Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Rudenį MRU studentams bus pristatyti keturi alternatyviojo ugdymo pedagogų rengimo moduliai

MRU logoKeturi pedagogų rengimo programos moduliai, kuriami Mykolo Romerio universiteto (MRU) komandos, netrukus bus pabaigti. Iki šių metų rudens jie bus pritaikyti moderniai virtualiai mokymosi aplinkai, kuomet būsimi pagalbos specialistai (socialiniai pedagogai), ketinantys dirbti su mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitų problemų turinčiais vaikais galės juos išbandyti.

  

Pedagogų rengimo programos moduliai, kurių sąlyginiai pavadinimai „Produktyviojo mokymosi teorija ir praktika“, „Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas“ (bendroji ir specialioji dalys) ir „Didaktinės veiklos modeliavimas alternatyvaus ugdymo kontekste“, bus dėstomi kaip privalomi dalykai ir suteiks studentams po 6 kreditus. Išklausę programas, parengę projektinius darbus ir išlaikę egzaminus, būsimieji specialistai įgys žinių ir gebėjimų inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius ugdymo institucijose, projektuoti palankią alternatyviojo ugdymo aplinką, įvaldys įvairias ugdymo technologijas, įgys bendrųjų žinių apie produktyviųjų mokymąsi. 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2