Kauno produktyviojo mokymosi vaikai išbandė ir verpimo amatą

PM verpia mazaGegužės 13 d. produktyviojo mokymosi klasėje lankėsi Rokų bendruomenės senjorai Aldona ir Antanas Skrinskos. Sužinoję apie produktyviojo mokymosi klasę, šie Rokų šviesuoliai pasisiūlė mokinius pamokyti vieno iš senųjų amatų – verpimo. Nori verpti – reikia ne tik technologijų, bet ir fizikos, ir chemijos, ir biologijos žinių. Ir lietuvių  liaudies  dainą  pravartu išmokti. Vieninteliai lietuviai Europoje turi darbo dainas. Yra ir verpimo dainų, bet kai pameti giją, ir daina užsimiršta. Verpimas rateliu – ramybę skleidžiantis darbas, tačiau raminantį ratelio dūzgimą išgirsi tik įgudęs verpti.

Aldona Skrinskienė – daugiausia patirties turinti Rokų kraštotyrininkė, leidinių apie Jiesios draustinį iniciatorė, altruistė, padedanti sergantiems seneliams, vaikams, kuriems sunkiai sekasi tikslieji mokslai. Antanas Skrinska – meninės fotografijos meistras, Jiesios draustinio fotografas, Rokų bendruomenės knygelių maketuotojas, įrišėjas, Rokų bendruomenės laikraščio leidėjas.

PM Kaunas verpimas2

 Kamilė pirmoji ryžosi pamėginti verpti

 

PM Kaunas verpimas1

Aivaras rimtai susidomėjo verpimu: nėra to, ko negali išmokti

 

PM Kaunas verpimas4

Kristina labai atsakingai ėmėsi verpimo, ir, visų nuostabai, ratelis jai pakluso

 

PM Kaunas verpimas3

Kodėl ratelis pradėjo suktis ne į tą pusę?

 

PM Kaunas verpimas5

Neringa susirūpino, kaip suderinti kojų ir rankų judesius

 

PM Kaunas verpimas8

Vaidotei verpimo ratelis paslėpė vilnų kuodelio giją, teko padėti patyrusiai verpėjai Aldutei

 

PM Kaunas verpimas7

Rokų šviesuoliai bendruomenės knygelių ir laikraščio leidėjai Aldona ir Antanas Skrinskos mielai pasidalija su jaunimu savo patirtimi 

 

Nuotraukos ir pasakojimas:

Vanda Mažeikienė
Kauno Rokų vidurinės mokyklos produktyviojo mokymosi pedagogė

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2