Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

Tinklinio bendradarbiavimo modelis. Kas tai?

Tinklinio bendradarbiavimo modelio tikslas – sukurti „vieno langelio“ principu pagrįstą pagalbos mokiniui sistemą.

Tinklinio bendradarbiavimo modelis paremtas bendradarbiavimo tinklų kūrimo metodologija, sudarančia prielaidas konstruoti vidinius (institucinius) ir išorinius (tarpinstitucinius) mokyklų tinklus. Tokiu būdu siekiama stiprinti bendradarbiavimą tarp mokinių ugdymusi suinteresuotų mokyklos specialistų, institucijų ir mokyklos.

Kam skirtas tinklinio bendradarbiavimo modelis?

Tinklinio bendradarbiavimo modelis skirtas mokykloms, siekiančioms veiksmingos socialinės partnerystės plėtros ir kurios ketina į mokykloje vykstančius ugdymo procesus įtraukti daugiau išorės partnerių (pvz., vaikų teisių apsaugos tarnybų, seniūnijų, dienos užimtumo centrų, kultūros, verslo centrų ir kt.). Taikant šį modelį bus kuriama ir išbandoma mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta sutelkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai kuriant patrauklesnį ugdymosi turinį, praturtinant mokymosi aplinkas naujomis priemonėmis bei kuriant individualius pagalbos vaikui veiklos planus.

Kaip veikia tinklinio bendradarbiavimo modelis?

Vadinamasis „atvejo koordinatorius“, pasitelkęs į pagalbą kolegas ne tik iš mokyklos, bet, jei reikia, ir iš įvairių kitų įstaigų ar institucijų, spręs kiekvieno mokinio problemas. Išbandant modelį kiekvienoje mokykloje su jų pačių ir tėvų sutikimu bus pasirinkti keli 7-8 klasių mokiniai (naujokai ar neseniai tapę mokyklos bendruomenės nariais). Mokyklos komanda surinks informaciją apie šiuos mokinius, išsiaiškins problemas ir, kartu su vaiku, vaiko tėvais ir konsultantais, parengs individualų pagalbos mokiniui planą. Šis planas bus įgyvendinamas dvejus metus.

Tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandančios ir įgyvendinančio mokyklos:

Kriukų mokykla

Joniškio rajono savivaldybės Kriukų pagrindinė mokykla

Direktorius Vytautas Baltramaitis

Adresas S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, Kriukai, Joniškio r.

Tel. (8 426) 45 226

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

http://www.kriukumokykla.lt

Kontaktiniai asmenys:

Jovita Bertuliene Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ligita Eitkevičienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Mokyklos tinklalapyje apie projektą 

 

Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei įvyko
2012 09 21.

Nuotraukos

Kauno jaunimo mokykla 

 

Kauno jaunimo mokykla

Direktorius Tomas Lagūnavičius

Adresas Pašilės g. 34, Kaunas

Tel. (8 37) 45 71 35

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.kjm.kaunas.lm.lt

Kontaktiniai asmenys:

Lina Ševčiukienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Danutė Sabaliauskienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

 

Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei įvyko
2012 09 17.

 

siauliu jaunimo logo

 

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla

Direktorė Loreta Tamulaitienė

Adresas Pabalių g. 53, Šiauliai

Tel. (8 41) 55 30 07

El. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

http://www.sjm.lt

Kontaktinis asmuo:

Lina Mendelienė Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

 

Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei įvyko
2012 09 24.

Nuotraukos

 

Tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandančių mokyklų komandų mokymai, seminarai, renginiai.

2014 m. gegužės 16 d. Vilnius

Seminaras „Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio išbandymas‘‘ Tikslas – Tobulinti projekto dalyvių veiklos tarpinstituciniuose tinkluose įsivertinimo gebėjimus
Uždaviniai:
1. Susipažinti su pagalbos vaikui teikimo vertinimo ir įsivertinimo teoriniais modeliais
2. Analizuoti mokyklų „gerąją patirtį“ ir jos sklaidos būdus

2014 m. vasario 21 d. ir kovo 7 d.
Kaunas, Joniškio r., Šiauliai

Ekspertų konsultacijos „Vidinių ir išorinių tinklų suformavimo ir pagalbos vaikui projekto sudarymo metodinės rekomendacijos“
2013 m. gruodžio 19-20 d. 
Joniškis
Seminaras „Individualaus pagalbos vaikui veiklos planų rengimas. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas“
2013 m. gruodžio 6 d. konferencijų centras „Litexpo“, Vilnius Pamoka „Socialinių įgūdžių ugdymas taikant tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį“  Šioje parodos „Mokykla 2013 metu vykusioje pamokoje pademonstruota, kaip pasitelkus į pagalbą socialinius partnerius galima ugdyti mokinių socialinius įgūdžius: geriau pažinti save, mokytis bendrauti, dirbti komandoje, spręsti konfliktus, išsikelti trumpalaikius tikslus ir jų siekti, ugdytis atsakomybę, tinkamai reaguoti į iššūkius ir gebėti reflektuoti. Keletas vaizdų iš pamokos.

