Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...


Warning: getimagesize(/uploads/2012/05/Kedainiu_jaunimo_gamtosauginiai_projektai-300x215.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/wilno/domains/alternatyvusisugdymas.lt/public_html/plugins/content/smartresizer/smartresizer.php on line 458

Žinios iš jaunimo mokyklų. Gamtosauginė veikla tobulina patirtis

Kėdainių jaunimo mokyklos bendruomenė jau 6 metus dalyvauja Tarptautinėje gamtosauginių mokyklų programoje. Per šiuos metus įgytas dalyvio sertifikatas, mokykla apdovanota 5 Žaliosiomis vėliavomis. Mokinius domina gamtosauginė veikla. Ekologų būrelio nariai, 6–10 klasių auklėtiniai, mielai įsijungia į prasmingas veiklas, aktyviai dalyvauja Kėdainių miškų urėdijos organizuojamuose renginiuose, domisi miškininko profesija.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų – diskusijoje gimė tiesa ir naujos idėjos

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje organizavo Lietuvos jaunimo sąžiningumo tyrimo pristatymą moksleivių akademijos Civitas nariams. Prieš susitikimą su rajono mokiniais TILS projektų koordinatorė Rūta Mrazauskaitė lankėsi Kėdainių jaunimo mokykloje. Kaip teigė viešnia, ją sudomino mokyklos internetinėje svetainėje pateikta informacija apie mokykloje vykdomas resocializacijos krypties veiklas mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2