Alternatyviosios mokyklos. Pažintis su „Summerhill“

summerhillTęsiame pažintį su įvairiomis Europos ir pasaulio alternatyviojo ugdymo mokyklomis. Šį kartą – apie Jungtinėje Karalystėje įsikūrusią „Summerhill“ mokyklą.

„Visi padaryti nusikaltimai, visa tvyranti neapykanta, visi sukelti karai gali būti sumažinti iki nelaimingo įvykio“, – rašė „Summerhill“ mokyklos įkūrėjas Alexanderis Sutherlandas Neillas.

Šiandien visame pasaulyje švietimo sritis nuolat keičiasi – kaip iš gausybės rago joje randasi vis daugiau testų, egzaminų ir įgytinų kompetencijų. Regis, tai šiuolaikinė tendencija, kai vertinimas ir kompetencijos apibrėžia patį švietimą.

Jeigu visuomenė kurią nors žmonių grupę vertintų taip, kaip vertina savo vaikus, tai būtų laikoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pažeidimu. Tačiau daugeliui pasaulio vaikų įprasta tikėtis tokio elgesio iš tėvų, mokyklos, kurioje mokosi, ir visuomenės, kurioje gyvena.

Šiandien daugelis švietimo specialistų ir šeimų nerimauja dėl šios varžančios aplinkos, todėl jie imasi ieškoti alternatyvių pagrindinės krypties švietimui ugdymo būdų.

Viena iš pasirinkimo galimybių yra demokratinis, arba laisvasis, mokymas. Šiuo metu sukurta daugybė demokratinių mokyklų modelių visuose pasaulio kampeliuose – nuo Izraelio iki Japonijos, nuo Naujosios Zelandijos iki Tailando ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Ilgiausiai gyvuojanti ir žymiausia tokia mokykla yra „Summerhill“, įsikūrusi rytinėje Anglijos pakrantėje.

„Summerhill“ mokykla buvo įsteigta 1921 metais – tuo metu, kai žmogaus teisės ir laisvės buvo mažiau gerbiamos negu dabar. Pakelti ranką prieš vaiką buvo veikiau taisyklė negu išimtis daugelyje šeimų, o drausmė buvo pagrindinis dalykas auklėjant vaiką. Pasitelkusi savivaldą ir remdamasi jai suteikta laisve, mokykla daugiau negu aštuoniasdešimt metų kovojo su vertimu paklusti, kad galėtų suteikti vaikams teisę spręsti patiems. Šiuo metu mokykla yra klestinti demokratinė bendruomenė, gebanti įrodyti, kad vaikai išmoksta pasitikėti savimi, būti tolerantiški ir pagarbūs, kai jiems suteikiama laisvė būti savimi.

„Summerhill“ mokykla yra viena žymiausių mokyklų pasaulyje. Ji turėjo reikšmingą įtaką daugelio mokyklų ir aukštojo mokslo įstaigų praktinei ugdymo veiklai. Demokratinių mokyklų judėjimas šiuo metu klesti visose šalyse, ir daugybė po visą pasaulį išsibarsčiusių mokyklų yra įkurtos remiantis A. S. Neillo filosofija ar pasisėmus įkvėpimo iš jo knygų.

„Summerhill“ yra daugiau kaip šimto žmonių bendruomenė. Apie 95 iš jų yra vaikai nuo penkerių iki aštuoniolikos metų. Likusieji yra mokytojai, auklėtojai ir kiti darbuotojai. Mokykla įsikūrusi erdviame ir jaukiame Viktorijos laikų pastate, apsuptame vešlaus parko ir esančiame dvi mylios nuo rytinės Suffolko pakrantės.

Kol vyksta mokslai, daugelis vaikų čia ir gyvena, tačiau yra ir tokių, kurie kasdien atvyksta į pamokas. Dažniausiai paūgėję vaikai nusprendžia apsigyventi mokykloje! „Summerhill“ yra mišri mokykla, kurioje mokosi mokiniai iš viso pasaulio.

Ši mokykla siūlo platų mokomųjų dalykų pasirinkimą ir pagal bendrojo lavinimo mokyklos baigimo pažymėjimą (angl. General Certificate of Secondary Education – GCSE), ir pagal aukštesnį lygį. Aukštesniųjų klasių mokiniai turi užsiregistruoti lankyti pasirinktas pamokas, ir pagal tai kiekvienam semestrui sudaromas naujas tvarkaraštis, tačiau privalomo pamokų lankomumo nėra.

