Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kėdainiuose verslininkai padeda mokiniams „matuotis“ profesijas

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 30Ketvirtadienį, sausio 9 d., Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje susirinko gausus būrys šios mokyklos partnerių – rajono įmonių ir organizacijų atstovų, kurie į savo kolektyvą keliems mėnesiams priima mokytis produktyviojo mokymosi klasės jaunuolius. Susitikti su šių praktinio mokymosi vietų atstovais ir išgirsti jų įspūdžius apie darbo su mokiniais patirtį atvyko ir politikai: Seimo narė Virginija Baltraitienė, Kėdainių savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė, Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius. Susitikime taip pat dalyvavo projekto „Alternatyvusis ugdymas“, kurio metu išbandomas produktyvusis modelis, vadovė Simona Plienaitytė, projekto produktyviojo mokymosi konsultantų grupės vadovė Auksė Petruškevičiūtė, konsultantė Elena Stasiulienė, produktyviojo mokymosi mokinės ir jų pedagogės Violeta Ramanauskaitė ir Laura Paulauskienė. Susitikimą organizavo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas kartu su savo vadovaujamos ugdymo įstaigos kolektyvu.

 

Produktyvusis mokymasis – viena iš alternatyviojo ugdymosi formų. Jo tikslas – sudaryti galimybę jaunuoliams, kuriems netinka įprastas ugdymasis mokykloje, mokytis „kitaip“ ir padėti jiems ne tik įgyti išsilavinimą, bet ir rasti savo vietą gyvenime. Besimokantys šiuo metodu jaunuoliai 1-2 dienas per savaitę mokosi už savo įstaigos ribų – praktinio mokymosi vietose. Čia jie įgyja ne tik praktinių įgūdžių, pabūna darbo aplinkoje, išmoksta bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, bet ir, svarbiausia, mokosi įprastų mokomųjų dalykų: chemijos, geografijos, matematikos, lietuvių kalbos. Mažiau mokymosi motyvacijos turintiems jaunuoliams toks mokymasis už mokyklos ribų dažnai tampa svarbiausiu akstinu tęsti mokslus ir puikia galimybe tapti savarankiškais, įgyti pasitikėjimo savimi, tikro gyvenimo patirties.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 12

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 19

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 36

Esami ir potencialūs praktinio mokymosi vietų atstovai į Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklą, vieną iš trijų šalies ugdymo įstaigų, kurioje įgyvendinamas produktyviojo mokymosi modelis, buvo pakviesti siekiant artimiau vieniems su kitais susipažinti, pristatyti produktyvųjį mokymąsi ir vienerių metų jo išbandymo patirtį Lietuvoje, išgirsti įspūdžius apie darbo su jaunuoliais patirtį, padėkoti jiems už šį darbą ir padrąsinti naujuosius mokyklos partnerius.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 25

Renginyje dalyvavusi UAB „Jurasta“ direktorė Jūratė Burlingienė pabrėžė, kad jaunuolius mokyti, stengtis jiems padėti yra visų mūsų atsakomybė, jeigu norime gražesnės ateities, geresnės aplinkos senatvėje. „Kiek mes jiems duosime, teik paskui patys ir gausime,“- sakė p. J. Burlingienė.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 47

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas pažymėjo, kad būtent socialinių partnerių dėka produktyviojo ugdymosi klasės jaunuoliai išsiskiria visoje mokykloje savo geru elgesiu, pažangumu, asmenybės branda, pasitikėjimu savimi. Ne vienas praktinio mokymosi vietos atstovas paminėjo, kad nutikdavo, jog paaugliai numatytu laiku neatvykdavo į praktiką arba vėluodavo. Tokiais atvejais su jais buvo elgiamasi kaip ir su kitais kolektyvo nariais. Juozas Baniota, UAB „Lifosa“ administracijos vadovas prisiminė, kaip su kolegomis „vyriškai“ prie kavos šnekėjosi su savo auklėtiniu, kai šis neatvyko į darbą, stengėsi išsiaiškinti priežastis ir pabrėžti atsakomybę. Konsultantė Auksė Petruškevičiūtė, vėliau bendravusi su tuo vaiku, papasakojo, kad šis pokalbis ir galimybė pasimokyti „Lifosoje“ vaikinui paliko gilų įspūdį. Vieną šaltą žiemos rytą pavėlavęs į autobusą, jis pėsčiomis ėjo 5 kilometrus į praktinio mokymosi vietą. „Čia gi ne mokykla, aš gi ten dirbu,“ – sakė jaunuolis, paklaustas, ko gi jis ten ėjo. Anot A. Petruškevičiūtės, išskirtinis dėmesys mokiniui visuomet yra labai svarbu.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 29