2013 m. spalio 29-30 d.
Kaunas

Seminaras Bendravimo ir bendradarbiavimo tarpinstituciniuose tinkluose gebėjių tobulinimas, tarpinstitucinių tinklų veiklos ir valdymo teorinių aspektų analizavimas, savianalizės ir refleksijos gebėjimų plėtojimas

2013 m. rugsėjo 28-29 d.
Panevėžio r. 

Stovykla „Sniego gniūžtė“, tema „Pasirinkimai ir apsisprendimai“

2013 m. kovo 26-27 d.
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla, Šiauliai

Seminaras „Individualaus pagalbos vaikui veiklos planų rengimas“ Seminaro tikslas – sudaryti sąlygas projekto dalyviams plėtoti bendrąsias ir didaktines kompetencijas, ugdant dalyvių reflektavimo bei aktyvaus mokymosi metodų panaudojimo gebėjimus
2012 m. gruodžio 27-28 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius Seminaras „Individualios pagalbos vaikui veiklos planų rengimas“

Seminaras skirtas tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandančių mokyklų komandoms.
Nuotraukos

2012 m. lapkričio 30 d. Mokyklų tobulinimo centras, Vilnius Seminaras „Poveikio rezultatų fiksavimas pagal parengtus instrumentus“ Seminaras skirtas tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandančių mokyklų komandoms. Seminarą vedė projekto tyrėjai Asta Lapėnienė ir Vytautas Lapėnas. Daugiau apie šį seminarą
2012 m. lapkričio 23 d. konferencijų centras „Litexpo“, Vilnius Renginys „Mokykla kiekvienam: individualus mokymasis, pagalba ir dėmesys“

Vilniuje vykusioje parodoje Mokykla 2012 Tinklinio bendradarbiavimo modelį įgyvendinančios mokyklos pristatė savo veiklą. Parodos nuotraukos

2012 m. rugsėjo 24 d. Šiaulių jaunimo mokykla, Šiauliai Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei Nuotraukos
2012 m. rugsėjo 21 d. Joniškio rajono savivaldybės Kriukų pagrindinė mokykla, Kriukai Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei

Nuotraukos

2012 m. rugsėjo 17 d. Kauno jaunimo mokykla, Kaunas Įvadinis seminaras mokyklos bendruomenei Nuotraukos

 

 

20121123 Mokykla2012 52

 

 

 

   Joniškio rajono savivaldybės Kriukų pagrindinės mokyklos prisistatymas parodoje  

20121123 Mokykla2012 57

 

 

 

 

 

 O čia - kariškių uniforma vilkinti Šiaulių jaunimo mokyklos komanda

20121123 Mokykla2012 63

 

 

 

 

 

 

 

  Kauno jaunimo mokyklos komandos narė psichologė Oksana Slapšienė

 

  

 

  

 

 

Tinklinio bendradarbiavimo modelio konsultantai:

Elena Stasiuliene Elena Stasiulienė, švietimo konsultantė
Odeta Merfeldaite Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedros docentė
Skaidrutė Kriukienė Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Nora Kungiene Nora Kungienė, Šiaulių Jovaro progimnazijos anglų kalbos mokytoja

 

Tinklinio bendradarbiavimo modelio tyrėjų komanda:

Asta Lapėnienė, Dangira Lukšytė, Vytautas Lapėnas (Vytauto Didžiojo universitetas)

 

Tinklinio bendradarbiavimo modelio biblioteka:

[2013-09-20] Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriai modelis: Poveikio rezultatų fiksavimo instrumentai. Įsivertinimo kriterijai

[2012-09-05] Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio aprašymas
[2012-09-05] Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio išbandymo veiklos programa

[2011-12-31] Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelis
Šis dokumentas yra parengtas vykdant pirmąjį projekto etapą 2009-2011 m. Vykdant antrąjį projekto etapą 2012-2015 m. jis pakoreguotas atsižvelgiant į esamą situaciją, projekte dalyvaujančių mokyklų poreikius ir modelio išbandymo sąlygas.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2