Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kvietimas švęsti kariuomenės ir visuomenės dieną

20120518 kariuomenes diena2013 m. gegužės 17 d., penktadienį, 12.00 val. Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena jau trečią pavasarį iš eilės bus minima ir Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykloje.

Šventės metu vyks sukarintos sportinės varžybos, regbio turnyras, mokyklos mokinių, mokytojų ir svečių koncertas, veiks mokinių darbelių mugė. Visi norintieji galės apžiūrėti kareiviškų ginklų parodą. O kokia kariuomenės šventė be kareiviškos košės?!

Šventę organizuoti padeda Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikėlimo apygardos Šiaulių skyrius ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas.

Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos informacija.

Žinios iš jaunimo mokyklų. Mokomės draugiškumo

KJM penktokaiĮpusėjus pavasariui Kėdainių jaunimo mokyklos socialinė pedagogė Vilma Vilkienė pakvietė visus mokinius išrinkti draugiškiausią klasę. Šis konkursas mokykloje vyksta jau ne pirmus metus ir tapo gražia tradicija. Pagrindinis tikslas – mokyti mokinius draugiškai bendrauti ir bendradarbiauti pamokų ir pertraukų metu. Mokiniai konkursui ruošėsi labai atsakingai: parengė klasės emblemas, pasirinko klasės nuotaiką atspindinčius drabužius.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kėdainiškiai susirūpino miesto švara

201304 KJM Susirink1Atėjus taip lauktam pavasariui ir nutirpus sniegui, kalnai šiukšlių ima badyti visiems akis. Kėdainių jaunimo mokyklos mokiniai su mokytojais ėmėsi iniciatyvos ir suorganizavo šunų augintojams skirtą akciją „Susirink!“, kurios metu šunis vedžiojantiems miestiečiams dovanoja specialius kastuvėlius ir maišelius, kalbasi su jais, diskutuoja ir ieško būdų, kaip išlaikyti savo miestą švarų. Kėdainiškiai pasidalijo savo įspūdžiais su „Alternatyviojo ugdymo“ skaitytojais:

Pagaliau atėjo ilgai lauktas pavasaris. Staiga atšilęs oras ištirpdė sniegą ir ledus, taip sukeldamas didžiulius potvynius upėse ir upeliuose bei užliedamas pievas ir pastatus. Nutirpęs sniegas sukėlė ir kitų problemų – atskleidė per visą žiemą susikaupusias šiukšles. Ypač akį rėžia žalioje miesto teritorijoje vos ne kiekviename kvadratiniame metre paliktos šunų išmatos, jų pilna net vaikams žaisti skirtose smėlio dėžėse.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Paminėtos septynioliktosios Normundo Valterio žūties metinės

SJM Valterio minejimas1Šiaulių Normundo Valterio mokyklos bendruomenė balandžio 17d. paminėjo septynioliktąsias pirmojo nepriklausomos Lietuvos taikdario žūties metines. Vyresnysis leitenantas Normundas Valteris žuvo 1996 m., vykdydamas užduotį tarptautinėje taikos operacijoje Bosnijoje.

 

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Šiauliuose vyks mokinių mokslinė-praktinė konferencija

  SJM2013 m. balandžio 18 d. Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklojepirmą kartą organizuojama Šiaulių regiono 7-10 klasių mokinių mokslinė–praktinė konferencija LET`S BUILD OUR FUTURE(„Kuriu savo ateitį“).Tai renginys, kurio metu mokiniai iš dešimties Šiaulių miesto ir rajono mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų, turės puikią galimybę pristatyti savo techninę, intelektualinę, meninę veiklą, susijusią su įvairiomis karjeros planavimo, būsimos profesijos pasirinkimo temomis.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2