Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainių jaunimiečiai dalyvauja dar viename tarptautiniame projekte

2013 12 KSJM Makedonija1Praėjusių metų gruodžio mėnesį Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos psichologė Inga Klimakova važiavo į Makedoniją. Šioje šalyje vyko programos „Veiklus jaunimas“ tarptautiniai mokymo kursai „Social capital generations“. Mokymuose dalyvavo 19 šalių atstovai. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę įgyti žinių apie jaunimo mainų projektus, bendrauti ir mokytis tarptautinėje komandoje, pristatyti savo organizacijos ar grupės veiklą potencialiems projektų partneriams.

Tarptautinių mokymo kursų metu pristatyta ir įgyvendinta įvairialypė programa: pateikta esminė informacija apie programą „Erasmus +“, individuali ir mokymosi grupėje patirtis, projektų įgyvendinimui reikalingos žinios ir įgūdžiai, pagrįsti neformaliojo švietimo patirtimi ir projektų veiklos kokybės standartais, suteikta galimybė įvairių šalių organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius. „Social capital generations“ mokymo kursai Makedonijoje – tai dar viena galimybė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Mokymo kursų metu tai pat organizuotos „Tarpkultūrinės naktys“ – vakarai, skirti kiekvienos šalies organizacijų pristatymui. Buvo suorganizuotos įvairios ekskursijos – dalyviai grožėjosi Makedonijos sostine Skopje, aplankė istorinį Makedonijos kovų muziejų, kitas žymias miesto vietas, skanavo tradicinių valgių, susipažino su nacionalinių makedonų šokių ir dainų ypatumais.

„Pasaulis yra knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmąjį jos puslapį“ (Šventasis Augustinas).

 

2013 12 KSJM Makedonija3

Komandinis darbas „Voratinklis“

2013 12 KSJM Makedonija4

Skopje miesto aikštė

2013 12 KSJM Makedonija5

Archeologijos muziejus


Tekstas ir nuotraukos: 

Tarptautinių mokymo kursų Makedonijoje dalyvės, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Jaunimo skyriaus psichologės Ingos Klimakovos

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2