Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kauno jaunimo mokykla ugdo mokinių kūrybiškumą

kauno jaunimo mokyklaKiekvienais mokslo metais Kauno jaunimo mokykla ieško naujovių, originalių sprendimų. Šįmet nuspręsta ypatingą dėmesį skirti mokinių kūrybiškumui ugdyti. Tad kūrybingiausieji susibūrė į dvi komandas: 1-oji – „Jaunųjų dailininkų grupė“, 2-oji – „Kūrybinės dirbtuvės“. Jaunieji dailininkai per tris mėnesius surengė tris parodas, o „Kūrybinių dirbtuvių“ nariai ieškojo atsakymų į tokius klausimus, kaip prailginti gyvenimo trukmę ar kaip nepasiduoti propagandai, rengė koncertus.

Dailininkų darbai papuošė mokyklos erdvę ir leido patiems mokiniams bei jų draugams džiaugtis kūrybiniais sumanymais. Pirmoji paroda – „Rudens spalvos“ – surengta rugsėjo pabaigoje. Mokinių darbai mirgėjo rudens peizažo spalvomis, krentančių lapų palete, gęstančia saulės šviesa. Antroji paroda  „Mokomės iš gamtos“ – suorganizuota spalio mėnesį. Jaunieji dailininkai įvairius kūrybinius darbus atliko stebėdami gamtą, jos formas, struktūras, gyvūnų įvairovę, augmeniją. Trečioji paroda – „Iš šalčio skrynios“ – gimė belaukiant žiemos. Mokinių darbai jau brandesni, įvaldyta lino raižinių technika.

2014   paveikslai 1

2014   paveikslai 2

2014   paveikslai 3

„Kūrybinėse dirbtuvėse“ mokiniai, pasitelkę fantaziją, ieško atsakymų į įvairius klausimus. Rugsėjo mėnesį jie galvojo, kaip prailginti gyvenimo trukmę, kaip išvengti ligų. Spalio mėnesį jie dalijo patarimus, kaip nepasiduoti propagandai ir reklamai. Lapkričio mėnesį „Kūrybinės dirbtuvės“ mokyklos bendruomenei parodė teatralizuotą šou „Keli mados aspektai istorijos kontekste“.

2014   madu sou 1

2014   propaganda

2014   ligos

Be šios kūrybinių dirbtuvių veiklos yra dar ir kita. Mokiniai dainuoja, muzikuoja, mokosi groti įvairiais instrumentais. Per pirmąjį trimestrą mokyklos bendruomenei parodyti trys koncertai. Koncerto „Rudens akordai“ metu skambėjo įvairios lietuviškos ir verstinės dainos. Antrajame koncerte skambėjo ne tik dainos, mokinės atliko instrumentinius kūrinius. Trečiajame mokiniai paskambino kūrinius, skirtus pianinui bei improvizacijas kitiems instrumentams.

2014   koncertas 2

2014   koncertas 3

Taip kūrybiškai mokosi mūsų mokiniai ir savo veikla džiugina visą mokyklos bendruomenę.

Kauno jaunimo mokyklos informacija

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2