Versti straipsniai

Vykdydami projektą „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika, į lietuvių kalbą verčiame straipsnius: užsienio internetiniuose puslapiuose publikuojamus tekstus, įvairių dokumentų ir tyrimų santraukas, pranešimų, konferencijų medžiagą ir kt. Šie tekstai atliepia projekto problematiką ir, tikimės, yra pravartūs mokytojams, mokyklų vadovams, socialiniams pedagogams, vaiko ar paauglio gerove besirūpinantiems specialistams ir visiems, kurie domisi alternatyviu ugdymu ir neabejingi tradicinių mokymosi būdų nepripažįstančių jaunuolių problemoms.

Jei turite Jums ir Jūsų kolegoms naudingos medžiagos, kurią lietuvių kalba skaityti būtų lengviau, siųskite ją projekto vadovei Simonai Plienaitytei elektroninio pašto adresu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Su malonumu palengvinsime Jūsų darbus ir padėsime susipažinti su gerąja užsienio šalių praktika plėtojant alternatyvųjį ugdymą.

2014 metais išversti straipsniai: 

1. Alfie Kohn Pažangusis ugdymas. Kodėl sunku ne tik paneigti šio modelio pranašumus, bet ir jį įgyvendinti.
Versta iš www.alfiekohn.org
Originalas "Alfie Kohn. Progressive Education Why It’s Hard to Beat, But Also Hard to Find".

2. Gordon Lyons, Margot Ford, Michael Arthur-KellyKlasės valdymas. Tinkamos mokymosi aplinkos kūrimas 
Originalas Gordon Lyons, Margot Ford, Michael Arthur-Kelly Classroom Management. Creating Positive Learning Environments

3. Paul Hager Produktyvios produktyviojo mokymosi sampratos link
Darbo „Produktyviojo mokymosi seminarų ciklas“ pirmojo straipsnio paskelbimas. Suaugusiųjų ir profesinio mokymosi tyrimų grupė (angl. Research into Adult and Vocational Learning Group – RAVL) ir Profesinio rengimo ir mokymo tyrimų centras (angl. Research Centre for Vocational Education and Training – RCVET), Sidnėjaus technologijos universitetas, 2001 m. rugsėjo mėn. Išversta ir iš naujo paskelbta gavus autoriaus leidimą.
Originalas Paul Hager. Towards a productive conception of productive learning. Productive  Learning Seminar Series. Šaltinis: The Research into Adult and Vocational Learning Group (RAVL) and The Research Centre for Vocational Education and Training (RCVET), University of Technology, Sydney

4. Kieran Egan „Kodėl ugdymas toks sudėtingas ir kelia tiek daug ginčų”
Versta iš http://www.educ.sfu.ca/kegan  
Originalas: Kieran Egan “Why education is so difficult and contentious”.

5. Kieran Egan „Neteisingai nuo pat pradžių: mokyklos ir vaikų protų neatitiktis” 
Versta iš http://www.educ.sfu.ca/kegan
Originalas: Kieran Egan “Getting it wrong from the beginning: The mismatch between school and children's minds“

6. Kieran Egan „Nuo ko derėtų pradėti: ar nuo to, ką mokinys žino, ar nuo to, ką gali įsivaizduoti?”
Versta iš http://www.educ.sfu.ca/kegan 
Originalas: Kieran Egan “Start with what the student knows or with what the student can imagine?”.

7. Levas Vygotskis„Psichologija ir mokytojas. Psichologinė mokytojo darbo patirtis“
Versta iš: Выготский Л.С. Психология и учитель”, iš knygos Выготский Л.С. Педагогическая психология”, 1999

8. Kieran Egan „Trumpas nuodugniojo mokymosi vadovas“
Originalas: “A Brief Guide to Learning in Depth” Šaltinis: http://www.ierg.net/LiD

9. Levas Vygotskis Vaikų protinis vystymasis mokymo procese
Versta iš: Выготский Л.С. „Умственное развитие детей в процессе обучения”, iš knygos Выготский Л.С. „Педагогическая психология”, 1999

10. Vaizduote pagrįstas raštingumas

Vertimas

Originalas

 11.  Trumpas vaizduote pagrįsto ugdymo vadovas

 Vertimas

Originalas

 12.  Viktor Zareckij. Kaip mokytojui dirbti su nepažangiu mokiniu

 Vertimas

Originalas

13. Tinkamam elgesiui palankios pamokų aplinkos kūrimas

 Vertimas

Originalas

2013 metais išversti straipsniai:

1. „Pažintis su „Summerhill“. Versta iš demokratinės „Summerhill“ mokyklos, esančios Jungtinėje Karalystėje, tinklalapio http://www.summerhillschool.co.uk
Originalas „Introduction to Summerhill“ (anglų k.)

