Alternatyvusis ugdymas

- tai nėra ALTERNATYVA mokymuisi, tai – alternatyva ĮPRASTAM ugdymui. Šio ugdymo paskirtis - prisitaikyti prie individualių mokinio savybių, gebėjimų ir polinkių.
Skaityti daugiau...

Kongresas „Produktyvusis mokymasis – kitoks būdas mąstyti“

Kongresą „Produktyvusis mokymasis – kitoks būdas mąstyti“, kuris vyko š.m. gegužės 7-10 dienomis, organizavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komanda ir Tarptautinis produktyviojo mokymosi projektų ir mokyklų tinklas INEPS.

Tai buvo 24-asis INEPS kongresas, nuo 1990-ųjų kasmet rengiamas vis kitoje šalyje. Dėl aktyvesnio produktyviojo mokymosi idėjos plėtojimo ir šio metodo diegimo Lietuvos mokyklose pradžios 2012-aisiais renginio šeimininku pasirinkta Lietuva, tokiu būdu mūsų šaliai parodant išskirtinį tarptautinės švietimo bendruomenės dėmesį. 2011 m. šis kongresas vyko Patruose (Graikija), 2010 m. – Bukarešte (Rumunija).

Šio kongreso renginiai vyko Vilniuje ir Kaune, per 4 dienas juose apsilankė beveik 200 žmonių: atvyko 34 produktyviojo mokymosi praktikai iš 8 šalių: Graikijos, Ispanijos, JAV, Prancūzijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos ir per 150 Lietuvos švietimo bendruomenės atstovų.

Pirmąją dieną (gegužės 7 d.) renginys vyko Vilniuje, viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“, ir buvo skirtas produktyviojo mokymosi situacijos Europoje, JAV ir Lietuvoje aptarimui. Kongreso dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovė Marija Aušrinė PavilionienėINEPS tinklo prezidentė Angela Passa. Tinklo nariai jautriai prisiminė ir daina pagerbė neseniai mirusį savo kolegą iš Švedijos.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė pristatė pranešimą „Produktyvusis mokymasis kaip „Alternatyviojo ugdymo“ dalis“.

Europos produktyviojo mokymosi instituto (IPLE) direktorius Holger Mirow (Vokietija) supažindino su pagrindiniais produktyviojo mokymosi įdiegimo žingsniais (pranešimo tekstas).

Daug pamąstymų ir diskusijų sukėlė Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo Ričardo Ališausko pranešimas tema „Mąstymo konferencija“.

Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų departamento direktorius Vaidotas Levickis pristatė pranešimą „Mokslo ir verslo sanglauda“, kuriame pasidalino mintimis apie darbdavių požiūrį į jaunus darbuotojus ir į samdomų darbuotojų paieškos  perspektyvas.

Produktyviojo mokymosi idėjos pradininkės – Niujorko „City-As-School“ („Miestas-kaip-mokykla“) mokyklos – buvęs ir esamas direktoriai Bret Schlesinger ir Alan Cheng supažindino renginio dalyvius su produktyviojo mokymosi JAV ištakomis, raida ir šiandienine situacija, o ekspertas iš Suomijos Juha Lahtinen trumpai ir žaismingai papasakojo apie produktyviojo mokymosi mokytojo kompetencijas.

Pirmąją kongreso dieną pabaigė INEPS generalinė asamblėja ir visų šalių dalyvių „Idėjų mugė“, kur buvo galima ne tik asmeniškai pabendrauti su produktyviojo mokymosi specialistais, išgirsti apie užsieniečių patirtį ir planuojamus projektus, bet ir paragauti kolegų atsivežtų vaišių.

Pirmosios kongreso dienos nuotraukų galerija.

Dalis vaizdo medžiagos iš pirmosios kongreso dienos pateikta žemiau šiame puslapyje.

Antrąją kongreso dieną (gegužės 8 d.) svečiai vyko į Kauną, apsilankė trijose mokyklose, papasakojo apie savo vykdomus projektus ir padiskutavo su mokyklų atstovais.

Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje diskusiją tema „Coaching and facilitation techniques in learning environment“ vedė dr. Aurimas Juozaitis.

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje, kurioje šį rudenį bus įkurta viena pirmųjų Lietuvoje produktyviojo mokymosi klasių, diskusiją tema „Productive Learning teacher competences“ moderavo ekspertas iš Suomijos Juha Lahtinen. Šilti prisiminimai apie svečių viešnagę – Kauno Rokų mokyklos nuotraukų galerijoje.

