Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Gera žinia mokyklai visada reikalinga

KJM Kedainiu darbo birzaKasmet Kėdainių jaunimo mokykla savo mokiniams organizuoja dešimt pasirinktinų saviraiškos dienų. Šįmet mokinių taryba pasiūlė šias dienas organizuoti ne mokslo metų pabaigoje, bet keliskart mokslo metų eigoje. Kadangi tobulintinos mokinių istorinės, menų, gamtos mokslų žinios, reikia stiprinti mokinių karjeros planavimą, nes jaunuoliai dažnai abejoja savo ketinimais, susitarėme kiekvienai dienai skirti temą, sukurti dalyvių užduočių „portfelį“ ir lankytinų įmonių žemėlapį. Į projekto „Gera žinia: stebiu, mokausi, kuriu“ kūrimo darbo grupę aktyviai įsijungė direktorė Alma Jociuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ugdymo karjerai koordinatorė Gitana Stasytienė, mokinių taryba ir mokytojai Indrė Milašiutė, Inta Karbočienė, Danguolė Petrauskienė, Larisa Barsukova ir Lida Vilčinskaitė, klasių bendruomenės, auklėtojai, dalykų mokytojai, pagalbos mokiniams specialistės.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Puoselėjame tautos papročius ir tradicijas

aDVENTAS 2012-12-18 109Advento laikotarpis į Jaunimo mokyklos ugdymo procesą kasmet įneša netradicinio ugdymo temų, metodų ir bendravimo aspektų. Etnokultūrinis ugdymas tampa viso ugdymo proceso šerdimi, nes visose pamokose, būrelių veiklose atskleidžiama Advento žingsnių, Kūčių, Šv. Kalėdų, Naujųjų Metų laukimo dvasia.

 

 

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Šiaulių jaunimo mokyklos 10 metų jubiliejaus renginiai

2012 12 13-14 Vafliu tortas LS 229Šiaulių jaunimo mokyklai 2012-aisiais metais sukanka 10 metų. Nors praėjusią savaitę už lango spaudė šaltukas, jaunimo mokykloje nuo renginių ir veiklų gausos tikrai nebuvo šalta. Minint mokyklos jubiliejų vyko renginių ciklas „Aš pareisiu...“. Šio ciklo pavadinimui pasirinkti žodžiai iš Normundo Valterio, pirmojo Lietuvos taikdario, žuvusio Bosnijoje, eilėraščio. Normundui Valteriui gruodžio 17 d. būtų sukakę 40 metų, o jaunimo mokykla siekia būti pavadinta šio taikdario vardu.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. 2012-12-12 12:12 val. Nuotaikinga šventė – įspūdingu laiku

Kaledos KJMKėdainių jaunimo mokyklos mokiniai, mokytojai ir visa mokyklos bendruomenė kasmet labai įspūdingai ir išradingai atveria duris pačioms nuostabiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams. To nepakartojamo įspūdžio centre – Kalėdų eglutės įžiebimas ant mokyklos stogo. Direktorės pavaduotojui ūkiui Nerijui Pliauskiui organizuojant ir šįmet užkėlėme ir papuošėme gražią žaliaskarę. Ir lygiai 2012 metų 12-to mėnesio (gruodžio) 12 d. 12 val. 12 min. atvykus net trims šmaikštuoliams Kalėdų seniams iš Tolimosios Laplandijos eglutė pražydo kalėdinių girliandų šviesomis.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Šiauliuose vykusio konkurso rezultatai

visi dalyviaiŠiaulių jaunimo mokykla toliau informuoja apie savo organizuojamus renginius, džiugu, kad nepamiršta papasakoti ir apie jų rezultatus. Šįkart šiauliečiai dalinasi su mūsų skaitytojais savo įspūdžiais ir nuotraukomis iš gruodžio 7 d. jų mokykloje vykusio konkurso „Esu sveikas - esu laimingas“. Surinkusi 70 taškų, nugalėjo Šiaulių Salduvės progimnazijos komanda. Antroji vieta atiteko šeimininkams - Šiaulių jaunimo mokyklai (69 taškai), trečioji - Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos komanda (67 taškai). Kauno Tito  Masiulio  jaunimo mokyklos komanda - ketvirta (65 taškai). Visos komandos apdovanotos prizais, diplomais, padėkomis. Renginio metu netrūko geros nuotaikos ir emocijų,“- rašoma Šiaulių jaunimo mokyklos pranešime.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2