Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Užgavėnių šventė Kėdainiuose

Kedainiu jaunimo uzgavenesUžgavėnių šventę tradiciškai švenčiame kasmet. Į jos organizavimą įsitraukia mokiniai, jų tėvai, mokytojai. „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, – taip varome įgrisusią žiemą per Užgavėnes, juk šios šventės tikslas prisišaukti ilgai lauktą pavasarį. Užgavėnės švenčiamos likus 46 dienoms iki Velykų, po to prasideda gavėnia – septynių savaičių pasninkas ir atgailos laikas. Užgavėnės neįsivaizduojamos be kaukių ir žaidimų, tai savotiškas karnavalas, kurio metu siautėja žydai, čigonai, daktarai, raganos, velniai, giltinės, ožiai, gervės...

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Šiaulių jaunimo mokyklai - Normundo Valterio vardas

uzrasasŠiandien, sausio 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje Šiaulių jaunimo mokyklai bus suteiktas Normundo Valterio vardas. Lietuvos taikdarys vyresnysis leitenantas Normudas Valteris žuvo 1996 m. balandžio 17 dieną, dalyvaudamas NATO vadovaujamoje taikos įtvirtinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje. Po mirties N. Valteris apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu.

Šiaulių jaunimo mokykla kasmet organizuoja renginius, skirtus paminėti Normundo Valterio gimimo ir žūties dienas, bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Šiaulių skyriumi ir nuosekliai siekė, kad mokyklai būtų suteiktas taikdario vardas.

Šiaulių jaunimo mokyklos ir projekto „Alternatyvusis ugdymas“ informacija.

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kai kurie žmonės nežino...

drugeliaiSausio 25 dieną Kėdainių jaunimo mokyklos Tolerancijos ugdymo centro (TUC) komanda – mokytojai Dainius Remeikis, Laura Paulauskienė,Inga Klimakova ir mokiniai Sandra Šulcaitė ir Juozas Šventoraitis – vyko į Radviliškio Vaižganto progimnaziją. Čia buvo organizuotas renginys, skirtas paminėti Tarptautinę Holokausto aukų dieną – sausio 27-ąją. 1945 metais sausio 27 dieną buvo išlaisvinti likę gyvi Aušvico koncentracijos stovyklos kaliniai. Šią datą mini ne tik žydų tautybės žmonės. Holokausto aukų atminimas yra saugomas tarptautiniu mastu, tam kad dar taip neseniai žmoniją sukrėtusi Holokausto tragedija niekada daugiau nepasikartotų. Lietuvoje Tarptautinė Holokausto aukų atminties diena minima Lietuvos žydų bendruomenėje, kai kuriose mokyklose, kitose institucijose, ją mini ir Tolerancijos ugdymo centrai.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Mokykla istorinės atminties ir pilietiškumo keliu

 Sausio 13-osios minėjimas Kėdainių jaunimo mokyklojeVienas iš kasmetinių tradicinių Kėdainių jaunimo mokyklos renginių – Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – visuotinės pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ organizavimas. 2013 m. pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ vykdoma jau šeštą kartą. Kasmet į šią akciją įsitraukia visa mokyklos bendruomenė. Toks aktyvumas atskleidžia mūsų mokyklos bendruomenės sutelktumą, reikalingumą ir pozityvų poveikį ugdant. 

 

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Apkabinimas – tai dovana, kurią lengva dovanoti

KJM Apkabinimas1Kėdainių jaunimo mokyklos bendruomenėje vyko akcija „Apkabink mane...“, kurios pagrindinis tikslas – parodyti, kad kiekvienas žmogus yra savitas, unikalus ir itin svarbus.
Virginijos Satir, visame pasaulyje garsios psichologės teigimu, per dieną mums reikia apsikabinti keturis kartus, kad palaikytume gyvybę, aštuonis – kad gyventume, dvylika – kad augtume...

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2