Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Išverstos ir išleistos knygos


Mokomes-ugdytiProjekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ lėšomis išversta ir išleista edukacinė knyga. Tai N. F. McGinn ir E. F. Schiefelbein bendras darbas „Mokomės ugdyti: siūlymai Lotynų Amerikos švietimui pertvarkyti“ (angl. Learning to Educate: Proposals for the Reconstruction of Education in Latin America).

 

 

 

 

Knygą anglų kalba išleido Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO), Tarptautinis švietimo biuras (The International Bureu of Education, IBE). Joje nagrinėjama Lotynų Amerikos švietimo sistema, tačiau daug autorių rekomendacijų gali būti pritaikytos ir kitiems pasaulio regionams. N. F. McGinn ir E. F. Schiefelbein siūlo penkias pagrindines kryptis, kaip iš esmės gerinti mokymą ir mokymąsi bet kurioje šalyje:

  1. didesnį dėmesį skirti mokymuisi mokytis;
  2. siekti, kad mokytojai taptų mokymosi vadovais;
  3. iš esmės gerinti mokytojų rengimą;
  4. skatinti pokyčių inicijavimą vietos lygmeniu;
  5. akcentuoti tokį mokymąsi, kuriuo ugdoma laisvės visiems samprata.

Platesnį knygos aprašymą anglų kalba rasite čia.

Knygą lietuvių kalba (2000 egz.) išleido Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras vykdant projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“. Jos pristatymas numatytas projekto baigiamosios konferencijos metu 2011 m. rugsėjo mėnesį. Pristatyti knygą pakviestas mokslų daktaras, profesorius Aaronas Benavotas (Aaron Benavot) iš Valstybinio Niujorko valstijos universiteto. Jis knygos pristatymui pasirinktas remiantis vieno iš knygos autorių, švietimo konsultanto Noelio McGinno rekomendacijomis.

Knyga dalinama Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų specialistams, šalies mokykloms, švietimo centrams ir skyriams, pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms bei kt.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2