Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Kaune ir Panevėžyje vyks praktinis dalykų integracijos seminaras jaunimo mokyklų pedagogams

sveikiatvykeVykdant projekte „Alternatyvusis ugdymas“ numatytas veiklas, š.m. gegužės mėnesį bus organizuojami praktiniai seminarai apie dalykų integraciją. Jaunimo mokyklų pedagogams skirti seminarai vyks Kaune ir Panevėžyje. Iš kiekvienos jaunimo mokyklos į šiuos 16 akademinių valandų truksiančius seminarus kviečiama atvykti po 3 mokytojus. Pageidaujantiems bus suteikiama ir nakvynė. Nesusirinkus planuojamam dalyvių skaičiui iš jaunimo mokyklų, į seminarą bus kviečiami pedagogai iš kitų ugdymo įstaigų.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kauno jaunimo mokykla ugdo mokinių kūrybiškumą

kauno jaunimo mokyklaKiekvienais mokslo metais Kauno jaunimo mokykla ieško naujovių, originalių sprendimų. Šįmet nuspręsta ypatingą dėmesį skirti mokinių kūrybiškumui ugdyti. Tad kūrybingiausieji susibūrė į dvi komandas: 1-oji – „Jaunųjų dailininkų grupė“, 2-oji – „Kūrybinės dirbtuvės“. Jaunieji dailininkai per tris mėnesius surengė tris parodas, o „Kūrybinių dirbtuvių“ nariai ieškojo atsakymų į tokius klausimus, kaip prailginti gyvenimo trukmę ar kaip nepasiduoti propagandai, rengė koncertus.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainių jaunimiečiai dalyvauja dar viename tarptautiniame projekte

2013 12 KSJM Makedonija1Praėjusių metų gruodžio mėnesį Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos psichologė Inga Klimakova važiavo į Makedoniją. Šioje šalyje vyko programos „Veiklus jaunimas“ tarptautiniai mokymo kursai „Social capital generations“. Mokymuose dalyvavo 19 šalių atstovai. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę įgyti žinių apie jaunimo mainų projektus, bendrauti ir mokytis tarptautinėje komandoje, pristatyti savo organizacijos ar grupės veiklą potencialiems projektų partneriams.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainiai: stažuotės Vokietijoje įspūdžiai

productive learningKėdainių laikraštyje „Rinkos aikštė“ savo įspūdžiais apie Berlyne vykusį seminarą „Įvadas į produktyvųjį mokymąsi“  dalijasi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Jaunimo skyriaus vedėja Gitana Stasytienė. Pateikiame straipsnio tekstą:

Europos produktyviojo mokymosi instituto vadovas Holger Mirow ir patyrę dėstytojai Michael Käselau bei Antje Karras pristatė, kaip vykdomas produktyvusis mokymasis Vokietijoje, supažindino su pedagoginiais (edukaciniais) tikslais,  produktyviojo mokymosi ugdymo programa ir metodologija. Taip pat dvi dienas lankėmės mokyklose ir mokinių praktikos vietose, turėjome galimybę susipažinti, su praktišku produktyviojo mokymosi modelio įgyvendinimu Berlyne, diskutuoti su pedagogais ir mokiniais.  

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Giedriai: stažuotės Vokietijoje įspūdžiai

Produktyvusis mokymasis VokietijojeVilkaviškio r. Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos mokytojos Vilija Lazauskaitė ir Jolita Vainauskienė savo mokyklos tinklalapyje trumpai aprašė apie stažuotes Berlyne ir Drezdene, kuriose joms teko dalyvauti šių metų spalio mėnesį. Prašome paskaityti ir peržvelgti nuotraukose užfiksuotas stažuočių akimirkas

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2