Jaunimo mokyklos

1990–1993 metais dėl įvairių tuometinių gyvenimo pokyčių bendrojo lavinimo mokykla nesuspėjo prisitaikyti prie kintančių sąlygų, todėl ją paliko nemažas mokinių skaičius. Mokymąsi nutraukė ir pagrindinio išsilavinimo neįgiję jaunuoliai.
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose pabrėžiamas siekis užtikrinti privalomojo mokymosi prieinamumą ir sudaryti sąlygas visiems nepritapusiems, mokymosi motyvacijos stokojantiems ar dėl kitų priežasčių bendrojo lavinimo mokyklų nelankantiems vaikams ir jaunuoliams grįžti į švietimo sistemą ir įgyti bent pagrindinį išsilavinimą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir siekiant sudaryti vaikams palankesnes sąlygas mokytis, buvo pradėtos kurti jaunimo mokyklos. Jaunimo mokyklos koncepcijoje šioms mokykloms keliamas tikslas – padėti į mokyklą grąžinti paauglius ir jaunuolius, padėti jiems pažinti save, mokytis spręsti savo problemas, grąžinti ir toliau ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą panaudoti savo gabumus, pomėgius ir polinkius, išsiugdyti atsparumą neigiamai socialinės aplinkos įtakai, stiprinti mokymosi motyvaciją.
Pirmąją mokyklą įkūrus dar 1992 m., 2006 m. jų skaičius pasiekė 26. Pastaraisiais metais dalį jų reorganizavus, sujungus su suaugusiųjų mokyklomis, 2012 / 2013 mokslo metus pradėjo 24 jaunimo mokyklos. 

Jaunimo mokyklų sąrašas...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Tarptautinis COMENIUS projektas pakvietė į N. Valterio gimtinę

Comenius projekte RygojeŠiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla pirmą kartą dalyvauja tarptautiniame Comenius daugiašalių (septynių) mokyklų partnerysčių projekte „Darnusis vystymasis – žalioji Europos ateitis“. Šio projekto veikla orientuota į aplinkosaugą, ekologiją, žaliąjį gyvenimo būdą.

Taip jau sutapo, kad pirmasis projektinis susitikimas, į kurį lapkričio 4-8 dienomis vyko 12 mokinių ir 4 mokytojos, vyko Normundo Valterio gimtinėje – Rygoje. Susitikime dalyvavo ir du projekto „Alternatyvusis ugdymas“ tinklinio modelio išbandyme dalyvaujantys vaikai: Armandas ir Karolina. Jiems ši išvyka paliko didžiulį įspūdį.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Vaiduokliškas Helovinas Kėdainiuose

Helovinas KėdainiuoseVaiduokliškai baugus, paslaptinga, pašėlęs Helovinas švenčiamas daugelyje Vakarų šalių ir sparčiai populiarėja mūsų šalyje. „Vaiduokliška“ infekcija darganotą rudenį užsikrėtė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokiniai. Tradiciškai mokiniai tądien dėvėjo specialius kostiumus. Kostiumai imitavo antgamtines būtybes: raganas, velnius, mumijas, vaiduoklius, skeletus ir siaubo filmų herojus.

 

Skaityti daugiau...

Jaunimo mokyklų pedagogai stažavosi Vokietijoje

131017 Berlyno PM seminaro mokytojaiKone pusė šimto pedagogų iš visų Lietuvos jaunimo mokyklų ar skyrių spalio 14-18 d. viešėjo Vokietijoje: Berlyne ir Drezdene. Čia vyko projekto „Alternatyvusis ugdymas“ ir Europos produktyviojo mokymosi instituto IPLE surengta stažuotė, kurios tikslas - artimiau supažindinti mūsų šalies pedagogus su produktyviuoju mokymusi, aplankyti tokį mokymosi modelį ne vienerius metus taikančias mokyklas, pabendrauti su mokiniais ir jų mokytojais, nuvykti ir į praktinio mokymosi vietas. 

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Kauno Tito Masiulio mokykloje paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena

T Masiulio mokykla Psichikos diena3Daugiamete tradicija tapusi Pasaulinė psichikos sveikatos diena Kauno Tito Masiulio mokykloje paminėta ir šią spalio 10–ąją. Ją organizavo mokyklos psichologė Marija Astrauskienė ir specialioji pedagogė Vitalija Miklyčienė. Joms pavyko sužinoti visų atvykusių į mokyklą nuotaikas. Smagu, kad dauguma mokytojų ir mokinių atėjo laimingi. Mokykloje puoselėjama bendrumo ir bendradarbiavimo atmosfera, todėl visi atvykę tą dieną (mokiniai, mokytojai tėvai ir darbuotojai) buvo kviečiami dalyvauti akcijoje „Padaryk ką nors gero, kad kiti nusišypsotų“.

Skaityti daugiau...

Žinios iš jaunimo mokyklų. Pažinkime vieni kitus per mokomuosius dalykus

130925 KJM integruotos pamokosKėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje nuvilnijo integruotų pamokų projektas „Pažinkime vieni kitus per mokomuosius dalykus“. Projekto iniciatores matematikos vyresniąją mokytoją Violetą Ramanauskaitę, anglų kalbos mokytoją Laurą Paulauskienę ir psichologę Ingą Klimakovą paskatino organizuoti integruotų mokomųjų dalykų pamokas, nes dauguma mokyklos mokinių yra naujokai, mažai pažįstantis vienas kitą. Ši projektinė veikla skirta lavinti mokinių bendradarbiavimą, skatinti kultūringą bendravimą bei kūrybiškumą, padėti artimiau pažinti vienas kitą, stiprinti bendruomeniškumo jausmą.

Skaityti daugiau...

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2