Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kaune įvyko seminaras Tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančių mokyklų komandoms

Tinklinio bendradarbiavimo modelio seminaras KauneSpalio 29-30 dienomis Kaune susitiko trys projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komandos, savo mokyklose įgyvendinančios Tinklinio bendradarbiavimo modelį. Čia jos tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo tarpinstituciniuose tinkluose gebėjimus, analizavo tarpinstitucinių tinklų veiklos ir valdymo teorinius aspektus, plėtojo savianalizės ir refleksijos gebėjimus. Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos komanda grįžo pasisėmusi naujos patirties ir begalinio noro judėti pirmyn.

Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos informacija

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2