Mokiniai gali net tik pasirinkti individualų tvarkaraštį, bet ir laisvai naudotis meno studija, medžio dirbtuvėmis ir kompiuteriais. Yra atvirųjų erdvių, kuriose vaikai tuo metu, kai nedalyvauja pamokose, gali maloniai leisti laiką, bendrauti, žaisti, imtis kūrybinės veiklos ir kt. Čia nesutiksite suaugusiųjų, kurie kartu su vaikais atliktų užduotis, – mokiniai viską turi padaryti patys. Taigi sportas, žaidimai ir kitos pramogos – visa tai organizuoja patys mokiniai, o suaugusieji tik padeda, jeigu, aišku, yra tokia būtinybė.

Kiekvieną dieną pedagogai susirenka aptarti kilusių problemų ir kasdienių rūpesčių. Nauji mokiniai ir tie, kurie turi bėdų dėl elgesio ar mokymosi, įtraukiami į Ypatingo dėmesio sąrašą. Pedagogai aptaria įvairius veiksmus, galinčius padėti vaikams mokytis. Pavyzdžiui, jeigu vaikas pamokose yra nervingas, jam galima pasiūlyti individualias pamokas. Tai tinka ir sparčiai, ir lėtai naują medžiagą išmokstantiems mokiniams. Jeigu nori, mokiniai gali laikyti egzaminus pirma laiko, ir daugelis mokinių kai kuriuos GCSE egzaminus išsilaiko prieš mokyklos baigimą, bet, žinoma, kai kurie iš jų nusprendžia nelaikyti egzaminų.

Svarbi laisvė, įtvirtinta „Summerhill“ mokykloje, – tai teisė žaisti. Visos pamokos yra neprivalomos. Nėra jokio vertimo paklusti suaugusiųjų nuostatoms dėl ugdymosi, tačiau pati mokyklos bendruomenė iš mokinio tikisi tinkamo elgesio. Patyčių, vandalizmo ir kitokio antisocialaus elgesio atvejus tiria specialiai išrinktas ombudsmenas arba visa bendruomenė per kasdienius susirinkimus.

Mokyklos teritoriją sudaro dvylikos akrų parkas ir miškas, kur daugybė erdvės pasivažinėti dviračiu, statyti namelius, laipioti po medžius, kurti laužus, stovyklauti, žaisti įvairiausius žaidimus. Yra įrengtas plaukimo baseinas, kur vasarą galima maudytis, krepšinio aikštelė, teniso kortas, žaidimų aikštelė, taip pat tam skirtoje patalpoje galima žaisti stalo tenisą.

Žiemą ir pavasarį bendruomenė išrenka Socialinių reikalų komiteto narius, kurie per popietes ir vakarėlius organizuoja įvairius žaidimus ir kitą įdomią veiklą: gaudynes, žodžių ir stalo žaidimus, spontanišką vaidybą, istorijų pasakojimą, išvykas į kiną ir kt.

„Summerhill“ yra rūpestinga ir gyvenimu besidžiaugianti bendruomenė, pripažįstanti emocijų raiškos ir mokymosi remiantis jausmais svarbą. Tarp bendruomenės narių vyrauja atvirumas ir nuoširdumas. Pedagogai nesinaudoja savo, kaip suaugusiųjų, autoritetu vertybėms primesti ir problemoms spręsti; vertybes pasirenka ir problemas įveikia pats asmuo, padedamas draugų, ombudsmeno ar bendruomenės susirinkimo.

Mokykla vykdo pagalbos programą, turi asmenį, atsakingą už išorės ryšių klausimus, ir renkamą mokinių komitetą, reguliariai dalyvaujantį konferencijose, vaikų teisių apsaugos programose, mokyklose ir kolegijose vykstančiuose seminaruose ir kt. Be to, pati mokykla siekia, kad joje apsilankytų kuo daugiau žmonių, kurie savo akimis įsitikintų, kaip veikia išskirtinė jos ugdymo sistema.

„Summerhill“ mokykla planuoja pasidalyti laisvės srityje įgyta ilgalaike ir ypatinga patirtimi su kitomis mokyklomis visame pasaulyje. Mokyklos direktorė A. S. Neillo duktė Zoë Readhead ir jos vyras Tony dažnai kviečiami skaityti paskaitų užsienyje. Entuziastinga klausytojų reakcija rodo didėjantį mokyklos, kaip į mokinį orientuoto ugdymo švyturio, pripažinimą. Šie lektoriai jau aplankė Japoniją, Pietų Korėją, Braziliją, Italiją, Portugaliją, Vokietiją, Ispaniją ir Graikiją.

