Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi pedagogai tobulino dalykų dėstymo žinias

003 PMseminaras webKovo 15-16 dienomis Kauno Rokų vidurinės mokyklos pedagogės Vanda Mažeikienė ir Asta Karlienė kartu su Europos produktyviojo mokymosi instituto atstovu Michael Kaeselau kolegas pakvietė į produktyviojo mokymosi seminarą. Šį kartą svečias iš Vokietijos dalinosi patirtimi apie matematikos, lietuvių ir anglų kalbų dėstymą produktyviojo mokymosi mokiniams. Pedagogai patys atliko keletą išradingų užduočių, išklausė vieni kitų apie būdus sudominti mokinius, o seminarą vainikavusi užduotis „Sukurk savo viešbutį“ pralinksmino visus. Tikėkimės, kad ir mūsų produktyviojo mokymosi vaikams bus taip pat smagu mokytis šių dalykų.

 

Skaityti daugiau...

Prasminga taikyti produktyvųjį mokymą

KedainiuJM seminarasKėdainių jaunimo mokykloje vyko tarptautinis produktyviojo mokymosi seminaras tema „Produktyviojo mokymosi situacija šiandien ir planai ateityje“. Seminarą mokymus vedė ir gerąja patirtimi dalinosi lektorius iš Vokietijos, alternatyviojo ir produktyviojo mokymosi specialistas Michael Kaselau. Seminaro mokymų metu produktyviojo mokymosi mokytojos kuratorės Violeta Ramanauskaitė ir Laura Paulauskienė aptarė produktyviojo mokymosi klasės mokinių mokymosi sistemą: užduočių rengimą praktikos vietose, vertinimą, analizavo mokinių užimtumą, poreikių, galimybių atitikmenis pasirinktoms praktikos vietoms.

Skaityti daugiau...

Kėdainių produktyviojo mokymosi mokiniai

121206 KedainiuPMklase ktSusipažinkime su Kėdainių produktyviojo mokymosi klasių jaunuoliais ir paklausykime, kaip jiems sekasi mokytis praktikos vietose, kokie pirmieji įspūdžiai ir tolimesni planai.

 

 

 

Skaityti daugiau...

Produktyviojo mokymosi mokyklos

PM iliustracija1Trys Lietuvos mokyklos - Kauno Rokų vidurinė, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla - 2012 m. rugsėjį pirmosios šalyje pradėjo įgyvendinti produktyviojo mokymosi modelį. Šiuo metu šį modelį diegia Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šiai edukacinei naujovei ryžosi dar šešios naujos mokyklos: Jonavos jaunimo mokykla, Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras, Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, Ukmergės r. Siesikų gimnazija, Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla ir Telšių suaugusiųjų mokykla.

 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Produktyvusis mokymasis. Kas tai?

Produktyvusis mokymasis - tai alternatyviojo ugdymo modelis, padedantis motyvacijos mokytis stokojantiems jaunuoliams išlikti mokykloje. Tokiems mokiniams sudaromos individualios programos, leidžiančios mokantis ne tik sukaupti akademinių žinių, bet ir įgyti praktinių įgūdžių jiems įdomiose srityse, jų mokymo galimybes atitinkančiu lygiu.

Produktyviojo mokymosi klasėse jaunuoliai dalį laiko praleidžia mokyklose, kur mokosi matematikos, gimtosios ir užsienio kalbų, dalykų iš gamtos mokslų, technologijų ar socialinių mokslų. Kitą dalį laiko jie mokosi praktikos vietose - verslo įmonėse, įvairias paslaugas teikiančiose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. Čia vaikai, atlikdami praktines užduotis, skatinami domėtis ir akademiniais dalykais: chemija, fizika, biologija, jie atlieka tyrimus, patys renka mokymuisi reikalingą informaciją.

Produktyviojo mokymosi metodas taikomas dvejus metus. Per juos vaikai išbando save 4-8 skirtingose praktikos vietose, jose besimokydami po 3-4 mėnesius. Kiekvienam vaikui, atsižvelgiant į jo pomėgius, domėjimosi sritis, gebėjimus, socialinius įgūdžius, sudaroma asmeninė mokymosi programa.

Įprasta, kad šiuo metodu besimokantys mokiniai yra vertinami ne tik už pasiektus rezultatus, bet ir už savo pažangą, t.y. už tai, kiek pastangų vaikas įdėjo, kad pasiektų esamą lygį.

 

Produktyviojo mokymosi atsiradimas ir plėtra

Produktyviojo mokymosi idėja kilo prieš 40 metų Niujorke (JAV), kuomet buvo įsteigta mokykla pavadinimu „City-As-School“ („Miestas kaip mokykla“). Ši mokykla pasiūlė alternatyvą ketinantiems anksti švietimo sistemą palikti jaunuoliams mokytis kitaip: įgyti praktinių įgūdžių visame mieste veikiančiose įstaigose ar organizacijose ir tokiu būdu atgauti pasitikėjimą savimi ir mokymusi. Pradėjusi nuo 15 moksleivių ir 4 darbuotojų, ši mokykla išsiplėtė iki beveik 1000 ją lankančių vaikų.