2. „Ugdymo alternatyvos: teritorijos žemėlapis“ Versta iš www.pathsoflearning.net
Originalas: “Educational Alternatives: A Maps of the Territory‟.

3. „50 išskirtinių koledžų, apie kuriuos vertėtų žinoti kiekvienam netradiciškai mąstančiam studentui“. Versta iš http://www.bestcollegesonline.com
Originalas: “50 Unique Colleges Every Non–Traditional Student Should Consider‟

4. Anne Shaw „Kas yra kritinė pedagogika?“ Versta iš www.21stcenturyschools.com 
Originalas “What is Critical Pedagogy?‟

5. Robert D. Barr, William H. Parrett „Alternatyvusis mokyklinis ugdymas: alternatyviosios mokyklos tipai, modeliai, tarptautinės alternatyviosios mokyklos, išvados“ Versta iš www.education.stateuniversity.com
Originalas „Alternative Schooling - Types of Alternative Schools, Alternative School Models, International Alternative Schools, Conclusion“

6. „Virtualios mokyklos ir koledžai“ Versta iš http://www.virtualschoolsandcolleges.info
Originalas „Virtual Schools and Colleges“

7. „Alternatyvūs mokymosi būdai“ Versta iš http://borntoexplore.org
Originalas „Alternatives in Education“

8. „Konferencija kaip terpė mokytis“ Versta iš 25 INEPS kongreso (Niujorkas, JAV) medžiagos
Originalas „Conference as a School“

9.  Ištraukos iš Carrie Lobman, Matthew Lundqul knygos „Unscripted Learning. Using Improv Activities Across the K-8 Curriculum”

10. Van Manen, M., Mc Clelland J., Plihal J. „Įvardykime mokinių patirtį ir vadinkime mokinius vardais“
Originalas: prof. Van Manen, M., McClelland J., Plihal J., “Naming Student Experiences and Experiencing Student Naming”

11. Prof. Max van Manen „Pedagogika ir pedagoginis ryšys“
Originalas: prof. Max van Manen. “The Call of Pedagogy as the Call of Contact. Schools, Conclusion”

 
2012 metais išversti straipsniai:

1. Alternatyvusis ugdymas: trumpa istorija ir tyrimų apžvalga. Cheryl M. Lange ir Sandra J. Sletten(LT) 
Alternative Education: A Brief History and Research Synthesis. Cheryl M. Lange, Sandra J. Sletten
 (EN)

2. Mokyklos nebaigimo problema ir jos sprendimo būdai (LT)
Nyderlandų politika ir preliminarūs 2010–2011 mokslo metų sutarčių dėl veiklos rezultatų įgyvendinimo duomenys
The Approach to Early School Leaving (EN)
Policy in the Netherlands and the provisional figures of the 2010-2011 perfomance agreements

3. Kieran'o Egan'o straipsnis „Atmintis, vaizduotė ir mokymasis: juos susieja pasakojimas“
Versta iš: "Memory, Imagination and Learning: Connected by the Story". Šaltinis: Egan, K. (1995, Spring). Memory, imagination, and learning: connected by the story. The Docket: Journal of the New Jersey Council for the Social Studies, 9-13. (Perspausdinta iš Phi Delta Kappan, 70, 455–459).

4. Kieran'o Egan'o straipsnis „Mąstymo priemonės ir pasaulio supratimas“
Versta iš "Cognitive Tools and Human Understanding". Šaltinis: Egan, K., & Gajdamaschko, N. (2003). Some cognitive tools of literacy. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky's educational theory in context (pp. 83-98). Cambridge: Cambridge University Press.

2011 metais išversti straipsniai:

1. Alternatyviojo mokymosi trajektorijos. Judith Mousley, Peter Sullivan, Robyn Zevenbergen (LT)
Alternative Learning Trajectories. Judith Mousley, Peter Sullivan, Robyn Zevenbergen (EN)

2. Kaip padėti visiems mokiniams išlaikyti mokymosi kryptį. Judith Mousley, Peter Sullivan, Robyn Zevenbergen (LT)
Keeping All Students on the Learning Path. Judith Mousley, Peter Sullivan, Robyn Zevenbergen (EN)

3. Pedagogai, dirbantys pagal produktyviojo mokymosi strategiją, ir jų vaidmens raida. Angelika Arnold, Jens Schneider. Productive Learning – from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education, 2009, Berlin, Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), Paulick & König GdR Druckerei Bunter Hund (LT).
Educators in Productive Learning and the Development of Their Role. Angelika Arnold, Jens Schneider. Productive Learning – from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education, 2009, Berlin, Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), Paulick & König GdR Druckerei Bunter Hund(EN).

