Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kriukų mokiniai: projektas padėjo įgyti pasitikėjimo savimi ir susirasti draugų!

Kriuku mokiniai dainuoja mazaBesibaigiant antriesiems tinklinio bendradarbiavimo modelio išbandymo metams, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ apsilankė Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje. Viešnagės metu šios ugdymo įstaigos atstovai papasakojo, kokių pokyčių įnešė šis modelis į vaikų gyvenimus. Kuo gi šis projektas labiausiai įsiminė mokiniams?

 

Penki tinklinio bendradarbiavimo modelio įgyvendinime dalyvaujantys jaunuoliai pasistengė prisiminti jiems labiausiai patikusius projekto įvykius. Pradžioje kuklindamiesi, drąsindami vieni kitus, vis žvilgčiodami į savo mokytojas, vėliau įsidrąsino ir prisiminimai, patirtys, įspūdžiai liejosi vienas per kitą. Skaitytojams pateikiame tai, kas buvo įdomiausia, kas labiausiai pasikeitė vaikuose ar jų aplinkoje jų pačių akimis.  


Kriuku vaikai Stop kadras

Filmuotos medžiagos stop kadras (iš kairės): Erikas, Viktorija, Gabija, Kamilė, Giedrius

Kamilė: „Man projekte buvo įdomiausia pildyti dienoraštį“
Kiekvieną savaitę vaikai turėjo pildyti internetinį dienoraštį, kurį paskaityti galėdavo tik projekto konsultantės. Vaikai išsipasakodavo, ką veikia ar ką planuoja veikti, kaip jaučiasi, ką galvoja, užduodavo įvairius klausimus ir sulaukdavo nuoširdžių atsakymų, gaudavo patarimų. Kai mokiniai susitiko konsultantes Panevėžyje vykusioje „Sniego gniūžtėje“, įsitikino, kad jos ir tikrame gyvenime yra malonios ir šiltos. „Kai rašai dienoraštį, atrodo, kad turėtum savo geriausią draugą, katro nepažįsti, bet katras visuomet išklauso ir atsako“, įspūdžiais dalijosi Kamilė. 
Kamilei dar patiko siekti savaitinio tikslo. Tokius tikslus kiekvieną savaitę užsibrėždavo visi projekte dalyvaujantys moksleiviai ir stengdavosi juos įgyvendinti. Viską vėliau aptardavo su savo atvejo koordinatoriumi. Jei tikslo nepavykdavo pasiekti, nieko baisaus, jį galima įgyvendinti kitą savaitę arba visai atsisakyti. Tik tai reikia nuspręsti pačiam!

Viktorija: „Man labiausiai patiko kiekvieną savaitę susitikti su savo koordinatore“.
Susitikęs su savo atvejo koordinatoriumi mokinys galėjo ne tik aptarti praėjusios savaitės planus ar suplanuoti būsimą veiklą, bet ir pasidalinti mokyklinėmis ar asmeninėmis problemomis, pasidžiaugti kad ir nedideliais pasiekimais ar šiaip užeiti pasisveikinti. Atvejo koordinatorius - tai asmuo, kuris, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, mezga vidinių ir išorinių partnerių tinklą.
Viktorijai dar labai patiko tvarkyti savo kaimo aplinką kartu su jos pačios iniciatyva suburta kaimo bendruomene ir mokykloje pravesti klasės valandėlę.   

Gabija: Man labiausiai patiko susitikti su socialine pedagoge. Aptardavome viską, pažaisdavome
Pas socialinę pedagogę vaikai mokėsi atsipalaiduoti, mokėsi pažinti savo ir kitų žmonių jausmus, pasikalbėdavo apie kasdienius įvykius, mokyklos renginius, apie draugus. 
Gabijai dar patiko įvairūs mokykloje vykę užsiėmimai ir renginiai. 

Giedriui labiausiai įsiminė tai, kad jis tapo mokyklos DJ'umi. „Jaučiuosi atsakingas už aparatūrą, už viską“, sako vaikinas. Jei ne projektas, Giedrius, tikriausiai, nebūtų išdrįsęs juo tapti. Jis jau nebebijo klausti, domėtis, nebebijo išreikšti savo nuomonės ir patinka sau toks, koks yra dabar. 

Erikui patiko dalyvauti „Sniego gniūžtėje“.
Į Panevėžyje vykusį renginį atvyko visų trijų projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai. Tai buvo pati pirmoji jaunuolių pažintis. Visi džiaugėsi išplėtę savo draugų ratą ir susipažinę su projekto konsultantėmis. 
Erikui taip pat įstrigo projekto metu pagerėję jo bendravimo įgūdžiai. 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2