Kriukiečių veikla įgyvendinant tinklinio bendradarbiavimo modelį

121120 Kriukai ataskaitai2Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos komanda po įvadinio projekto ,,Alternatyvusis ugdymas“ seminaro mokykloje ėmėsi darbo. Pirmiausia suskubome vykdyti mokinių, dalyvausiančių projekte, atranką. Kilo daug diskusijų, smagu, jog į šį procesą intensyviai įsitraukė visi kolegos. Pagaliau, gavus tėvų ir pačių vaikų sutikimus dalyvauti projekte buvo atrinkti šeši 7 ir 8 klasių mokiniai. Po to komandos laukė pakankamai nelengvas komandos veiklos plano, mokinių vertinimo formų, bendradarbiavimo sutarties su tėvais ir pačiais mokiniais kūrimas. Tuo pačiu metu derinome su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais mokinių (į)vertinimo principus, aptarėme galimus šios veiklos būdus.

Spalio pradžioje komandos nariai susitiko su projekto tyrėjais iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto. Susitikimo metu išsiaiškinome tyrimo ir mokinių stebėsenos metodiką, gavome instrukciją dėl tyrimo mokykloje atlikimo. Kadangi šioje veikloje privalėjo dalyvauti ne tik mokytojai, bet ir tėvai, šis darbas užtruko dvi savaites.

Dar prieš rudens atostogas mūsų mokykloje vyko iškilmingas trišalis bendradarbiavimo sutarčių tarp projekto mokykloje vykdytojo, tėvų ir vaikų pasirašymas. Vaikai tądien jautėsi ypač pagerbti. Vos pradėję projektą, pajutome, kaip pasikeitė kai kurių projekte dalyvaujančių mokinių požiūris į save, mokymąsi, mokyklą. Šiuos pastebėjimus išgirdome ne tik iš kolegų ar pamatėme patys, tą pastebėjo ir tėvai.

Lapkričio pradžioje jau buvome surinkę visą informaciją apie vaikus ir suskubome rengti bendrus mokinių vertinimo aprašus. Šie dokumentai tapo pagrindiniais įrankiais kuriant pagalbos vaikui planus. Prie šio darbo mokyklos komanda šiuo metu ir darbuojasi.

Be to, artėja paroda ,,Mokykla 2012“, ten kriukiečiai pristatys projekto ,,Alternatyvusis ugdymas“ Tinklinio bendradarbiavimo modelio vidinių tinklų sukūrimo mokykloje mechanizmą ir pasistengs atsakyti į klausimą apie atvejo koordinatoriaus mokykloje darbą.

Ligita Eitkevičienė

121120 Kriukai ataskaitai1

121120 Kriukai ataskaitai2