4. Profesinio rengimo centras. Geteborgas, Švedija. Alternatyvus būdas įgyti profesiją. Medžiaga vertimui gauta Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo kongreso metu Patras, Graikijoje. 2011 m. gegužė (LT).
The Center for Vocational Training. Gothenburg, Sweden. An alternative way to a job. This text for translation has been kindly given during the congress of International network of productive learning projects and schools in Patras, Greece, May 2011 (EN).

5. Darbas komandoje – tai galimybės ir iššūkiai produktyviojo mokymosi pedagogams. Heike Borkenhagen pranešimas Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo kongrese Patras, Graikijoje, 2011 m. gegužė (LT).
Working in a team – opportunities and challenges for the educators in Productive Learning. Heike Borkenhagen. The congress of International network of productive learning projects and schools, Patras, Greece, May 2011 (EN).

6. The Teams „New Opportunities“ and the „Mycrolycées“ plans of action. Medžiaga vertimui gauta Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo kongreso metu Patras, Graikijoje. 2011 m. gegužė (LT).
The Teams “New Opportunities” and the “Mycrolycées“ plans of action. This text for translation has been kindly given during the congress of International network of productive learning projects and schools in Patras, Greece, May 2011 (EN)

7. Mokyklos nebaigimo prevencija. PMI Praktikos vadovas (LT)
Dropout Prevention. IES Practice Guide (EN)

8. Produktyviojo mokymosi teorija, ugdymo turinys ir metodologija. Holgeris Mirovas. Productive Learning – from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education, 2009, Berlin, Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), Paulick & König GdR Druckerei Bunter Hund (LT)
Theory, Curriculum and Methodology of Productive Learning. Holger Mirow. Productive Learning – from Activity to Education. A Contribution to School Reform in Secondary Education, 2009, Berlin, Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), Paulick & König GdR Druckerei Bunter Hund (EN)

9. Lankstus pagrindinis ugdymas (JOPO®). Medžiaga vertimui gauta Tarptautinio produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklo kongreso metu Patras, Graikijoje.2011 m. gegužė (LT)
Flexibile Basic Education (JOPO®). This text for translation has been kindly given during the congress of International network of productive learning projects and schools in Patras, Greece, May 2011 (EN)

 10. Nemokyklinio ugdymo organizavimas, siekiant pagerinti mokymosi pasiekimus. EMI praktinis vadovas (LT)
Structuring Out-of-School Time to Improve Academic Achievement. IES practice guide (EN)

11.  Ugdymo turinio metmenys produktyviam mokymuisi Berlyno mokyklose užtikrinti. Europos produktyviojo mokymosi institutas (LT)
Framework Curriculum for Productive Learning in Berlin Schools (PLEBS). Institut für Produktives Lernen in Europa (EN)

12. Vaiko vidinės galios ugdymas. Ronas Mileris (LT)
Educating the Child’s “Inner Power“. Ron Miller (EN)

13. Trumpa alternatyviojo ugdymo istorija. Ronas Milleris (LT)
A Brief History of Alternative Education. Ron Miller (EN)

2010 metais išversti straipsniai:

1. Alternatyviojo ugdymo praktiniai pavyzdžiai: kokybės programos rodikliai (LT).
Exemplary Practices in Alternative Education: Indicators of Quality Programming(EN).

2. Alternatyviojo ugdymo apžvalga. Laudan Y. Aron. Urbanistikos institutas. 2006 m. sausio mėn. (LT).
An Overview of Alternative Education. Laudan Y. Aron. The Urban Institute. January 2006 (EN).

3. Pažangi alternatyviojo mokymosi pagalbos programa. Bendros pastangos, siekiant pagerinti mokinių pasiekimus. Patricia S. Arter (LT).
The Positive Alternative Learning Supports Program. Collaborating to Improve Students Success. Patricia S. Arter (EN).

4. Kaip tai daroma: diferencijuotas mokomosios medžiagos dėstymas, modifikavimas ir universalusis mokymosi medžiagos ir veiklos dizainas. Barbara „Pokey“ Stanford Stacy Rieves. 2009 m. liepos mėn. (LT).
Teaching Exceptional Children Plus. Making It Happen: Using Differentiated Instruction, Retrofit Framework, and Universal Design for Learning”. Barbara “Pokey” Stanford, Stacy Rieves. July 2009 (EN).

5. Mokymosi pagalbos gairės, 2000 (LT).
Learning Support Guidelines. 2000 (EN).

6. Kaip įgyvendinti produktyvų mokymąsi Burgaso (Bulgarija) vidurinėse mokyklose(LT).
How to Implement Productive Learning into Secondary Schools in Bourgas, Bulgaria(EN).

7. Ar tikrai man turėtų rūpėti, ką aš veikiu. Omaura nuo O iki A. Petri Hänninen. 2006(LT).
Is it realy any of my business what I do? Omaura from O to A. Petri Hänninen. 2006(EN).