1983 m. produktyviojo mokymosi idėja pradėjo plisti ir Vokietijoje. Dabar septyniose jos žemėse veikia jau 85 mokyklos, turinčios produktyviojo mokymosi klases, kuriose mokėsi per 10 000 vaikų. Vokietijoje įsikūrė ir Europos produktyviojo mokymosi institutas (IPLE), kurio atstovai padeda steigti produktyviojo mokymosi klases visame mūsų žemyne.

1990 m. buvo įkurtas ir Tarptautinis produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklas INEPS, vienijantis 64 narius iš 19 šalių. Lietuva irgi yra šio tinklo narė.

 

Produktyvusis mokymasis Lietuvoje

2009 m. Švietimo aprūpinimo centrui pradėjus vykdyti Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Alternatyvusis ugdymas“ užsimezgė ir pirmieji produktyviojo mokymosi diegimo Lietuvoje planai. Iki 2012 metų buvo parengtas produktyviojo mokymosi modelio aprašas, seminaruose šis metodas pristatytas švietimo bendruomenei.

2012 m. produktyvusis mokymasis pradėtas įgyvendinti praktiškai. Balandžio mėnesį Švietimo aprūpinimo centras vykdė mokyklų ir mokytojų atranką, kurioje dalyvavo net 31 mokymo įstaiga iš 20 šalies savivaldybių. Konkursui paraiškas pateikė vidurinės mokyklos, gimnazijos, atrankoje aktyviai dalyvavo mažesniųjų miestų mokyklos.Įveikusios sudėtingą atranką, teisę nuo rugsėjo diegti produktyvųjį mokymąsi įgijo trys mokyklos: Kauno Rokų vidurinė mokykla, Kėdainių jaunimo mokykla (nuo 2013 m. rugsėjo mėn. - Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla) ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla.

Visose šiose mokyklose bus įsteigtos produktyviojo mokymosi klasės, kuriose dvejus metus su 10–15 moksleivių dirbs po du pedagogus. Šie pedagogai mokiniams ne tik dėstys įprastus dalykus (matematiką, lietuvių ir anglų kalbas), bet ir rengs individualias mokymosi praktikos vietose programas, lankys savo auklėtinius, stebės jų pažangą ir vertins juos. Visi šeši pedagogai nuolat dalyvauja seminaruose Lietuvoje ir Vokietijoje, kur pamažu įgyja specifinių žinių ir rengiasi tapti pirmaisiais produktyviojo mokymosi pedagogais profesionalais.

 

Daugiau apie produktyviojo mokymosi mokyklas.

 

Produktyviojo mokymosi renginiai:

INEPS kongresas Vilniuje ir Kaune

 

Produktyviojo mokymosi konsultantai

MildaBredikyte2

Dr. Milda Brėdikytė, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė

 

Produktyviojo mokymosi ekspertai:

Auksė Petruškevičiutė
Vitalija Bujanauskienė
Elena Stasiulienė
Vytautas Dumčius

Produktyviojo mokymosi konsultantai iš užsienio:

Holger Mirow (Vokietija)
Heike Borkenhagen (Vokietija)
Daniel Guzman
(Vokietija)
Michael Kaeselau
(Vokietija)

 

Produktyviojo mokymosi biblioteka

Apie produktyvųjį mokymąsi trumpai (Europos produktyviojo mokymosi instituto medžiaga)

[2014-03-31] Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-256 Dėl produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

[2009-11-24]  Produktyviojo mokymosi modelio aprašas
Šis dokumentas yra parengtas vykdant pirmąjį projekto etapą 2009-2011 m., juo vadovaujamasi vykdant antrąjį projekto etapą 2012-2015 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2012 m. birželio 28 d. Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiuo ministro dokumentu produktyvusis mokymasis patvirtintas kaip viena iš mokymosi šalies ugdymo įstaigose organizavimo formų.

Angelika Arnold ir Jens Schneider straipsnis „Pedagogai, dirbantys pagal produktyviojo mokymosi strategiją, ir jų vaidmens raida“. Versta iš: „Educators in Productive Learning and the Development of Their Role“ by Angelika Arnold, Jens Schneider. Šaltinis: „Productive Learning - from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education“, 2009, Berlin, Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), Paulick & König GdR Druckerei Bunter Hund.

Vilija Targamadzė „Produktyvus mokymasis – pedagoginės sistemos bendrojo lavinimo mokykloje kaitos akstinas“ paskelbta iš „Acta Paedagogica Vilnensia“ 2011 m. Nr. 27. Straipsnyje analizuojama produktyvaus mokymosi problematika, siekiant jį atskleisti kaip bendrojo lavinimo mokyklos kaitos akstiną. Aptariama produktyvaus mokymosi metodologinė prieiga, kuri iš esmės remiasi L. Vygotskio kultūrine-istorine koncepcija, grindžiama dviem konceptais – aktualaus vystymosi zona ir artimiausia vystymosi zona. Atskleidžiama produktyvaus mokymosi kilties ir sklaidos istorija, jo tikslas ir savitumas, lyginant su tradicine bendrojo lavinimo mokykla.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2