Mokykloje vyrauja atvira, palaikanti ir drąsinanti bendruomeniškumo atmosfera. Atrodytų, jog neįmanoma išvengti, kad tarpusavio santykiuose neatsirastų nepakenčiama įtampa, kai šimtas žmonių gyvena arti vienas kito ilgiau kaip pusmetį. Tačiau šią problemą „Summerhill“ mokykloje padeda įveikti tai, kad visi gyventojai čia laikomi lygiaverčiais bendruomenės nariais. Lygias teises turi visi mokyklos piliečiai – mokytojai, jaunuoliai ir maži vaikai, ir tai puikiai matyti jų tarpusavio santykiuose. Santykiai yra sklandūs tarp lygių žmonių, kurie nesuskirstyti pagal hierarchiją ir kurie geba draugiškai, nuoširdžiai bei neformaliai bendrauti.

Kad lygybė būtų ne vien tik tušti žodžiai, ją užtikrinti padeda susirinkimas. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys žino, kad pedagogas negali imtis tokių poveikio priemonių taikymo mokiniui, kokių mokinys negalėtų imtis taikyti pedagogui, ir kad mokytojas, iškėlęs kokį nors klausimą dėl mokinio, negali būti daugiau ar mažiau tikras, kad jam bus pritarta tik dėl artimų ryšių su dalyvaujančiais asmenimis. Susirinkime visų bendruomenės narių statusas ir teisės yra vienodi.

„Galite priimti šią idėją arba ją atmesti, bet jeigu turite vaikų, esate mokęs vaikus arba buvęs vaiku, vienas dalykas yra tikras: jūsų požiūris į vaikystę arba ugdymą niekada nebebus toks, koks buvo anksčiau.“

Zoë Neill Readhead

 

Viso to rezultatas – tai tvirtas solidarumo jausmas, vienijantis skirtingus „Summerhill“ narius. O jie tikrai labai įvairūs, ir skiriasi ne tik jų amžius. Visų pirma „Summerhill“ yra tarptautinė bendruomenė. Čia sutiksite įvairių tautų atstovų iš skirtingų šalių: Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų, Izraelio, Šveicarijos, JAV, Korėjos, Taivano; iš Jungtinės Karalystės yra mažiau kaip pusė mokinių.

Žinoma, ne visada viskas slysta kaip per sviestą. Būna, kad maištingas mokinys (paprastai naujokas) elgiasi netinkamai, sąmoningai siekdamas pažeisti kuo daugiau rašytų ir nerašytų bendruomenės elgesio taisyklių, taip sukeldamas sumaištį ir sudrumsdamas tvarką.

Įdomu tai, kad šie maištingi vaikai dažniausiai yra tie, kurie atvyksta į „Summerhill“ iš vadinamųjų tradicinių mokyklų. Panašu, kad jie maištauja prieš neteisingą ir autoritarinę buvusią struktūrą, nes kol jie ten mokėsi, maištauti buvo nevalia. Be abejo, jų elgesys gali būti trikdantis, tačiau paprastai tokie vaikai pamažu nurimsta, pradeda mėgautis „Summerhill“ laisve ir šios mokyklos atvertas ugdymosi galimybes pasitelkia kur kas naudingiau.

Vienas neseniai šioje mokykloje lankęsis žmogus parašė tokius žodžius:

„Galbūt „Summerhill“ mokykloje ir būna patyčių, bet aš jų nemačiau. Gali būti, kad vyresnieji vaikai elgiasi su jaunėliais kaip karaliai, tačiau aš nė nepastebėjau tokių požymių. Pamačiau kai ką kita. Mačiau, kaip aštuonmetis netikėtai užšoko penkiolikmečiui ant nugaros, o šis jį nešiojo ir abu kvatojosi; mačiau, kaip mažą vaiką, nuliūdusį dėl netikėtos nesėkmės, guodė vyresnėlis, apkabinęs per pečius; mačiau priešingą nuomonę turinčius ir entuziastingai diskutuojančius apie reikalo esmę vaikus, kurie visiškai nepaisė to, ar pašnekovas yra bendraamžis, ar metais, trejais ar šešeriais jaunesnis arba vyresnis. Būtų neišmintinga manyti, kad kiekvienas iš jų neturi ypatingų draugų, bet tikrai nemanau, kad bent vienas iš jų turi bent vieną ypatingą priešą.“

Šaltinis: http://www.summerhillschool.co.uk/pages/index.html. Vertimo paslaugos pirktos vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.

Daugiau apie „Summerhill“ mokyklą mūsų vaizdo bibliotekoje

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2