Kėdainių profesinio rengimo centro vadovas Steponas Navajauskas pamatė, kad toks mokymosi būdas sutaupytų nemažai valstybės lėšų. Profesinio rengimo centrai dažnai susiduria su nemotyvuotais moksleiviais, negalinčiais pagrįsti, kodėl pasirinko būtent tą profesiją. Tokie mokiniai dažnai nebaigia pradėto mokslo, o jei pabaigia – nedirba darbo pagal specialybę. Vieneri mokslo metai centre valstybės biudžetui kainuoja apie 6 000 litų.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 43

Kiti renginyje dalyvavę praktinio mokymosi vietų atstovai papasakojo apie savo patirtis dirbant su produktyviojo mokymosi mokiniais. Vienas vaikinas, išbandęs save siuvimo įmonėje, kur dirba ir jo mama, suprato, kaip sunkiai uždirbamas litas. Jaunuolis išmoko planuoti išlaidas, pradėjo kitaip vertinti mamos uždirbamus pinigus. Sunkus fizinis darbas siuvykloje, kur jam teko gręžti, kalti, nešioti padėjo apsispręsti jam nesustoti ties dešimtos klasės baigimu ir siekti aukštesnio išsilavinimo, kad galėtų gauti geresnį darbą. Socialinių paslaugų įmonės atstovė pastebėjo, kad ten praktiką atlikusios mergaitės pakeitė savo požiūrį į neįgaliuosius, išmoko su jais bendrauti, priimti kitokius žmones. Darželyje besimokiusios merginos suprato, koks sunkus yra auklėtojos darbas ir kiek daug reikalavimų keliama su vaikais dirbantiems žmonėms.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 39

Susitikime dalyvavusi Seimo narė Virginija Baltraitienė palaikydama tokio modelio įgyvendinimą, išsakė nuomonę, kad tokia pagalba vaikui rengiantis būsimai karjerai turi būti teigiama kiekvienoje mokykloje. Anot Seimo narės, penkių ar daugiau praktinių vietų išbandymas dar 9 ar 10 klasėje leistų mokiniui susidaryti tvirtą nuomonę dėl savo profesijos pasirinkimo.

Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, pritardama V. Baltraitienei, palinkėjo, kad ir kitos rajono mokyklos perimtų šią patirtį, paskleistų bendradarbiavimo tarp mokyklos, verslo įmonių ir valdžios institucijų pavyzdį.

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 44

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 45

Į susitikimą atvykę praktinių mokymosi vietų atstovai džiaugėsi, kad toks susitikimas įvyko, nors būtų buvę naudinga tokį susitikimą surengti pačioje projekto pradžioje. „Žinodami, ko tiksliai norima iš mūsų, būtume galėję geriau pasirengti priimti mokinius, tikslingiau su jais dirbti“, sakė renginio dalyviai. Susitikimo pabaigoje mokyklos direktorius D. Kačinskas ir projekto vadovė S. Plienaitytė praktinių mokymosi vietų vadovams, politikams, pedagogams padėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą plėtojant alternatyviojo ugdymo idėjas ir sutarė bendrauti vaikų labui ir toliau.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija ir nuotraukos

Daugiau nuotraukų  skiltyje „Galerija“

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2