Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainiečius verslas „veža“!

130920 KJM verslas vezaKėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniai kartu su mokytojomis dalyvavo Kauno Žalgirio arenoje vykusiame renginyje „Verslas veža“, kurio pagrindinis tikslas – skatinti jaunų žmonių verslumo idėjas. Šiuo renginių ciklu siekiama regionuose gyvenančiam jaunimui parodyti, kad ir mažuose miesteliuose galima užsiimti verslu. Viliamės, kad šis renginys bus naudingas ne tik sužinota informacija, išgirstomis idėjomis, bet ir praktiniu požiūriu, galimybe užmegzti naudingus kontaktus.“ Mums, mokytojoms, labai svarbu skatinti jaunimo domėjimąsi verslu ir įtikinti jaunuolius, jog „daryti verslą“ nėra neįmanoma misija, nesvarbu, kokiame Lietuvos mieste tu gyveni“.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Pamoka Kėdainių mokytojams

Mokytoju diena KedainiuoseŠi diena paskelbta tarptautine švente UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo darbą. Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, nes turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą. Kalendoriuje yra viena diena, kai atsakingiausios profesijos atstovai - mokytojai - gali pasidžiaugti jiems rodomu išskirtiniu dėmesiu... Tai - Mokytojų diena.

Ta proga Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 10c produktyviojo mokymosi klasės mokiniai skambant nuostabioms melodijoms nuo ankstaus ryto laukė į darbą atkeliaujančių mokytojų ir įteikė jiems rudenines pačių sukurtas puokšteles.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Produktyvusis mokymasis - pasiektų rezultatų pristatymas

Produktyviojo mokymosi pristatymas ŠMMProduktyvųjį mokymąsi Lietuvoje diegia trys mokyklos: Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Kauno Rokų vidurinė mokykla, Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla. Tai būdas mokytis kitaip - mokiniai mokosi 22 val. mokykloje ir 9 val. praktikos vietose. Produktyviojo mokymosi modelis mokyklose vykdomas jau vienerius metus. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje Kolegijų salėje organizuotas pristatymas „Produktyvusis mokymasis Lietuvoje: pirmųjų mokslo metų rezultatai ir įspūdžiai“.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Šiauliečiai švenčia miesto gimtadienį

20130916 SJM miesto gimtadienisŠiauliai šį rudenį pasitinka magišką 777-ies metų sukaktį. O koks gimtadienis be šurmulio, klegesio, linksmybių. Nepaisydamas rudeniško oro, vis rečiau nušvintančių saulės spindulių, Saulės miestas švenčia. Drauge su savo miestu švenčia ir Šiaulių Normundo Valterio mokyklos bendruomenė, o kartu su ja – net trys tinklinio bendradarbiavimo modelio išbandyme dalyvaujantys vaikai: Einaras, Armandas ir Karolina.

 

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Ruduo šiauliečius vėl pakvietė į žygį

 20130912 SJM Zygis1Rugsėjo 12 – 13 d. grupė ŠiauliųNormundo Valterio jaunimo mokyklos mokinių iškeliavo į tradicinį žygį pėsčiomis. Tai jau ketvirtasis socialinių įgūdžių ugdymo projekto „Nepabuvęs kareivėliu“ žygis. Šįkart normundiečiai keliavo po Kurtuvėnų regioninį parką, susipažino su gamtos ir architektūros paminklais, stebėjo gamtą. Labai džiugu, kad žygyje dalyvauti ryžosi ir „tinkliukai“: Einaras, Armandas ir Karolina.

 

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2