Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Tarptautinis COMENIUS projektas pakvietė į N. Valterio gimtinę

Comenius projekte RygojeŠiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla pirmą kartą dalyvauja tarptautiniame Comenius daugiašalių (septynių) mokyklų partnerysčių projekte „Darnusis vystymasis – žalioji Europos ateitis“. Šio projekto veikla orientuota į aplinkosaugą, ekologiją, žaliąjį gyvenimo būdą.

Taip jau sutapo, kad pirmasis projektinis susitikimas, į kurį lapkričio 4-8 dienomis vyko 12 mokinių ir 4 mokytojos, vyko Normundo Valterio gimtinėje – Rygoje. Susitikime dalyvavo ir du projekto „Alternatyvusis ugdymas“ tinklinio modelio išbandyme dalyvaujantys vaikai: Armandas ir Karolina. Jiems ši išvyka paliko didžiulį įspūdį.

Bendradarbiaudami su kitų šalių (Latvijos, Čekijos, Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Rumunijos) atstovais jaunimiečiai diskutavo apie CO2 kiekį atmosferoje, detaliau susipažino su nepriklausomos apsaugos organizacijos WWF veikla, lankėsi Latvijos Kegumo (trečioje pagal dydį) hidroelektrinėje, Latvenergo energetikos muziejuje, Zoologijos sode, ekologiniame sąvartyne Getliņi EKO. Šiame sąvartyne buitinės ir statybinės atliekos rūšiuojamos, perdirbamos ir disponuojamos aplinkai saugiu ir efektyviu būdu. Daug teigiamų emocijų padovanojo gyvūnų prieglaudos „Labas majas“ augintiniai, o užrašas ant durų „A dog is for life, not just for Christmas“ („Šuo – visam gyvenimui, ne tik Kalėdoms) vertė susimąstyti ne vieną.

Comenius Rygoje

Be to, atsirado netikėta galimybė palyginti Rigas 9 vakara vidusskolas (Rygos 9 vidurinės mokyklos) ir mūsų mokykloje jau veikiantį poilsio kambarį: kuriame iš jų daugiau stalo žaidimų, kurio biliardo stalas didesnis, kokybiškesnis. Kad ir kur bebūtum, bet savo krašto žolė žalesnė.

Comenius Rygoje

Kitas projektinis susitikimas vyks vasario mėn. Čekijoje.

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Edita Čerapienė

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2