8. Suteikti pedagogams priemonių produktyviam mokymuisi įgyvendinti. Europole Europos produktyvaus mokymosi pedagogai. 2007 m. spalio mėn. (LT).
Giving tools to educators to implement productive learning (PL). Europole. European productive learning educators”, October 2007 (EN).

9. Gera mokymosi alternatyvų praktika. Roger Holdsworth (LT).
Good Practice in Learning Alternatives, Roger Holdsworth (EN).

10. Alternatyviojo ugdymo tyrimo projektas. Alternatyviojo ugdymo įstaigų ir jų darbo su rizikos grupei priklausančiu jaunimu metodų ataskaita. 2000 m. gruodžio mėn. (LT).
Alternative Education Research Project. A report examining alternative educational sites and their approaches to working with ‘at risk’ young people. December 2000(EN).

11. Mokymosi alternatyvos: paskutinė galimybė ar realus pasirinkimas? Johnas Spieringsas. Dusseldorpo gebėjimų forumas. 2003 m. rugsėjo mėn. (LT). Pranešimo skaidrės lietuvių kalba.
Learning alternatives: a last chance or a real choice?”. John Spierings. Dusseldorp Skills Forum. September 2003 (EN). Pranešimo skaidrės anglų kalba.

12. Alternatyvusis ugdymas. Raymond E. Morley, Ajovos valstijos švietimo departamento švietimo mokslų daktaras (LT).
Alternative Education. Raymond E, Morley, Ed., D., Iowa Departament of Education. August 1991 (EN).

13. Švietimo ateities kūrimas: istorinė perspektyva. Don Glines (LT).
Creating Educational Futures: A Historical Perspectives. Don Glines (EN).

14. Netradicinės mokyklos organizavimo alternatyvos. Lisa Hinz (LT).
Non-Traditional Alternatives to School Organization. Lisa Hinz (EN).

15. Alternatyviosios mokyklos ir neįgalūs mokiniai: problemų nustatymas ir supratimas. Camilla Lehr (LT).
Alternative Schools and Students with Disabilities: Identifying and Understanding the Issues. Camilla Lehr (EN).

16. Alternatyviojo ugdymo indėlis. Anne Sliwka (LT).
The contribution of alternative education. Anne Sliwka (EN).

17. Kaip išlaikyti vaikus mokykloje. Parengė: Deividas Evelas, Merė Sinkler, Kristina Harli, Sandra Kristenson, Marta Tarlou (LT).
Keeping Kids In School. Prepared by: David Evelo, Mary Sinclair, Christine Hurley, Sandra Christenson, Martha Thurlow (EN).

18. Tikrinimo ir ryšio palaikymo modelis (LT).
Check and Connect Model (EN).

19. Europos produktyviojo mokymosi institutas. Produktyvusis mokymasis. Švietimas ateičiai (LT)
Institute for Productive Learning in Europe. Productive Learning. Education for the Future (EN)

20. Europos produktyviojo mokymosi institutas. Produktyvusis mokymasis. Produktyvusis mokymasis – tai kelias į profesiją ir geresnį gyvenimą (LT)
Institute for Productive Learning in Europe. Productive Learning. Productive Learning – a Path Towards a Profession, a Path Towards Life (EN)

2009 metais išversti straipsniai:

1. Europos produktyvaus mokymosi institutas. Dipl.-Päd.Ingrid Böhm, prof. Dr. Jens Schneider „Kas yra produktyvusis mokymasis?“. 2005 m., birželis. Straipsnis lietuvių kalba.
Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE). Dipl.-Päd.Ingrid Böhm, prof. Dr. Jens Schneider “What is Productive Learning?”. June 2005. Straipsnis anglų kalba.

2. Europos produktyvaus mokymosi institutas. Dipl.-Päd.Ingrid Böhm, prof. Dr. Jens Schneider. „Produktyvusis mokymasis – kas tai yra?“. 2006 m. sausis. Straipsnis lietuvių kalba.
Institut für Produktives Lernen in Europa (IPLE). Dipl.-Päd.Ingrid Böhm, prof. Dr. Jens Schneider. “Productive Learning – what is it?”. January 2006. Straipsnis anglų kalba.

3. Lankstus pagrindinis ugdymas (JOPO). Hämeenkylä mokykla, Vantaa, Suomija. Straipsnis lietuvių kalba.
Flexible basic education (JOPO). Hämeenkylä School. City of Vantaa. Finland. Straipsnis anglų kalba.

4. Bendrojo vertinimo modelio taikymas vaikams bei jaunuoliams. Vadovas specialistams, dirbantiems su vaikais. Straipsnis lietuvių kalba.
The Common Assessment Framework for children and young people. A guide for practitioners. Straipsnis anglų kalba.

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2