Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Baigiamasis seminaras tinklinio bendradrabiavimo modelį įgyvendinančioms mokykloms

TM iliustracijaGegužės 16 d. (penktadienį) Vilniuje susitiko visų trijų šalies mokyklų, išbandančių tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį, komandos, konsultantai ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ koordinatoriai. Baigiamojo seminaro metu buvo aptartos mokyklų parengtos metodinės rekomendacijos tinklinio bendradarbiavimo modelio įgyvendinimui, įvertintas pagalbos mokiniui modelis, apžvelgiamos projekte dalyvavusių mokyklų ateities perspektyvos. Tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandė ir įgyvendino Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla ir Kauno bei Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Projekte dalyvavo 17 vaikų, kurių kiekvienas turėjo savo atvejo koordinatorių.  „Vieno langelio“ principų paremtą pagalbos vaikui sistemą kiekvienoje mokykloje kūrė 5 asmenų komanda, jiems padėjo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai.

140516 TM baigiamasis seminaras   

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2