Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Šį kartą tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančios komandos susitiko Joniškyje

2013 12 20 TM Joniskio seminaras05Gruodžio 19-20 dienomis Lietuvos šiaurėje, Joniškyje, vėl rinkosi visų trijų tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančių mokyklų komandos. Jos dalyvavo jau ketvirtajame ciklo „Individualaus pagalbos vaikui veiklos planų rengimas. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas“ seminare. Šio seminaro tikslas – tobulinti projekto dalyvių problemų sprendimo bei veiklos tarpinstituciniuose tinkluose vertinimo ir įsivertinimo gebėjimus. Seminaro dalyviai susipažįsta su pagalbos vaikui teikimo vertinimo ir įsivertinimo teoriniais modeliais, analizuoja pagalbos vaikui teikimo išorinio vertinimo rezultatus, išbando skirtingus problemų identifikavimo būdus ir, žinoma, dalijasi gerąja savo patirtimi, orientuota į veiksmingesnę tarpinstitucinių tinklų veiklą. 

Skaityti daugiau...

Ekskursija po Pakruojo dvarą

TM Pakruojo dvare 4Dalijamės Kriukų pagrindinės mokyklos, diegiančios tinklinio bendarbiavimo modelį, pasakojimu apie viešnagę Pakruojo dvare:

Lapkričio 13 dieną projekto „Alternatyvusis ugdymas“ Kriukų pagrindinės mokyklos komandos nariai, vaikai ir jų tėveliai bendravo ir linksmai leido laiką Pakruojo dvare.

Tik atvykus pasitiko gidė, kuri ekskursiją pradėjo nuo trumpos dvaro istorijos. Sužinojome, kad Pakruojo dvarvietė pirmą kartą paminėta rašytiniuose šaltiniuose 1531 m.. Dvaro įkūrėjas ir pirmasis savininkas buvo Rietavo tijūnas M.Vakavičius.

Skaityti daugiau...

Kaune įvyko seminaras Tinklinio bendradarbiavimo modelį diegiančių mokyklų komandoms

Tinklinio bendradarbiavimo modelio seminaras KauneSpalio 29-30 dienomis Kaune susitiko trys projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komandos, savo mokyklose įgyvendinančios Tinklinio bendradarbiavimo modelį. Čia jos tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo tarpinstituciniuose tinkluose gebėjimus, analizavo tarpinstitucinių tinklų veiklos ir valdymo teorinius aspektus, plėtojo savianalizės ir refleksijos gebėjimus. Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos komanda grįžo pasisėmusi naujos patirties ir begalinio noro judėti pirmyn.

Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos informacija

Tinklinio bendradarbiavimo modelis pristatytas Joniškyje vykusioje konferencijoje

 Kriuku konferencijaSpalio 3 d. Joniškio kultūros centro II aukšto salėje vyko rajoninė konferencija „Mokydamiesi mes stiprūs“ Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferenciją oganizavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Joniškio rajono švietimo centru. Konferencijos dalyvius pasveikinti atvyko Joniškio rajono savivaldybės meras Gediminas Čepulis. Tarp 13 dalyvių, skaitančių pranešimus, buvo ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ Tinklinio bendradarbiavimo modelio diegimo koordinatorė Kriukų pagrindinėje mokykloje Ligita Eitkevičienė. Ji skaitė pranešimą tema „Inovatyvus mokymasis alternatyviojo ugdymo projekte“. 

Skaityti daugiau...

Tinklinio bendradarbiavimo projekto dalyvių laukia stovykla "Sniego gniūžtė"

"Sniego gniūžtė"Paskutinį rugsėjo savaitgalį Panevėžio rajone, Naujamiestyje, susirinks visų trijų TInklinio bendradarbiavimo modelį išbandančių mokyklų pedagogų komandos ir vaikai. Gausus būrys „Alternatyviojo ugdymo“ atstovų dalyvaus kasmetinėje stovykloje „Sniego gniūžtė“. Šių metų stovyklos tema – „Pasirinkimai ir apsisprendimai“. Stovyklą organizuoja draugija „Sniego gniūžtė“ ir Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2