Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainiai: stažuotės Vokietijoje įspūdžiai

productive learningKėdainių laikraštyje „Rinkos aikštė“ savo įspūdžiais apie Berlyne vykusį seminarą „Įvadas į produktyvųjį mokymąsi“  dalijasi Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Jaunimo skyriaus vedėja Gitana Stasytienė. Pateikiame straipsnio tekstą:

Europos produktyviojo mokymosi instituto vadovas Holger Mirow ir patyrę dėstytojai Michael Käselau bei Antje Karras pristatė, kaip vykdomas produktyvusis mokymasis Vokietijoje, supažindino su pedagoginiais (edukaciniais) tikslais,  produktyviojo mokymosi ugdymo programa ir metodologija. Taip pat dvi dienas lankėmės mokyklose ir mokinių praktikos vietose, turėjome galimybę susipažinti, su praktišku produktyviojo mokymosi modelio įgyvendinimu Berlyne, diskutuoti su pedagogais ir mokiniais.  

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje jau antrus metus įgyvendinamas projektas „Alternatyvusis ugdymas“ ir mokoma pagal produktyviojo mokymosi modelį. Projektą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. 

Mokykloje sukurta produktyviojo mokymosi klasė, kurioje mokosi 12 dešimtos klasės mokinių. Mokiniai 22 valandas per savaitę mokosi mokykloje, o 9 valandas pasirinktose praktinio mokymo vietose Kėdainių miesto ir rajono įstaigose atlieka produktyviojo mokymosi mokytojų Violetos Ramanauskaitės ir Lauros Paulauskienės parengtas užduotis. 

Pati projekto idėja kilo iš Niujorko, o nuo 1996 m. produktyvusis mokymasis plačiai pradėtas taikyti Vokietijos mokyklose.

Laikraščio „Rinkos aikštė“ informacija 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2