Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kauno Tito Masiulio mokykloje paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena

T Masiulio mokykla Psichikos diena3Daugiamete tradicija tapusi Pasaulinė psichikos sveikatos diena Kauno Tito Masiulio mokykloje paminėta ir šią spalio 10–ąją. Ją organizavo mokyklos psichologė Marija Astrauskienė ir specialioji pedagogė Vitalija Miklyčienė. Joms pavyko sužinoti visų atvykusių į mokyklą nuotaikas. Smagu, kad dauguma mokytojų ir mokinių atėjo laimingi. Mokykloje puoselėjama bendrumo ir bendradarbiavimo atmosfera, todėl visi atvykę tą dieną (mokiniai, mokytojai tėvai ir darbuotojai) buvo kviečiami dalyvauti akcijoje „Padaryk ką nors gero, kad kiti nusišypsotų“.

Visi ant „saulutės“ spindulių užrašė, kaip ir ką nudžiugino. Graži mūsų „Geros nuotaikos ir gerų darbų saulutė“ bus pildoma naujais spinduliais iki Šv. Kalėdų vakaronės. Tokia paprasta akcija atnešė mažą šventę į mokyklos kasdienybę, paskatino parodyti savo gerumą, draugiškumą, mokiniai sužinojo daug dalykų, kaip pradžiuginti kitus ir labai aktyviai dalyvavo. Be to tai ugdo mokinių socialinius įgūdžius, kurie tokie svarbūs gyvenime.

Po to vyko klasių valandėlės, kuriose dalyvavo mokiniai, administracijos atstovai, specialistai ir tėvai. Valandėlių tikslas – mažinti patyčias mokykloje, kartu ieškoti sprendimų, kad mokykloje būtų saugu. Tai turi didelę įtaką teigiamai savijautai. Kiekviena klasė turėjo pateikti savo požiūrį ir pasiūlymus. Jie bus paskelbti mokykloje. Džiaugiamės, kad mokinių mamos noriai sutiko kartu dalyvauti diskusijose su mokiniais.

T Masiulio mokykla Psichikos diena2

Kadangi šiemet Pasaulinė psichikos sveikatos diena skirta atkreipti visuomenės dėmesį į senų žmonių problemas, mokyklos specialistės kartu su mokytojais aptarė šiame amžiaus tarpsnyje iškylančius sunkumus, senų žmonių poreikius, paskatino būti dėmesingiems senatvei, savo tėvams. Visi mokytojai gavo po ypatingą obuolį, kaip sveikatos simbolį, sužinojo, kaip charakteris veikia sveikatą.

Į renginį mielai įsijungė dailės mokytoja Ligita Marcinkevičiūtė, suorganizavusi sveikinimų, kurie vėliau bus išdalinti mokinių seneliams, parodą „Aš myliu savo močiutę, aš myliu savo senelį“.

T Masiulio mokykla Psichikos diena4

Daugiametė darbo patirtis parodė, kad elgesio problemų turintys mokiniai noriai ir aktyviai dalyvauja akcijose ir renginiuose, kur atsiskleidžia pozityvus elgesys, teigiamos jų savybės, kur jie gali pasijusti geri. O mums tai suteikia daug džiaugsmo. Geros nuotaikos simboliais buvo ir ypatingi saldainiai „Ačiū, kad nevėlavai“ ir „Ačiū už darbštumą“. Juk tokių „Maximoje“ negausi. Taip tikimės paskatinti mokinius geriau lankyti pamokas.

T Masiulio mokykla Psichikos diena1

Psichologė Marija Astrauskienė
Specialioji pedagogė Vitalija Miklyčienė

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2