Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kėdainių rajono savivaldybė pritaria produktyviojo mokymosi tęstinumui

kedainiu rajono savivaldybėKėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla dalyvauja ES projekte „Alternatyvusis ugdymas, kurį vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Sausio 9 dieną mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas pakvietė į diskusiją rajono vadovus, mokyklos bendruomenę, socialinius partnerius, darbdavius ir produktyviojo mokymo komandą. Projekte dalyvaujančių rajono savivaldybės, verslo įmonių vadovų ir atstovų, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokinių, Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų susitikime tartasi, ką reikėtų daryti, kad mokyklos ir verslo įmonių bendradarbiavimas stiprėtų. Visi diskusijos dalyviai pritarė šio projekto tęstinumui, rašoma Kėdainių rajono savivaldybės tinklalapyje www.kedainiai.lt 

Visas pranešimas

Kėdainiuose verslininkai padeda mokiniams „matuotis“ profesijas

140109 Susitikimas su Kedainiu PV 30Ketvirtadienį, sausio 9 d., Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje susirinko gausus būrys šios mokyklos partnerių – rajono įmonių ir organizacijų atstovų, kurie į savo kolektyvą keliems mėnesiams priima mokytis produktyviojo mokymosi klasės jaunuolius. Susitikti su šių praktinio mokymosi vietų atstovais ir išgirsti jų įspūdžius apie darbo su mokiniais patirtį atvyko ir politikai: Seimo narė Virginija Baltraitienė, Kėdainių savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė, Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius. Susitikime taip pat dalyvavo projekto „Alternatyvusis ugdymas“, kurio metu išbandomas produktyvusis modelis, vadovė Simona Plienaitytė, projekto produktyviojo mokymosi konsultantų grupės vadovė Auksė Petruškevičiūtė, konsultantė Elena Stasiulienė, produktyviojo mokymosi mokinės ir jų pedagogės Violeta Ramanauskaitė ir Laura Paulauskienė. Susitikimą organizavo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas kartu su savo vadovaujamos ugdymo įstaigos kolektyvu.

 

Skaityti daugiau...

Verslo įmonės Kėdainiuose su mokykla bendradarbiaus glaudžiau

121206 KedainiuPMklase ktRytoj, sausio 9 d. (ketvirtadienį), 16:00 val., Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje vyksiančiame susitikime rajono verslo įmonių atstovams bus pristatyta glaudesnė bendradarbiavimo su šia ugdymo įstaiga galimybė. Antrus metus dvylika šios mokyklos produktyviojo mokymosi klasės mokinių dalį laiko mokosi ne įprastose pamokose, o pačių pasirinktose, jų interesus ir poreikius atitinkančiose praktikos vietose. Tokių vietų šiuo metu yra beveik dvi dešimtys, o po rytojaus susitikimo tikimasi, kad šis skaičius gerokai padidės. 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymas – galimybė mokykla sudominti motyvacijos stokojančius paauglius

Produktyviojo mokymosi rezultatų pristatymasTrijose Lietuvos mokyklose: Kauno Rokų, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinėse ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje antrus metus išbandomas naujas mokymosi būdas – produktyvusis mokymasis. Vienerių šio mokymo metų rezultatus Švietimo ir mokslo ministerijoje gyvai pristatė pagal šį modelį besimokantys mokiniai, jų mokytojai, projekte dalyvaujantys praktikos vietų vadovai, projekto konsultantai iš Lietuvos ir Vokietijos. Produktyviojo ugdymosi modelį šalies mokyklose diegia Švietimo aprūpinimo centras, vykdydamas „Alternatyviojo ugdymo“ projektą.

Skaityti daugiau...

Bendruosiuose ugdymo planuose - produktyvusis mokymasis

SMMlogoDalijamės džiugia žinia: produktyvusis mokymasis įtrauktas į bendruosius ugdymo planus 2013-2015 m. Tai dar vienas žingsnelis siekiant įtvirtinti šią mokymosi galimybę mūsų švietime.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl 2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo”

2013–2014 ir 2014–2015 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (žr. 106.6 p.)

Pirmuosius mokslo metus produktyviukai užbaigė Paįstryje

tinklBesibaigiant pirmiesiems produktyviojo mokymosi mokslo metams visų trijų - Kauno Rokų vidurinės, Kėdainių jaunimo ir Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės - mokyklų mokiniai ir jų mokytojai susirinko Paįstryje. Čia vaikai pirmąkart pamatė vieni kitus, turėjo progos pabendrauti ir susipažinti artimiau. Į mokinių susitikimą buvo pakviesti ir mokiniams puikiai pažįstamas Holger Mirow iš Europos produktyviojo mokymosi instituto bei pirmąkart Lietuvoje viešėjusi pedagogė ir psichologė Carrie Lobman iš JAV. Prie gausaus mokinių ir pedagogų būrio prisijungė ir produktyviojo mokymosi konsultantės dr. Vilma Brėdikytė, Auksė Petruškevičiūtė, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ koordinatoriai. 

Susitikimo įspūdžiai - nuotraukų galerijoje.

Kėdainių jaunimo mokykla dėkoja savo miesto įmonėms

KedainiuPMklaseProduktyviojo mokymosi modelis Kėdainių jaunimo mokykloje startavo nuo 2012 m. rugsėjo pirmos dienos. Europos Sąjungos struktūrinio fondo (ES SF) finansuojamo projekto „Alternatyvusis ugdymas“ diegiamo produktyviojo mokymosi pagrindinis tikslas – sukurti tokias sąlygas, kad kuo didesnis mokinių skaičius įgytų pagrindinį išsilavinimą, tęstų mokymąsi toliau ir įgytų darbo rinkoje paklausią profesiją. Mokykloje produktyviojo mokymosi klasėje mokosi 14 mokinių. Jie pasiryžo išbandyti naująjį mokymosi būdą, kuris suteikia kiekvienam mokiniui galimybę mokytis kitoje aplinkoje: pasirinktose praktikos vietose – įvairiose įmonėse ar organizacijose.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2