Kėdainių jaunimo mokykla: pirmieji produktyviojo mokymosi metai

Monika darzelyjeProduktyviojo mokymosi modelis Kėdainių jaunimo mokykloje startavęs nuo 2012 m. rugsėjo pirmos dienos pagerino besimokančiųjų praktinio mokymo gebėjimus. Europos Sąjungos Socialinio fondo (ES SF) finansuojamo projekto „Alternatyvusis ugdymas“ produktyviojo mokymosi modelio pagrindinis tikslas – sukurti tokias sąlygas, kad kuo didesnis mokinių skaičius įgytų pagrindinį išsilavinimą, tęstų mokymąsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesiją. Mokykloje produktyviojo mokymosi klasėje mokosi mokiniai, kurie pasiryžo išbandyti naująjį mokymosi būdą, suteikiantį kiekvienam mokiniui galimybę mokytis kitoje aplinkoje: pasirinktose praktikos vietose - įmonėse. Džiugu, kad mokyklos ketinimams nuoširdžiai pritarė mokinių tėvai.

Produktyviojo mokymosi modelio mokytojos-kuratorės Laura Paulauskienė ir Violeta Ramanauskaitė džiaugiasi, kad šis modelis Jaunimo mokykloje startavo sėkmingai. Prie produktyviojo mokymosi modelio išbandymo metu vykdomos veiklos tobulinimo prisijungė mokyklos direktorė Alma Jociuvienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, klasės mokiniai, jų tėvai, praktikos vietos – įmonės, esančios Kėdainių mieste. Ne kartą susitikta ir pokalbiuose su mokiniais, jų tėvais, mentoriais analizuotos praktinio mokymosi sėkmės ir naujos galimybės.

Mokykloje ir praktikos vietose taip pat nuolat aptariama ugdymo rezultatų kokybė, mokymosi ir praktikos dermės. Pasibaigus antrajam trimestrui akivaizdu, kad pagerėjo 9 B klasės mokymosi, lankomumo rezultatai, išaugo elgesio kultūros lygmuo, mokiniai aktyviai įsitraukė į mokyklos savivaldą, inicijavo projektines veiklas. Ši veikla mokiniams suteikė daug papildomų žinių ugdymo karjeros srityje. Nepasiteisino skeptikų nuomonė esą greitų pokyčių neverta tikėtis.

Produktyviojo mokymosi klasės mokiniai atsakingai žengė žingsnį po žingsnio mokydamiesi ir antrose praktikos vietose. Kiekvieną kartą iš praktikos vietų jie grįžta su daugybę patirtų įspūdžių, dalinasi jais ne tik su klasės draugais, bet ir su visa mokyklos bendruomene, nes susipažino su gamybinių įmonių istorija, ekonominiais rodikliais, personalu. Smagu girdėti malonius mokinių atsiliepimus apie pasirinktas praktikos vietas ir mentorius, kurie atsakingi už mokinius, jų darbų saugą, galimybę stiprinti dalykinius įgūdžius, atlikti mokymo užduotis.

Pripažįstame, kad mokymasis praktikos vietose naudingas ir krašto bendruomenei. Mokiniai mokosi integruotis į darbo rinką, viešina mokyklos projektus, vykdomas veiklas. Nuoširdžiai norime padėkoti, kad darželis-mokykla „Aviliukas“ (direktorė Roma Mackevičienė), UAB „LTP Texdan“ (direktorė Saulutė Misevičienė), Daugiakultūris centras (vadovė Audronė Pečiulytė), lopšelis-darželis „Varpelis“ (direktorė Danutė Vaičiulienė), UAB „Jurasta“ (direktorė Jūratė Burlingienė), Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (viršininkas – Virginijus Stogevičius), lopšelis-darželis „Obelėlė“ (direktorė Vida Bliūdžienė), VŠĮ „Laiptai į viltį“ (direktorius kun. Gintaras Pūras), Ruslano Linevo įmonė „Geri dviračiai“ (direktorius Ruslanas Linevas) sudarė galimybes mokiniams organizuoti praktinį mokymą du kartus per savaitę savo įmonėse.

Laura Paulauskienė ir Violeta Ramanauskaitė
Kėdainių jaunimo mokyklos produktyviojo mokymosi mokytojos-kuratorės

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2