Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Vis daugiau mokyklų renkasi produktyvųjį mokymąsi

Šių mokslo metų pradžia ypatinga keletui šalies mokyklų – jos rugsėjį pasitiko atverdamos produktyviojo mokymosi klases, į kurias susirinko mokytis „kitaip“ norintys devintokai. Išbandyti šią ugdymo naujovę pasiryžo Jonavos jaunimo, Prienų „Revuonos“ pagrindinės, Ukmergės Užupio pagrindinės, Telšių suaugusiųjų mokyklos, Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro, Ukmergės r. Siesikų gimnazijos, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenės, patikėjusios JAV ir Europoje pripažinta produktyviojo mokymosi idėja.

Beveik 70 mokinių nusprendė mokytis pagal produktyviojo mokymosi modelį, kai 3 dienas per savaitę jie mokysis mokykloje, o likusias 2 – praktinio mokymosi vietose (privačiose įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose ir pan.). Jų įvairovė nemaža – nuo individualių ūkių, girininkijų, sveikatos priežiūros centrų iki viešųjų bibliotekų, vaikų darželių, parduotuvių ir paslaugų centrų, viešbučių ar žirgynų. Jaunuoliai, pasirinkę jiems įdomią praktinio mokymosi vietą, veiklą joje sies su pamokose girdima teorija ir atvirkščiai, atliks užduotis ir projektinius darbus, susijusius su praktinio mokymosi vieta ir jos ypatumais. Per dvejus mokslo metus kiekvienas mokinys išbandys 6 skirtingas praktinio mokymosi vietas, o mokymasis produktyviojo mokymosi grupėje baigsis 10 klasės pasiekimų patikrinimu. Po jo mokiniai galės tęsti mokymąsi siekdami vidurinio išsilavinimo ar profesijos.

 

Priėmusios sprendimą taikyti naują mokymosi modelį mokyklos produktyviojo mokymosi diegimui pradėjo rengtis nuo 2014 m. lapkričio. Jos dalyvauja metus trunkančiuose produktyviojo mokymosi mokytojų ir visos mokyklos bendruomenės mokymuose, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su Panevėžio rajono švietimo centru, siekdami 2012–2015 m. vykdyto „Alternatyviojo ugdymo“ projekto rezultatų tvermės ir sklaidos.

 

Birželio 25 d. švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė savo įsakymu Nr. V-680 patvirtino Produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašą ir sąrašą mokyklų, kurios juo vadovaujasi 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais. ŠMM vadovybė, pritardama  produktyviojo mokymosi plėtrai, siekia mažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir pagrindinio ugdymo programos nebaigusių mokinių skaičių; atveria naujas galimybes mokinių mokymosi pasirinkimams, savęs išbandymui realiose gyvenimo situacijose, geresniam būsimos profesinės karjeros projektavimui, o tuo pačiu ir mokyklos bei darbo rinkos bendradarbiavimui.

 

Produktyvusis mokymasis kaip edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje 2012–2014 m. buvo sėkmingai diegiama trijose Lietuvos mokyklose, įtraukė net 48 įvairaus dydžio įmones, organizacijas, bendroves. Nuo šių mokslo metų produktyvusis mokymasis prieinamas dar didesniam mokinių skaičiui. 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2