketus. Darbo grupė, kuriai vadovauja prof. dr. Valdonė Indrašienė, dirbs iki 2015 m.

Pedagogų rengimo programos moduliai padės būsimiems pedagogams įgyti reikiamas kompetencijas rengiantis darbui su įvairių problemų turinčiais mokiniais. Jais bus siekiama supažindinti būsimus pedagogus su alternatyviuoju ugdymu, padėti mokytojams ugdyti kompetencijas, reikalingas jo įgyvendinimui ir plėtrai. Programos moduliai bus akredituoti institucijos, turinčios teisę atlikti studijų kokybės vertinimą pagal numatytą vertinimo tvarką.

Įgyvendindami šią projekto „Alternatyvusis ugdymas“ veiklą MRU mokslininkai aktyviai bendradarbiaus su devynių šalies mokyklų, diegiančių tris inovatyvius alternatyviojo ugdymo modelius, komandomis.

Daugiau apie šią veiklos sritį - skiltyje „Pedagogų rengimas“.

MRU ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2