Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Šį kartą tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančios komandos susitiko Joniškyje

2013 12 20 TM Joniskio seminaras05Gruodžio 19-20 dienomis Lietuvos šiaurėje, Joniškyje, vėl rinkosi visų trijų tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančių mokyklų komandos. Jos dalyvavo jau ketvirtajame ciklo „Individualaus pagalbos vaikui veiklos planų rengimas. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas“ seminare. Šio seminaro tikslas – tobulinti projekto dalyvių problemų sprendimo bei veiklos tarpinstituciniuose tinkluose vertinimo ir įsivertinimo gebėjimus. Seminaro dalyviai susipažįsta su pagalbos vaikui teikimo vertinimo ir įsivertinimo teoriniais modeliais, analizuoja pagalbos vaikui teikimo išorinio vertinimo rezultatus, išbando skirtingus problemų identifikavimo būdus ir, žinoma, dalijasi gerąja savo patirtimi, orientuota į veiksmingesnę tarpinstitucinių tinklų veiklą. 

Seminare dalyvavę projekto tyrėjai pateikė įdomius ir vertingus savo atliekamo tyrimo tarpinius rezultatus, kurie parodė šio alternatyviojo ugdymo modelio naudą projekte dalyvaujantiems vaikams, jų tėvams, pedagogams ir visai mokyklos bendruomenei. Tyrėjai pastebėjo, kad per pastaruosius metus padidėjo vaikų motyvacija mokytis, atsirado atsakomybė už mokymosi rezultatus, pagerėjo mokymosi rezultatai. Be to atsirado pasitikėjimas savimi, sustiprėjo bendravimo įgūdžiai, vaikų santykiai su tėvais tapo artimesni. 

Seminaro metu projekto dalyviai diskutavo ne tik programoje numatytomis temomis, bet ir aktyviai generavo idėjas kuriamam projekto veiklas pristatysiančiam filmukui. Sukūrę ir išdiskutavę filmuko struktūrą, pedagogai atskleidė ir savo kūrybinius sugebėjimus: pasipylė siūlymai dainuoti bendrą dainą, organizuoti flash-mob'ą, filme vaizduoti bendradarbiavimo tinklus mezgantį voriuką. Galutinis filmo scenarijus bus atiduotas į filmo kūrėjų rankas, tačiau daug seminaro metu kilusių idėjų komandos galės panaudoti ir su mokiniais kurdami filmus savo mokyklose.

2013 12 20 TM Joniskio seminaras01

2013 12 20 TM Joniskio seminaras03

2013 12 20 TM Joniskio seminaras06

2013 12 20 TM Joniskio seminaras07

2013 12 20 TM Joniskio seminaras08

2013 12 20 TM Joniskio seminaras10

2013 12 20 TM Joniskio seminaras09

2013 12 20 TM Joniskio seminaras12

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija ir nuotraukos

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2