Kauno jaunimo mokykloje dr. Vilmantė Aleksienė vedė diskusiją tema „Supervision. Music therapy“. Kaip pasakojo mokyklos pedagogai, „svečiai iš Vokietijos, Graikijos, Švedijos ir Suomijos apžiūrėjo mokyklos patalpas, bendravo su mokiniais ir mokytojais. Iki pietų buvo išklausytas Kauno jaunimo mokyklos prisistatymas. Vėliau – Meklenburgo-Vorpommern mokyklos, graikų nevyriausybinės organizacijos judėjimo PROTASI, alternatyviai dirbančių su jaunimu, kuris turi priklausomybių,  patirčių sklaida. Po skanių pietų vyko seminaras, kuriame Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Vilmantė Aleksienė visus susirinkusius mokė supervizijos pradmenų, panaudojant piešinius ir  muzikos instrumentus. Grupės dalyviai sužinojo, kaip atpažinti, įvardinti ir įveikti  slegiančias asmenybės problemas.“ Džiugu, kad svečiai paliko mokyklos bendruomenei daug įspūdžių ir peno mintims apie alternatyviojo ugdymo plėtrą mokyklose.

Trečiąją kongreso dieną (gegužės 9 d.) Vilniuje, viešbutyje „Holiday Inn Vilnius“, vyko seminarai ir diskusijos trijose darbo grupėse.

Ketvirtąją dieną (gegužės 10 d.) Kaune Verslo lyderių centre BLC  vyko renginys, skirtas jaunimo mokyklų problemoms aptarti. Į šį renginį susirinko per 80 Lietuvos švietimo bendruomenės atstovų. Pranešimus skaitė Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų valdymo departamento direktorius Vaidotas Levickis, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovė Simona Plienaitytė, Kauno technologijos universiteto Sociologijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Gediminas Merkys, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovai Evaldas Pliokštys ir Asta Melajevienė. Antroje renginio dalyje jiems aktualiomis temomis kalbėjo patys jaunimo mokyklų darbuotojai arba kitų švietimo įstaigų atstovai:

„Jaunimo mokyklos vadovas. Koks jis?“. Antanas Bagdonas, Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas.
„Jaunimo mokykla – alternatyvusis ugdymas“.Juozas Budrys, Radviliškio jaunimo mokyklos direktorius, Jaunimo mokyklų tarybos pirmininkas.
„Inovatyvus vadovavimas“. Tomas Lagūnavičius, Kauno jaunimo mokyklos direktorius.
„Jaunimo mokyklos mokinių motyvacijos skatinimas“. Lina Ševčiukienė, Kauno jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
„Tarpasmeninių santykių gerinimas, siekiant psichologinės mokyklos bendruomenės gerovės“. Oksana Slapšienė, Kauno jaunimo mokyklos psichologė.
„Specialistų indėlis į alternatyvųjį ugdymą“. Marija Astrauskienė, Kauno Tito Masiulio jaunimo mokyklos psichologė.
„Kūrybiškumo ugdymas per asmeniškai patrauklią darbinę veiklą“. Egidija Žukienė, Dalia Šlajienė, Edmundas Naujokas, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos komanda.
„Teisė mokyti – pareiga mokytis“. Alma Jociuvienė, Kėdainių jaunimo mokyklos direktorė.
„Projekto metodas, kaip alternatyviojo ugdymo galimybė“. Loreta Tamulaitienė, Šiaulių jaunimo mokyklos direktorė.
„Kaip padėti jaunimiečiui būti – tapti lyderiu?“. Edita Vainienė, A. Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

ViŠMM vykusi diskusija apie produktyvųjį mokymąsisi pranešimai bus atspausdinti šiam renginiui skirtame leidinyje, o daugiau įspūdžių apie šį renginį galite paskaityti Kauno jaunimo mokyklos tinklalapyje paskelbtame Kauno jaunimo mokyklos pavaduotojos ugdymui Linos Ševčiukienės straipsnelyje.

Ketvirtosios kongreso dienos popietę apie 30 Lietuvos švietimo bendruomenės atstovų susirinko į Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijų salę. Čia Europos produktyviojo mokymosi instituto vadovai Holger Mirow ir Heike Borkenhagen pristatė produktyviojo mokymosi situaciją Vokietijoje ir kitose Europos šalyse. Produktyviojo mokymosi specialistų iš Vokietijos pristatymo medžiaga bus patalpinta netrukus.

