Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Vaiduokliškas Helovinas Kėdainiuose

Helovinas KėdainiuoseVaiduokliškai baugus, paslaptinga, pašėlęs Helovinas švenčiamas daugelyje Vakarų šalių ir sparčiai populiarėja mūsų šalyje. „Vaiduokliška“ infekcija darganotą rudenį užsikrėtė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniai. Tradiciškai mokiniai tądien dėvėjo specialius kostiumus. Kostiumai imitavo antgamtines būtybes: raganas, velnius, mumijas, vaiduoklius, skeletus ir siaubo filmų herojus.

 

Mokyklą mokiniai išpuošė moliūgais, raganomis, šikšnosparniais, velniais ir skeletais, sukūrė tikrą Helovino dvasią. Po mokyklos koridorius ir klases besibastydamos antgamtinės būtybės reikalavo „Saldainių arba pokšto“. Pertraukų metu, vienoje iš mokyklos klasių, mokinių laukė Helovino būtybės, kurios paruošė smagių, šmaikščių ir neįprastų užduočių. Jas atlikę mokiniai sulaukė saldžios staigmenos. Tą dieną buvo pasakojamos baisios istorijos, žiūrimi siaubo filmai, krečiamos šunybės ir smagiai leidžiamas laikas.

10 c klasės mokiniai

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2