Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kieran Egan darbai

egan kieranLietuvos švietimo bendruomenei pristatome vieno originaliausių Šiaurės Amerikos alternatyviojo ugdymo specialistų Kierano Egano (Kieran Egan) darbus. Kieranas Eganas parašė daug knygų, tarp jų – „Išlavintas protas: kaip pažinimo priemonės formuoja mūsų suvokimą“ (angl. The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding) ir „Švietimo ateitis: naujas požiūris į visas mūsų mokyklas“ (angl. The Future of Education: Reimagining Our Schools from the Ground Up). Savo projekto metu išvertėme keletą šio autoriaus straipsnių ir knygą „Nuodugnus mokymasis. Paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ (apie ją žr. toliau)

Straipsnis „Atmintis, vaizduotė ir mokymasis: juos susieja pasakojimas“

Straipsnis „Mąstymo priemonės ir pasaulio supratimas“

Straipsnis „Kodėl ugdymas toks sudėtingas ir kelia tiek daug ginčų“

Straipsnis „Nuo ko derėtų pradėti: ar nuo to, ką mokinys žino, ar nuo to, ką gali įsivaizduoti?“

Straipsnis „Neteisingai nuo pat pradžių: mokyklos ir vaikų protų neatitiktis“

Versta iš:

"Memory, Imagination and Learning: Connected by the Story". Šaltinis: Egan, K. (1995, Spring). Memory, imagination, and learning: connected by the story. The Docket: Journal of the New Jersey Council for the Social Studies, 9-13. (Perspausdinta iš Phi Delta Kappan, 70, 455–459).

"Cognitive Tools and Human Understanding"Šaltinis: Egan, K., & Gajdamaschko, N. (2003). Some cognitive tools of literacy. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky's educational theory in context (pp. 83-98). Cambridge: Cambridge University Press.

Daugiau K.Egan'o darbų galima rasti tinklalapiuose http://www.sfu.ca/~egan,http://www.ierg.net/.

 

Egan cover design22014-ųjų metų rugsėjo 18 d. Vilniuje Jūsų dėmesiui pristatysime naujausios K.Egano knygos „Nuodugnus mokymasis. Paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ (angl. Learning in Depth) vertimą ir susitikimą su pačiu knygos autoriumi. 

 Daugiau apie "Learning in Depth" metodą.

Apie autorių: Kieran‘as Egan‘as (Kieran Egan, g. 1942) - šiuolaikinės edukologijos filosofas, studijavęs klasikinę literatūrą, antropologiją, kognityvinę psichologiją, istoriją ir kultūrą. Jis yra atspausdinęs darbų apie švietimą ir vaikų vystymąsi, pabrėždamas vaizduotės ir mąstymo etapų svarbą. Pasak autoriaus, šie etapai pasireiškia per asmens intelektinį tobulėjimą. Šiuo metu K.Egan‘as dirba Simon Fraser universitete. Svarbiausias jo darbas - "The Educated Mind“.

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2