Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi taikymo metodika

IMG 3716 „Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje“ – teorinių įžvalgų ir praktinių pavyzdžių rinkinys, parengtas remiantis patirtimi, sukaupta trijose šalies bendrojo ugdymo mokyklose 2012–2014 m. diegiant edukacinę naujovę – produktyvųjį mokymąsi. Šioje knygoje daugiausiai atsakymų į rūpimus klausimus apie produktyviojo mokymosi įgyvendinimą ras švietimo praktikai, vadybininkai, tėvai ir mokiniai, leidinys pravers ir mokslininkams, švietimo politikams, strategams ir visiems, kurie neabejingi savitų mokymo(si) modelių kūrimui ir diegimui šiandieniniame ugdymo(si) procese. Tai pirmas išsamus leidinys lietuvių kalba apie produktyvųjį mokymąsi.

Knyga parengta ir išleista vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“. Šis leidinys pasieks visas bendrojo ugdymo mokyklas, švietimo centrus ir skyrius, pedagogines-psichologines tarnybas, aukštąsias mokyklas ir kitas švietimo įstaigas. Trumpą knygos aprašymą rasite čia.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2