Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Dokumentai

[2012-09-30] Švietimo problemos analizė „Savitos mokyklos: netradicinės, alternatyvios ar tiesiog kitokios?“

  • Alternatyvios kam, arba kas būdinga tradicinei mokyklai?
  • Kas laikoma alternatyvia ar netradicine mokykla?
  • Populiariausi alternatyvių mokyklų tipai
  • Kaip suprantamas netradicinis ugdymas Lietuvoje?
  • Kokie savitų mokyklų kūrimo iššūkiai XXI amžiaus pradžioje?

Analizę parengė dr. Vaiva Vaicekauskienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Politikos analizės skyriaus metodininkė.

[2011-12-31] Mokyklų aplinkos kriterijai

[2008-04-01] Alternatyvaus ugdymo švietimo sistemoje gairės

[2005-12-12] Jaunimo mokyklų koncepcija

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2