Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Studijų moduliai alternatyviojo ugdymo tema

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ metu, bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universiteto (MRU) komanda, parengti ir studijų procese jau išbandyti 4 pedagogų rengimo programos moduliai, pritaikyti virtualiai mokymosi aplinkai:

 

Moduliai yra skirti būsimiems pagalbos specialistams, ketinantiems dirbti su mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitų problemų turinčiais jaunuoliais.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2