 

Užsienio svečiai džiaugėsi puikiai Lietuvoje organizuotu tarptautiniu renginiu, kurio metu ne tik produktyviai padirbėjo, bet ir pamatė mūsų šalį, pasivaikščiojo po Vilniaus, Kauno senamiesčius, aplankė Trakus, pasiklausė liaudiškų „Sutaro“ atliekamų dainų, paragavo tradicinių lietuviškų patiekalų. Dalis šių produktyviojo mokymosi specialistų dar ne sykį apsilankys Lietuvoje, kur padės mūsų mokykloms išbandyti šią alternatyviojo ugdymo naujovę, o su likusiais kolegomis bus smagu susitikti kituose INEPS tinklo renginiuose.

IMG 1164

Atsisiųsti kongreso programą galima iš čia.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ komanda už pagalbą organizuojant kongreso renginius širdingai dėkoja:

Auksei Petruškevičiūtei, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto lektorei,
Rasai Šnipienei, Vigilijai Gudauskytei, Miglai Pinkevičienei, Linai Kilimonytei, Vandai Kornikienei Švietimo aprūpinimo centro darbuotojoms, 
Irenai Sabaliauskienei ir visam Panevėžio rajono pedagogų švietimo centro kolektyvui,
Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus specialistams,
Linai Ševčiukienei, Kauno jaunimo mokyklos direktorės pavaduotojai ugdymui ir visamKauno jaunimo mokyklos kolektyvui,
Violetai Čiuplytei, fotografei,
Kauno Rokų vidurinės mokyklos kolektyvui,
Kauno Juozo Urbšio katalikiškosios vidurinės mokyklos kolektyvui.

—–

Nuotraukų galerija:

Pirmoji kongreso diena.
Trečioji kongreso diena.
Ketvirtoji kongreso diena (Kaunas).
—–

Kongreso pranešimai lietuvių kalba:

Europos produktyviojo mokymosi instituto (IPLE) direktoriaus Holger Mirow (Vokietija) pranešimas „Penki pagrindiniai klausimai, susiję su produktyviojo mokymosi modelio įgyvendinimu“ ir pranešimo tekstas. Dokumentų vertimas į lietuvių kalbą finansuotas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vykdant projektą „Alternatyvusis ugdymas“.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų departamento direktoriaus Vaidoto Levickio pranešimas „Mokslo ir verslo sanglauda“.
Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo Ričardo Ališausko pranešimas tema „Mąstymo konferencija“.
Niujorko „City-As-School“ („Miestas-kaip-mokykla“) mokyklos atstovų Bret Schlesinger ir Alan Cheng pranešimas apie  produktyviojo mokymosi JAV ištakas, raidą ir šiandieninę situaciją.
Eksperto iš Suomijos Juha Lahtinen pranešimas Produktyviojo mokymosi mokytojo kompetencijos.

Kongreso pranešimai anglų kalba:

Projekto „Alternatyvusis ugdymas“ vadovės Simonos Plienaitytės pranešimas Productive Learning in the framework of Alternative Education project.
Europos produktyviojo mokymosi instituto (IPLE) direktoriaus Holger Mirow (Vokietija) pranešimas Five crucial questions for implementing Productive Learning (pranešimotekstas).
Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo Ričardo Ališauskopranešimas Conference of Thinking.
Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Projektų departamento direktoriaus Vaidoto Levickio pranešimas Science and Business Cohesion.
Niujorko „City-As-School“ („Miestas-kaip-mokykla“) mokyklos atstovų Bret Schlesinger irAlan Cheng pranešimas Productive Learning beginning, development and current situation in the US.
Eksperto iš Suomijos Juha Lahtinen pranešimas Productive Learning teacher competencies.

 

 Kongreso vaizdo įrašai lietuvių kalba:

Simona Plienaitytė

 

 Bret Schlesinger ir Alan Cheng 

 

 Juha Lahtinen

  

  Idėjų mugė

 

 

Produktyvusis mokymasis

Mokymasis mokykloje ir praktikos vietose. Motyvacijos stokojantys jaunuoliai teorines žinias ir praktinius įgūdžius įgyja ne tik klasėje, bet ir individualiai parinktose įmonėse.
Skaityti daugiau...

Tinklinis bendradarbiavimas

„Vieno langelio" principas mokykloje. Atvejo koordinatorius, konsultuodamasis su įvairių sričių specialistais ir socialiniais partneriais, sprendžia mokinio problemą ir suteikia jam reikiamą pagalbą.
Skaityti daugiau...

Komunikacinis modelis

Su mokiniais ne tik kalbama, bet jie išgirstami ir suprantami. Mokykloje pagerinama komunikacija tarp visų jos bendruomenės grandžių: vaikų, tėvų, pedagogų, pagalbos specialistų.
Skaityti daugiau...

sc logo2