Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Dėl Kėdainių, Telšių ir Ukmergės jaunimo mokyklų reorganizavimo

Jaunimo mokyklos iliustracijaPranešame, kad nuo šių mokslo metų reorganizuotos kelios Lietuvos jaunimo mokyklos:

  • Kėdainių jaunimo mokykla prijungta prie Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro ir tapo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (adresas S. Dariaus ir S. Girėno g. 52, Kėdainiai).
  • Ukmergės jaunimo mokykla prijungiama prie Užupio pagrindinės mokyklos.
  • Telšių jaunimo mokykla prijungta prie Telšių suaugusiųjų mokyklos ir tapo Telšių suaugusiųjų mokyklos jaunimo ugdymo skyriumi.

Žinios iš jaunimo mokyklų. Mokymasis bendradarbiaujant – gairės ateičiai

 Kėdainių jaunimo mokykla BMT2 Apmąstymai pasibaigus mokymuisi tinkliukuose pagal projektą BMT-2 („Besimokančių mokyklų tinklai-2“) Kėdainių rajone

Mokytis visą gyvenimą pasirinkusios mokyklų bendruomenės ryžtasi ne tik nuolat keistis ir tobulėti, bet ir tam tikrai edukacinei avantiūrai – neatsitraukus nuo tiesioginio darbo savo kolegų pavyzdžiu nagrinėti aktualias mokyklos ugdymo(si) temas ir problemas, reflektuoti, mokytis bendradarbiaujant ir, kiek įmanoma, prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo sąlygų. Dažnai tenka keisti požiūrį į mokymą ir mokymąsi, pripažinti visa tai kaip amžinąsias vertybes, kartais ir neskaičiuojant, kiek tai asmeniškai kainuos emociniu, psichologiniu, bendražmogiškuoju, ekonominiu ir finansiniu aspektu, rašo Kėdainių jaunimo mokyklos direktorė Alma Jociuvienė. Pateikiame direktorės ir BMT-2 Kėdainių rajone lektorių grupės vadovės A.Jociuvienės mintis apie pasibaigusį projektą.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Paskutinio skambučio aidai

KJM paskutinis skambutisKėdainių jaunimo mokykloje dešimtų klasių mokiniams nuskambėjo paskutinio skambučio aidai. Ši šventė Jaunimo mokykloje tapo tradicija ir rengiama jau ne pirmus metus. Dešimtų klasių mokiniai pasipuošę, vieni už kitus gražesni rinkosi į auklėtojų kabinetus, kur jų laukė paskutinė pamoka ir šilti auklėtojos žodžiai, kurie palydės ugdytinius į tolimesnį gyvenimo kelią. Nuskambėjus skambučiui dešimtokai, jų auklėtojos ir mokytojos buvo pakviesti į aktų salę, kurioje jų laukė 9 klasės mokinių suorganizuota šventė. Su švente dešimtokus sveikinusi mokyklos direktorė Alma Jociuvienė akcentavo, kad mūsų tema šiemet yra drugeliai. Juk dešimtokai kaip drugeliai, kuriais mes žavėjomės, gėrėjomės. Jie jautėsi šioje mokykloje laimingi, visų globojami ir mylimi. Tačiau laikas negailestingai suka gyvenimo ratą pirmyn ir jie išeina į kitą būvį. Globa baigėsi. Jie privalės būti atsakingi už save, už savo gyvenimą.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Normundo Valterio mokyklai 9 kartą įteikta Žalioji vėliava

2013 05 20 Zalioji veliava 3Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos mokytojų bei mokinių kolektyvas gali didžiuotis tuo, jog aktyviai prisideda prie įvairių aplinkosauginių veiklų, puoselėja mokyklai ir bendruomenei skirtą aplinką, skatina gamtosauginį mokinių atsakingumą, sėkmingai dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Ši veikla nelieka nepastebėta ir neįvertinta, todėl 2013 m. gegužės 20 d. mokyklai jau devintąjį kartą įteikta Žalioji vėliava ir Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

 2013 kariuomenesdiena42013 m. gegužės 17 d. Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje organizuota 3 kartą. Ją organizuoti padjo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyrius.

Šiemet į mokyklos stadioną susirinko apie 150 dalyvių. Šventės metu vyko sukarintos sportinės varžybos, kuriose dalyvavo net 6 komandos iš Šiaulių Salduvės, Medelyno, Gegužių progimnazijų, S. Daukanto gimnazijos. Nugalėtojų taurė atiteko šeimininkų – Normundo Valterio mokyklos komandai, Regbio varžybose, kuriose rungėsi 4 komandos, nugalėjo „Baltrex“ klubo jaunieji regbininkai.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2