Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Tinklinis modelis Kauno jaunimo mokykloje duoda pirmuosius rezultatus

121120 KJM ataskaitai5Tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelio projektinė veikla mūsų mokykloje jau įgauna pagreitį, dirbdami komandoje gauname gerų rezultatų. Apie viską norėtume papasakoti išsamiau.

Pasiruošimas. Pirmiausia, visi suprantame, kad norint efektyviai dirbti, būtina planuoti. Parengėme komandos veiklos planą, darbo reglamentą ir trišalę sutartį tarp mokyklos, mokinio ir mokinio tėvų. Mokyklos psichologė, socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė pasirinko informacijos rinkimo instrumentus, kuriais bus nustatomi psichologiniai, socialiniai ir pedagoginiai mokinių poreikiai.

Popietė su tėvais. Vieną dieną į mokyklą buvo pakviesti dalyvaujančių projekte mokinių tėveliai. Popietė vyko labai draugiškoje ir dalykiškoje aplinkoje. Tėveliai išreiškė lūkesčius, ko tikisi iš projekto, kaip patys norėtų prisidėti prie jo įgyvendinimo. Prie kavos ir arbatos puodelio pokalbis buvo labai atviras ir konstruktyvus. Tarp mokyklos, mokinių ir jų tėvų buvo pasirašyta trišalė sutartis. Tėveliai pasižadėjo bendradarbiauti su mokykla, o mokykla – ieškoti socialinių partnerių ir realiai padėti spręsti problemas, iškylančias šių mokinių šeimose.

Tyrėjų diena. Spalio 11 dieną į mūsų mokyklą atvyko ,,Alternatyviojo ugdymo“ tyrėjų komanda. Pokalbio metu tyrėjai paaiškino, kaip vyks tyrimas, klausė mūsų nuomonės apie mokinių, mokytojų ir tėvelių anketavimą. Po susitikimo su tyrėjais gavome anketas, kurias jau užpildė mokinių tėvai, mokytojai ir mokiniai. Dabar laukiam tyrėjų rekomendacijų, kaip dirbti toliau.

Pažintis su mokiniais ir pagalba jiems. Bendraudami su projekte dalyvaujančių mokinių tėvais ir pačiais mokiniais sužinojome pirminius ir, manau, labai svarbius jų poreikius. Galime pasidalinti keletu pavyzdžių:

  • Dviem broliukams, kurie buvo atrinkti dalyvauti projekte, labai reikalingi žieminiai batai. Mums pavyko surasti Amerikoje veikiančio paramos fondo „Saulutė“ atstovę Lietuvoje Vitaliją Miklyčienę ir gauti lėšų berniukų žieminiams batams įsigyti. Į „Litexpo“ parodų centre Vilniuje lapkričio mėnesį vyksiančią parodą „Mokykla 2012“ berniukai važiuos dėvėdami naują avalyne.
  • Vienam mokiniui, Gintarui, negaunančiam nemokamo maitinimo, tačiau būnančiam mokykloje iki vėlyvo vakaro, mūsų komandos narė Ramunė Levinskienė parūpino pusryčius ir sriubą po pamokų. Padėkoti galim Jolitos Svilčiauskaitės maitinimo firmai „Folgenda“, kuri padeda mums pamaitinti berniuką.

Padėkos. Buvo pasirūpinta, kad du kartus per metus vaikai gaus maisto produktų iš „Maisto banko“. Rudenį maisto paketais į namus nudžiuginom ir savo penkis projekto dalyvius. Už tai esam dėkingi mūsų mokyklos psichologei Oksanai Slapšienei; už ekologiškus obuolius vaikams ir jų šeimoms - istorijos mokytojai Danutei Sabaliauskienei; už iniciatyvumą ir geras idėjas - mūsų pavaduotojai Linai Ševčiukienei, o jauniausiai komandos narei Adai Čaraitei tariam ačiū, kad sugeba mūsų idėjas sudėlioti į dokumentus.

Kita veikla. Kauno jaunimo mokykla vaikams suorganizavo ekskursiją į Arkikatedros požemius ir kelionę į Vilnių dviejų aukštų greituoju traukiniu. Tai irgi didžiulis džiaugsmas, nes paaiškėjo, kad keturi iš penkių vaikų nėra buvę Vilniuje ir važiavę greituoju traukiniu.

Ketvirtadienį, lapkričio 15 dieną, Kauno mažajame teatre įvyko spektaklio ,,Laisvės Dimensija“ premjera – tai mūsų mokyklos direktoriaus režisuotas spektaklis, į premjerą buvo pakviesti ir projekte dalyvaujančių mokinių tėveliai.

Artimiausi planai. Turime dar daug gražių planų. Bandome užmegzti draugiškus ryšius su užsienio firma ,,Callcredit information group“, kurie norėtų įgyvendinti mūsų vaikų Kalėdines svajones. Bet tai dar tik planai, todėl iš anksto nenorime girtis, kad paskui jie nesprogtų, lyg muilo burbulai.

Danutė Sabaliauskienė

121120 KJM ataskaitai1

121120 KJM ataskaitai2

121120 KJM ataskaitai3

121120 KJM ataskaitai4

121120 KJM ataskaitai5

121120 KJM ataskaitai6

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2