Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Tinklinio bendradarbiavimo modelio veiklas apibendrinantis leidinys „Pagalbos vaikui modeliavimas“

TM leidinysParengėme tinklinio bendradarbiavimo modelio veiklas apibendrinantį leidinį „Pagalbos vaikui modeliavimas: institucinė ir tarpinstitucinė veikla“

Šiame leidinyje supažindinama su teoriniu „Mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modeliu“, kuriuo remiantis buvo projektuojamas pagalbos vaikui mokykloje procesas instituciniu ir tarpinstituciniu lygmeniu. Skaitytojams pateikiamos teorinės ir praktinės įžvalgos dėl pagalbos komandų telkimo, pagalbos vaikui planavimo, atvejo koordinatoriaus parinkimo, tėvų ir socialinių partnerių įtraukimo ir pan., tinklinio bendradarbiavimo modelio diegimo stebėsena ir vertinimas. Aptariama modelio diegimo stebėsenos sistemos struktūra, pagalbos vaikui tinklo priemonių sistema, projekto dalyvių požiūris į įvykusius pokyčius, pagalbos mokiniui teikimo vidinio ir išorinio tinklo plėtra ir gairės ateičiai.

Skaityti daugiau...

Šiaulių „tinklinukai“ ir toliau mezga „tinklus“

TM Šiaulių ir Kriukų susitikimasDvejus metus išbandomas tinklinio bendradarbiavimo modelis suartino jį išbandančias mokyklas, mokinius ir mokytojus. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos ir Joniškio r. Kriukų pagrindinės mokyklos mokiniai vasaros atostogas pasitiko kartu dalyvaudami tradicinėje socialinių įgūdžių ugdymo stovykloje „Nepabuvęs kareivėliu“.

Normundo Valterio jaunimo mokykla stovyklą organizavo 5 kartą. Šiemet ji kitokia: dalyvauja dvi mokyklos, be tradicinių veiklų (kareiviškų palapinių statymo, orientacinių žygių, sportinių varžybų, vakaronės prie laužo),  pirmą kartą  išbandytas plaukimas plaustais (katamaranais) Dubysos upe.

Skaityti daugiau...

Baigiamasis seminaras tinklinio bendradrabiavimo modelį įgyvendinančioms mokykloms

TM iliustracijaGegužės 16 d. (penktadienį) Vilniuje susitiko visų trijų šalies mokyklų, išbandančių tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais modelį, komandos, konsultantai ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ koordinatoriai. Baigiamojo seminaro metu buvo aptartos mokyklų parengtos metodinės rekomendacijos tinklinio bendradarbiavimo modelio įgyvendinimui, įvertintas pagalbos mokiniui modelis, apžvelgiamos projekte dalyvavusių mokyklų ateities perspektyvos. Tinklinio bendradarbiavimo modelį išbandė ir įgyvendino Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla ir Kauno bei Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla. Projekte dalyvavo 17 vaikų, kurių kiekvienas turėjo savo atvejo koordinatorių.  „Vieno langelio“ principų paremtą pagalbos vaikui sistemą kiekvienoje mokykloje kūrė 5 asmenų komanda, jiems padėjo ne tik mokyklos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai.

140516 TM baigiamasis seminaras   

Kriukų mokiniai: projektas padėjo įgyti pasitikėjimo savimi ir susirasti draugų!

Kriuku mokiniai dainuoja mazaBesibaigiant antriesiems tinklinio bendradarbiavimo modelio išbandymo metams, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ apsilankė Joniškio rajono Kriukų pagrindinėje mokykloje. Viešnagės metu šios ugdymo įstaigos atstovai papasakojo, kokių pokyčių įnešė šis modelis į vaikų gyvenimus. Kuo gi šis projektas labiausiai įsiminė mokiniams?

 

Skaityti daugiau...

Kauno jaunimo mokyklos „tinklinukai“: per pusantrų metų tapome tvirtu kumščiu!

2014 KJM  Kuriame tinklaKauno jaunimo mokyklos tinklinio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais komanda: vaikai Erikas, Eimantas, Rytis, Gintaras ir Raminta bei jų „globėjos“ direktoriaus pavaduotojos Lina ir Ramunė, socialinė darbuotoja Ada, istorijos mokytoja Danutė ir specialioji pedagogė Nida, vieni kitus jau drąsiai ir su pasididžiavimu vadina šeima. Pusantrų metų darbo kartu sutvirtino ryšius, išaugino pasitikėjimą vienų kitais ir pavertė visus vienu stipriu kumščiu. Ir vaikai, ir jų mokytojai džiaugiasi, kad dalyvavimas projekte labai padėjo ne tik mokymosi rezultatamas, bet ir subrandino ir atskleidė asmenybes, pagerino santykius su tėvais. Kad pailiustruotume savo žodžius, dalijamės kauniečių atsiųstomis nuotraukomis ir trumpais pasakojimais, atskleidžiančiais, kaip „tinklinukai“, megzdami bendradarbiavimo voratinklį, mokosi, pramogauja, kartu leidžia laisvalaikį.  

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2